รบกวนช่วยดูโค้ดหน่อยค่ะว่าผิดตรงไหน เพราะพอวน for ข้อมูลเลยไม่ insert/update ไม่รู้ว่าต้องเอา for ไปใส่ตรงไหน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดูโค้ดหน่อยค่ะว่าผิดตรงไหน เพราะพอวน for ข้อมูลเลยไม่ insert/update ไม่รู้ว่าต้องเอา for ไปใส่ตรงไหน

รบกวนช่วยดูโค้ดหน่อยค่ะว่าผิดตรงไหน เพราะพอวน for ข้อมูลเลยไม่ insert/update ไม่รู้ว่าต้องเอา for ไปใส่ตรงไหน
คือการทำงานให้เช็คแถวในเทเบิ้ลถ้าไม่มีข้อมูลให้ทำการ insert แต่ถ้ามีอยู่แล้วให้ทำ update ซึ่งข้อมูลเยอะมาก 16 ชุด จึงต้องทำวน for แต่เหมือน code for ผิด หรือใส่ที่ผิดก็ไม่แน่ใจ หาไม่เจอว่าตรงไหน เลยอยากให้พี่ๆรบกวนช่วยดูทีค่ะ  (ถ้าไม่วน insert/update ได้ค่ะ แต่พอใส่ for เลยไม่ลง)
for($i=3; $i<=16; $i++){
	 $select4=mysql_query("select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'") or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);
	if($num_rows4 == 0){
		
        if($_POST["cd_number_".$i]){
          $strSQL3 = "INSERT INTO crew_documents VALUES( 
            '".$_POST["cd_number_".$i]."',
            '".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
            '".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
            '".$_POST["cd_country_".$i]."',
            '".$_POST["cd_place_".$i]."',
            '".$_POST["cd_authority_".$i]."',
            '".$crews."', ".($i+1).", '1'
          )";
         $objQuery3 =  mysql_query($strSQL3);
				 echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");		
        }
      }	
	
	else{

        if($_POST["cd_number_".$i]){
          $strSQL4 = "update crew_documents set cd_number ='".$_POST['cd_number_'.$i]."',
            cd_date_issued='".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
            cd_date_expired='".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
            cd_country='".$_POST["cd_country_".$i]."',
            cd_place='".$_POST["cd_place_".$i]."',
            cd_authority='".$_POST["cd_authority_".$i]."',
            cd_fk_cp_id='".$crews."',cd_fk_nd_id= ".($i+1).",cd_status= '1'
						where cd_fk_cp_id='".$crews."' and cd_fk_nd_id=".($i+1)."
          )";
         $objQuery4 =  mysql_query($strSQL4);
				 echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");		
        }
      }	
	}


Thepaysz 183.89.147.xxx 09-10-2015 17:57:08

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
การเขียนโค้ด โดยเฉพาะการตรวจสอบ error ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ ไล่ดูไปทีละจุด ดูคำแนะนำนี้เป็นแนวทาง

วนลูปดูคำสั่่ง sql ว่าค่าที่เรากำหนด แล้วได้ค่าตามที่ต้องการหรือไม่ เช็คค่าจากการ echo คำส่ัง sql

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  echo $i." --- ";
  echo $sql;
  echo "<br><hr>"

}

จากนั้นก็คิวรี่คำสั่ง sql ที่เราตรวจสอบแล้วว่า ได้ค่า $num_rows4 ถูกต้องหรือไม่ ปกติถ้ามีค่าก็จะเป็นตัวเลขมากกว่า 0

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  $select4=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);  
  echo $i." --- ";
  echo $num_rows4;
  echo "<br><hr>"

}

ตรวจสอบค่า $num_rows4 ว่าคืนค่ากลับมา และมีค่ามากกว่า 0 หรือเปล่า ถ้ามีแสดงว่ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ให้แสดงคำว่า UPDATE
แต่ถ้าไม่มี .ให้แสดงคำว่า INSERT

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  $select4=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);  
  echo $i." --- ";
  if(isset($num_rows4) && $num_rows4>0){
    echo " UPDATE";
  }else{
    echo " INSERT";
  }
  echo "<br><hr>"

}

ตรวจสอบค่าตัวแปร POST ที่มีการเชื่อมชื่อตัวแปร ว่ามีค่าส่งมี และไม่เป็นค่าว่างหรือปล้า ถ้ามีค่าส่งมา และไม่เป็นค่าว่าง
ให้ แสดงชื่อและตัวแปร $_POST ที่ส่งมาทัั้งหมด หน้านี้ให้เราเช็คชื่อ และค่าของตัวแปรว่าส่งมาถูกต้องหรือไม่

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  $select4=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);  
  echo $i." --- ";
  if(isset($num_rows4) && $num_rows4>0){
    echo " UPDATE";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
      echo "<pre>"; 
      print_r($_POST);
      echo "</pre>"; 
    }
    
  }else{
    echo " INSERT";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
      echo "<pre>"; 
      print_r($_POST);
      echo "</pre>"; 
    }    
  }
  echo "<br><hr>"


ต่อไปแทรกคำส่ัง sql เข้ามา แล้วก็ให้ echo คำส่ัง sql ดูว่าค่าที่ส่งมา แสดงในคำสั่ง sql ถูกต้องหรือไม่

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  $select4=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);  
  echo $i." --- ";
  if(isset($num_rows4) && $num_rows4>0){
    echo " UPDATE";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
        $strSQL4 = "update crew_documents set cd_number ='".$_POST['cd_number_'.$i]."',
          cd_date_issued='".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
          cd_date_expired='".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
          cd_country='".$_POST["cd_country_".$i]."',
          cd_place='".$_POST["cd_place_".$i]."',
          cd_authority='".$_POST["cd_authority_".$i]."',
          cd_fk_cp_id='".$crews."',cd_fk_nd_id= ".($i+1).",cd_status= '1'
          where cd_fk_cp_id='".$crews."' and cd_fk_nd_id=".($i+1)."
        )";
        echo $strSQL4;
    }
    
  }else{
    echo " INSERT";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
        $strSQL3 = "INSERT INTO crew_documents VALUES( 
          '".$_POST["cd_number_".$i]."',
          '".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
          '".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
          '".$_POST["cd_country_".$i]."',
          '".$_POST["cd_place_".$i]."',
          '".$_POST["cd_authority_".$i]."',
          '".$crews."', ".($i+1).", '1'
        )";
        echo $strSQL3;
    }    
  }
  echo "<br><hr>"

}

ต่อด้วยทำการคิวรี่คำส่ัง sql หลักจากตรวจสอบแล้ว และเมื่อคิวรี่่แล้วเราจะเช็คว่า
มีการทำงานการคิวรี่คำสั่ง sql หรือไม่ โดยตรวจสอบแถวที่มีการกระทำเกิดขึ้น ว่ามี มากกว่า 0 หรือไม่

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  $select4=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);  
  echo $i." --- ";
  if(isset($num_rows4) && $num_rows4>0){
    echo " UPDATE";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
        $strSQL4 = "update crew_documents set cd_number ='".$_POST['cd_number_'.$i]."',
          cd_date_issued='".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
          cd_date_expired='".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
          cd_country='".$_POST["cd_country_".$i]."',
          cd_place='".$_POST["cd_place_".$i]."',
          cd_authority='".$_POST["cd_authority_".$i]."',
          cd_fk_cp_id='".$crews."',cd_fk_nd_id= ".($i+1).",cd_status= '1'
          where cd_fk_cp_id='".$crews."' and cd_fk_nd_id=".($i+1)."
        )";
        $objQuery4 =  mysql_query($strSQL4);
        if(mysql_affected_rows()>0){
          echo "UPDATE SUCCESS"; 
        }      
    }
    
  }else{
    echo " INSERT";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
        $strSQL3 = "INSERT INTO crew_documents VALUES( 
          '".$_POST["cd_number_".$i]."',
          '".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
          '".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
          '".$_POST["cd_country_".$i]."',
          '".$_POST["cd_place_".$i]."',
          '".$_POST["cd_authority_".$i]."',
          '".$crews."', ".($i+1).", '1'
        )";
        $objQuery3 =  mysql_query($strSQL3);
        if(mysql_affected_rows()>0){
          echo "INSERT SUCCESS"; 
        }
    }    
  }
  echo "<br><hr>"

}

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ก็ให้ปิดคอมม้นส่วนการเช็คต่างๆ ไป แล้วแทรกโค้ดการเปลี่ยนไปหน้าอื่นเข้ามา

for($i=3; $i<=16; $i++){
  $sql="select*from crew_documents where cd_fk_cp_id = '".$crews."' and cd_fk_nd_id='".$i."'";
  $select4=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
	$num_rows4=mysql_num_rows($select4);  
//  echo $i." --- ";
  if(isset($num_rows4) && $num_rows4>0){
 //    echo " UPDATE";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
        $strSQL4 = "update crew_documents set cd_number ='".$_POST['cd_number_'.$i]."',
          cd_date_issued='".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
          cd_date_expired='".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
          cd_country='".$_POST["cd_country_".$i]."',
          cd_place='".$_POST["cd_place_".$i]."',
          cd_authority='".$_POST["cd_authority_".$i]."',
          cd_fk_cp_id='".$crews."',cd_fk_nd_id= ".($i+1).",cd_status= '1'
          where cd_fk_cp_id='".$crews."' and cd_fk_nd_id=".($i+1)."
        )";
        $objQuery4 =  mysql_query($strSQL4);
 //       if(mysql_affected_rows()>0){
 //         echo "UPDATE SUCCESS"; 
 //        }    
        echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");	
    }
    
  }else{
    echo " INSERT";
    if(isset($_POST["cd_number_".$i]) && $_POST["cd_number_".$i]!=""){
        $strSQL3 = "INSERT INTO crew_documents VALUES( 
          '".$_POST["cd_number_".$i]."',
          '".$_POST["cd_date_issued_".$i]."',
          '".$_POST["cd_date_expired_".$i]."',
          '".$_POST["cd_country_".$i]."',
          '".$_POST["cd_place_".$i]."',
          '".$_POST["cd_authority_".$i]."',
          '".$crews."', ".($i+1).", '1'
        )";
        $objQuery3 =  mysql_query($strSQL3);
 //        if(mysql_affected_rows()>0){
 //          echo "INSERT SUCCESS"; 
//        }
        echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");		
    }    
  }
//  echo "<br><hr>"

}


ทั้งหมดเป็นแนวทางในการตรวจสอบโค้ดของเรา เวลาติดปัญห  ซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องใจเย็นๆ และไล่ไปทีละจุด 
ส่วนใหญ่ไ่ม่ว่าเก่งมากเก่งน้อย ก็จะตรวจสอบทีละขั้นประมาณนี้ ให้เป็นแนวทาง สามารถนำไปประยุกต์กับปัญหาอื่นๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเขียนโค้ด ถ้าทำแบบนี้ได้ เราจะเจอจุดของปัญหาเร็ว และแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้น

ปล. คำแนะนำข้างต้น บางทีอาจจะไม่ได้แก้ไขโจทย์จากคำถามที่ถามมาได้ เพราะเงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีใครรู้
นอกจากผู้ที่เขียนโค้ดนั้นๆ เอง 
ninenik 1.47.41.xxx 09-10-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ