พิกัดไม่ไปอ่ะ (google map) หนูเครียด

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พิกัดไม่ไปอ่ะ (google map) หนูเครียด

พิกัดไม่ไปอ่ะ (google map) หนูเครียด
จุดพิกัดไม่ไปตาม ตามพิกัดจังหวัดที่เราเลือก...ค่ะ หนูเครียด

 </div> 
       
      <script type="text/javascript" src="./js/jquery.js"></script>
      <script type="text/javascript">
      var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
      var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
      function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
        GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
        // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
        var my_Latlng = new GGM.LatLng(6.544676,101.277767);
        var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
        // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
        var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
        // กำหนด Option ของแผนที่
        var myOptions = {
          zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
          center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
          mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
        };
        map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
        
        var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
          position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
          map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
          draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
          title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
        });
        
        // กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร
        GGM.event.addListener(my_Marker, 'dragend', function() {
          var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
          map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
          $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
          $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
          $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value
        });		
      
        // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
        GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {
          $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
        });
      
      }
      $(function(){
        // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
        // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
        // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
        //	v เวอร์ชัน่ 3.2
        //	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
        //	language ภาษา th ,en เป็นต้น
        //	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
        $("<script/>", {
         "type": "text/javascript",
         src: "http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
        }).appendTo("body");	
      });
      </script> 
      
Fatih 202.29.32.xxx 14-09-2015 14:51:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองประยุกต์จากบทความนี้เป็นแนวทาง

ค้นหา พิกัด ค่า latitude และ longitude ใน Google Map จากฃื่อสถานที่ 


ninenik 1.46.142.xxx 14-09-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ