รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการดัก validate form

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการดัก validate form

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการดัก validate form
คือ อยากทราบว่า ทำ check box ในรูปแบบของตาราง สามารถดัก validate ค่าว่าง ได้ไหมค่ะ ในรูปแบบของ Boostrap รบกวนหน่อยนะค่ะ
<form action="" method="post" role="form" id="myform1" enctype="multipart/form-data">
<table class="table table-striped table-bordered">
      	<tr align="center">
      	<td rowspan="2">
        	<h5>ประเภทภาษา</h5>
          <h6>Type of Language</h6>
        </td>
        <td colspan="3">
        	<h5>การพูด</h5>
          <h6>Speaking</h6>
        </td>
        <td colspan="3">
        	<h5>การเข้าใจ</h5>
          <h6>Understanding</h6>
        </td>
        <td colspan="3">
        	<h5>การอ่าน</h5>
          <h6>Reading</h6>
        </td>
        <td colspan="3">
        	<h5>การเขียน</h5>
          <h6>Writing</h6>
        </td>
      </tr>
      <tr align="center" style="background-color:#f9f9f9;">
      	<td>
        	<h5>ดีมาก</h5>
          <h6>Excellent</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดี</h5>
          <h6>Good</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>พอใช้</h5>
          <h6>Fair</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดีมาก</h5>
          <h6>Excellent</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดี</h5>
          <h6>Good</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>พอใช้</h5>
          <h6>Fair</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดีมาก</h5>
          <h6>Excellent</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดี</h5>
          <h6>Good</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>พอใช้</h5>
          <h6>Fair</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดีมาก</h5>
          <h6>Excellent</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>ดี</h5>
          <h6>Good</h6>
        </td>
        <td>
        	<h5>พอใช้</h5>
          <h6>Fair</h6>
        </td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>
        	<h5>ภาษาไทย</h5>
          <h6>Thai</h6>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox1" id="checkbox2" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox1" id="checkbox2" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox1" id="checkbox3" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td> 
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox2" id="checkbox4" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox2" id="checkbox5" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox2" id="checkbox6" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox3" id="checkbox7" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox3" id="checkbox8" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox3" id="checkbox9" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox4" id="checkbox10" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox4" id="checkbox11" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox4" id="checkbox12" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/> 
        </td> 
      </tr>
      <tr>
      	<td>
        	<h5>ภาษาอังกฤษ</h5>
          <h6>English</h6>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox5" id="checkbox13" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox5" id="checkbox14" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox5" id="checkbox15" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox6" id="checkbox16" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox6" id="checkbox17" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox6" id="checkbox18" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox7" id="checkbox19" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox7" id="checkbox20" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox7" id="checkbox21" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox8" id="checkbox22" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox8" id="checkbox23" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox8" id="checkbox24" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>
        	<h5>จีน</h5>
          <h6>Chinese</h6>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox9" id="checkbox25" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox9" id="checkbox26" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox9" id="checkbox27" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox10" id="checkbox28" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox10" id="checkbox29" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox10" id="checkbox30" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox11" id="checkbox31" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox11" id="checkbox31" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox11" id="checkbox31" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox12" id="checkbox32" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox12" id="checkbox33" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox12" id="checkbox34" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
      	<td width="300">
        	<h5>อื่นๆ
          	<div style="margin-left:16%; margin-top:-7%; margin-bottom:-5%;">
            	<input type="text" name="" id="" value="" class="form-control" placeholder="กรุณากรอกความสามารถภาษาอื่นๆ"/>
            </div>
          </h5>
          <h6>Other</h6>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox13" id="checkbox35" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox13" id="checkbox36" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox13" id="checkbox37" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox14" id="checkbox38" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox14" id="checkbox39" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox14" id="checkbox40" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox15" id="checkbox41" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox15" id="checkbox42" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox15" id="checkbox43" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox16" id="checkbox44" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox16" id="checkbox45" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
        <td align="center">
        	<input type="checkbox" value="" name="checkbox16" id="checkbox46" onclick="javascript:checkboxTest(this);"/>
        </td>
      </tr>
      </table>


Chickenkook 183.89.153.xxx 10-09-2015 17:38:34

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ง่ายๆ ด้วย bootstrap css 


ninenik 1.47.202.xxx 10-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
พยยามปรับแล้วค่ะ มันไม่ได้อ่ะค่ะ ถ้าจะทำให้เป็นทั้ง row และแค่ 3 คอลัมล์ ค่ะ พอมีแนวทางการปรับให้ดูมัยค่ะ ปรับไมไ่ด้จริงๆค่ะ รบกวนช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ


chickenkook 183.89.231.xxx 11-09-2015 17:30






เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ