อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับหน้า แก้ไขค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับหน้า แก้ไขค่ะ

อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับหน้า แก้ไขค่ะ
คืออยากให้เวลาแก้ไขเฉพาะข้อมูลแต่ไม่แก้ไขรูป(ในที่นี้ form อยู่ในหน้าเดียวกัน) ไม่ทราบว่าโค้ดผิดตรงไหนรึเปล่าค่ะ ตอนนี้ทำแก้ไขข้อมูลได้แล้วแค่ พอไม่บันทึกรูป รูปก้จะโชว์เป็น รูปเปล่าๆค่ะ รบกวนช่วยดูหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ

<?php include("Connections/connect.php"); ?>

<?
	$cp_id = $_GET["id"];
	if(!empty($cp_id))
	{
	$sql = "SELECT  crew_personals.cp_id,crew_personals.cp_photo,crew_personals.cp_marital,crew_personals.cp_weight,crew_personals.cp_height,crew_personals.cp_titlename_th,crew_personals.cp_firstname_th,crew_personals.cp_lastname_th,crew_personals.cp_idcard,crew_personals.cp_idcard_issued_date,crew_personals.cp_idcard_expired_date,crew_personals.cp_sex,crew_personals.cp_birthdate,crew_personals.cp_blood,crew_personals.cp_tel_home,crew_personals.cp_nationlity,crew_personals.cp_religion,crew_personals.cp_scar,crew_personals.cp_present_address,crew_personals.cp_present_district,crew_personals.cp_present_area,crew_personals.cp_present_province,crew_personals.cp_present_country,crew_personals.cp_present_zipcode, crew_documents.cd_id,crew_documents.cd_number,crew_documents.cd_date_issued,crew_documents.cd_date_expired,
name_documents.nd_id,name_documents.nd_name,ranks.rank_name,crew_movements.cm_fk_sm_id,status_movements.sm_name
FROM crew_documents 
INNER JOIN crew_personals
ON  crew_documents.cd_fk_cp_id=crew_personals.cp_id
INNER JOIN name_documents
ON crew_documents.cd_fk_nd_id=name_documents.nd_id
INNER JOIN crew_movements
ON crew_personals.cp_id=crew_movements.cm_fk_cp_id
INNER JOIN ranks
ON crew_movements.cm_fk_rank_id=ranks.rank_id
INNER JOIN status_movements
ON crew_movements.cm_fk_sm_id=status_movements.sm_id
WHERE crew_personals.cp_id='".$cp_id."'";
	$result = mysql_query($sql);
	$row = mysql_fetch_array($result);
	}
	if(!empty($_POST["submit"])&& $_POST["submit"]=="บันทึก")
	{
		$sql = "update crew_personals set cp_idcard='".$_POST['cp_idcard']."',cp_idcard_issued_date='".$_POST['cp_idcard_issued_date']."',cp_idcard_expired_date='".$_POST['cp_idcard_expired_date']."'
		,cp_firstname_th='".$_POST['cp_firstname_th']."',cp_lastname_th='".$_POST['cp_lastname_th']."',cp_birthdate='".$_POST['cp_birthdate']."',cp_sex='".$_POST['cp_sex']."'
		,cp_blood='".$_POST['cp_blood']."',cp_scar='".$_POST['cp_scar']."',cp_weight='".$_POST['cp_weight']."',cp_height='".$_POST['cp_height']."',cp_nationlity='".$_POST['cp_nationlity']."'
		,cp_religion='".$_POST['cp_religion']."',cp_marital='".$_POST['cp_marital']."',cp_present_address='".$_POST['cp_present_address']."',cp_present_area='".$_POST['cp_present_area']."'
		,cp_present_district='".$_POST['cp_present_district']."',cp_present_province='".$_POST['cp_present_province']."',cp_present_zipcode='".$_POST['cp_present_zipcode']."'
		,cp_present_country='".$_POST['cp_present_country']."',cp_tel_home='".$_POST['cp_tel_home']."' where cp_id='".$cp_id."'";
	
	mysql_query($sql);
	
	$file=$_FILES['file_upload'];
	if(isset($file)){
		$path="photo/".$file['name'];
		if(file_exists("../".$path)){
			unlink("../".$path);
		}
		move_uploaded_file($file['tmp_name'],$path);
		
		$sql="update crew_personals set cp_photo='".$file['name']."' where cp_id='".$cp_id."'";
		mysql_query($sql);		
	}
	echo "<script>document.location.href='crew_profile.php?id=".$cp_id."';</script>";
	}
	function redirect($page){
	echo "<script>document.location.href='".$page."';</script>";
	redirect("crew_profile.php");
	}
?>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
}); </script>


Chickenkook 180.183.100.xxx 28-08-2015 13:01:06

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะผิดที่เข้าเงื่อนไข if ตลอดเพราะเรากำหนดตัวแปรไว้
 
$file=$_FILES['file_upload'];
if(isset($file)){  // หมายถึงถ้ามีการกำหนดตัวแปร ซึ่งเรากำหนดด้านบน เข้าเงื่อนไขตลอด
// ถึงจะไม่ได้เลือกรูป
 
ลองเช็คเป็น ถ้าไม่มีชื่อไฟล์ใหม่ส่งเข้ามาแทน 
 
$file=$_FILES['file_upload'];
if($file['name']!=""){


ninenik 183.88.85.xxx 28-08-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
 ขอบคุณมากเลยนะค่ะ ได้แล้วค่ะ หามาตั้งหลายวัน แล้วพอจะมีตัวอย่างการ update 2 table มัยค่ะ 


chickenkook 180.183.100.xxx 28-08-2015 16:10


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ