สอบถามเรื่องการ Insert วันที่ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการ Insert วันที่ครับ

สอบถามเรื่องการ Insert วันที่ครับ
พอดีผมต้องการ Insert วันที่ลง MySQL แต่พอ Insert แล้วข้อมูลขึ้นเป็น 0000-00-00 00:00:00 ต้องแก้ปัญหายังไงครับ ลองทำมาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ขึ้น

<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    include 'simple_html_dom.php';
    require_once 'condb.php';
    
    if(move_uploaded_file($_FILES["fileUpload"]["tmp_name"],"files/".$_FILES["fileUpload"]["name"]))
    {
      $upload = $_FILES["fileUpload"]["name"];
    }
    
    $html = file_get_html("files/".$upload);
    $trtag = $html->find("table[id=Details] tr");
    $i=1;
    
    foreach ($trtag as $elementtr)
      {
      if($i!=1){
        $query = "INSERT INTO $tbname VALUES(";
        $query .= "'" . $elementtr->childNodes(2)->innertext . "',";
        $query .= "'" . $elementtr->childNodes(3)->innertext . "',";
        $query .= "'" . $elementtr->childNodes(4)->innertext . "',"; //Field ที่จะ Insert วันที่ครับ
        $query .= "'" . $elementtr->childNodes(5)->innertext . "',";
        $query .= "'" . $elementtr->childNodes(6)->innertext . "',";
        $query .= "'" . $elementtr->childNodes(7)->innertext . "')";
        }
        $i++;
        
        if(mysql_query($query) or $query<=0)
        {
          echo "<script>alert('Data Inserted Successfully'); location.href='index.php';</script>";
        }
        else
        {
          echo "<script>alert('Error'); location.href='index.php';</script>";
        }
        echo "<br/><br/>";
      }
      ?>
  </body>
</html>


Aun.rmutto 203.185.131.xxx 30-06-2015 15:47:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ขึ้นกับรุปแบบข้อมูลที่ส่งไปเก็บ
และรูปแบบข้อมูลที่เก็บ ถ้าข้อมูลขึ้รนแบบนั้น แสดงว่ารูปแบบที่บันทุึกไม่ถูกต้อง
ต้องแปลงรูปแบบด้วย ฟังก์ชั่น date ใน php ตัวอย่าง
$query .= "'" .date("Y-m-d H:i:s",strtotime(trim($elementtr->childNodes(5)->innertext))). "',"; 


ninenik 183.88.34.xxx 30-06-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ