ต้องการบังคับให้อัพโหลดรูปก่อนถึงจะกด Submit ได้ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการบังคับให้อัพโหลดรูปก่อนถึงจะกด Submit ได้ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรคะ

ต้องการบังคับให้อัพโหลดรูปก่อนถึงจะกด Submit ได้ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรคะ
 

อยากให้แจ้งเตือนหากไม่ได้กดปุ่ม Upload รูปภาพก่อนกด Submit ค่ะ
ยกตัวอย่าง code บางส่วนที่เกี่ยวกับอัพโหลดรูปภาพมาค่ะ ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรในส่วนไหนหรอคะ

<?
require_once('config/connectdb.php');

$php_filename=basename($_SERVER['PHP_SELF']); // เก็บชื่อไฟล์ปัจจุบันไว้ในตัวแปร

$page=$_GET['action'];
			if($page==addsave){

$imageupload = $_FILES['imageupload']['tmp_name'];
$imageupload_name = $_FILES['imageupload']['name'];
$path = "uploads";
$newwidth=100;

if(isset($_POST['submit'])){
if($imageupload){
$arraypic = explode(".",$imageupload_name);
$filename = strtolower($arraypic[0]); //แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก
$filetype = strtolower($arraypic[1]);
if($filetype=="jpg" || $filetype=="jpeg" || $filetype=="png"
|| $filetype=="gif"){

if($filetype=="jpg" || $filetype=="jpeg"){
$src = imagecreatefromjpeg($imageupload);
}
else if($filetype=="png"){
$src = imagecreatefrompng($imageupload);
}
else if($filetype=="gif"){
$src = imagecreatefromgif($imageupload);
}

list($width,$height)=getimagesize($imageupload);
$newheight=($height/$width)*$newwidth;
$tmp=imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);

if($filetype=="jpg" || $filetype=="jpeg"){
imagejpeg($tmp,$path."/".$filename.".".$filetype);
}
else if($filetype=="png"){
imagepng($tmp,$path."/".$filename.".".$filetype);
}
else{
imagegif($tmp,$path."/".$filename.".".$filetype);
}

}else {
echo "<div><center><h3>ERROR : ไม่สามารถ Upload รูปภาพได้</h3></center></div>";
}
}

	$pic_user = $_POST['pic_user'];
	
$pic_user = $path."/".$filename.".".$filetype;

if($imageupload != ""){

$sql = "INSERT INTO ist_member (
			pic_user
			)
		VALUES(
			'$pic_user'
		)" or die ("Cannot Add Database");
mysql_query($sql);
}

<form method="post" action="addnew.php?action=addsave" name="webForm" enctype="multipart/form-data" onSubmit="return checkpost()">
	<div align="center">
		<div class="form-group">
		<img src="images/nophoto.jpg" class="img-responsive" width="100px" height="120px">
			<h4><span class="label label-primary">ชื่อไฟล์รูปต้องเป็นภาษาอังกฤษ A - Z, a - z หรือ ตัวเลข 0 - 9 เท่านั้น</span></h4>
			<h4><span class="label label-primary">และมีนามสกุล .jpg, .jpeg, .png หรือ .gif เท่านั้น</span></h4>
			<input type="file" name="imageupload">
		</div>
	</div>
</form>


IDevGrow 183.89.134.xxx 19-09-2015 11:38:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองใช้งาน การตรวจฟอร์ม จากพวกปล้กอินดู น่าจะช่วนในการตรวจสอบฟอร์มก่อน submit ได้

http://formvalidator.net/#reg-form   


ninenik 1.47.135.xxx 19-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะiDevGrow 183.89.133.xxx 24-09-2015 12:42


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ