สอบถาม code update

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม code update

สอบถาม code update
มันต้อง Browse ไฟล์อะครับ ถึงจะอัพโหลดได้  แต่ถ้าไม่ได้ Browse ไฟล์ มันติด Error แก้ไขยังไงครับ
if(copy($_FILES["filUpload"]["tmp_name"],"myfile/".$_FILES["filUpload"]["name"]))
 {

echo $strSQL="UPDATE `eecv_data1`.`history` SET `history_dateIn` = '$new_date1',
`history_dateUn` = '$new_date2',
`motor_id` = '$_REQUEST[motor_id]',
`location` = '$_REQUEST[location]',
`smu_start` = '$_REQUEST[smu_start]',
`smu_stop` = '$_REQUEST[smu_stop]',
`hr_install` = '$_REQUEST[hr_install]',
`hr_afterOH` = '$_REQUEST[hr_afterOH]',
`hr_total` = '$_REQUEST[hr_total]',
`history_note` = '$_REQUEST[history_note]',
`history_file` = '".$_FILES["filUpload"]["name"]."' 
WHERE `history`.`history_id` = '$_REQUEST[history_id]'";

$result = mysql_db_query($objDB, $strSQL);
 }
ิbondsanti 118.172.100.xxx 26-08-2015 15:48:15

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เอาคำสัง คิวรี่ ออกมานอก if 
ที่จริงขึ้นกับว่าเราต้องการอะไร เป็นเงื่อนไขหลัก เช่น มีการอัพไฟล์ถึงจะอัพเดทข้อมูลได้ หรือ
จะมีไฟล์หรือไม่มีไฟล์ ก็อัพเดทข้อมูลได้ ถ้ามีไฟล์ก็บันทึกชื่อไฟล์ ถ้าไม่มีก็เป็นค่่าว่าง 
เบบนี้ ก็ใช้ การ query ออกนอก if แล้วเก็บตัวแปรชื่อไฟล์ ไว้ก่อนนำไปใช้

$file_up="";
if(copy($_FILES["filUpload"]["tmp_name"],"myfile/".$_FILES["filUpload"]["name"])) 
 { 
  $file_up=$_FILES["filUpload"]["name"];
}

$strSQL="UPDATE `eecv_data1`.`history` SET `history_dateIn` = '$new_date1', 
`history_dateUn` = '$new_date2', 
`motor_id` = '$_REQUEST[motor_id]', 
`location` = '$_REQUEST[location]', 
`smu_start` = '$_REQUEST[smu_start]', 
`smu_stop` = '$_REQUEST[smu_stop]', 
`hr_install` = '$_REQUEST[hr_install]', 
`hr_afterOH` = '$_REQUEST[hr_afterOH]', 
`hr_total` = '$_REQUEST[hr_total]', 
`history_note` = '$_REQUEST[history_note]', 
`history_file` = '".$file_up."'  
WHERE `history`.`history_id` = '$_REQUEST[history_id]'"; 
 
$result = mysql_db_query($objDB, $strSQL); 


ninenik 183.88.85.xxx 26-08-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ