พี่ครับ สอบถามปัญหา Call to underfined function mysqli_stmt_get_resultt()

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พี่ครับ สอบถามปัญหา Call to underfined function mysqli_stmt_get_resultt()

พี่ครับ สอบถามปัญหา Call to underfined function mysqli_stmt_get_resultt()
คือผมย้ายโฮส จาก php 5.3 เป็น php5.4 แล้วเป็นแบบนี้ Fatal error: Call to undefined function mysqli_stmt_get_result()
<?php
  require 'connectdb.php';
  $now = date("Y-m-d H:i:s");
  $ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  $user_email = mysqli_real_escape_string($dbcon,$_POST['email']);
  $user_password = mysqli_real_escape_string($dbcon,$_POST['password']);
  
  $salt = 'tikde78uj4ujuhlaoikiksakeidke';
  $hash_user_password = hash_hmac('sha256', $user_password, $salt);
  $sql2= "UPDATE tb_user SET user_login_last= '$now' WHERE user_email='".$user_email."'";
  $sql_ip= "UPDATE tb_user SET user_ip= '$ipaddress' WHERE user_email='".$user_email."'"; 
  
  $sql = "SELECT * FROM tb_user WHERE user_email=? AND user_password=?";
  $stmt = mysqli_prepare($dbcon, $sql);
  mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ss", $user_email,$hash_user_password);
  mysqli_execute($stmt);
  $result_user = mysqli_stmt_get_result($stmt);
  if ($result_user->num_rows == 1) {
    session_start();    
    $row_user = mysqli_fetch_array($result_user,MYSQLI_ASSOC);
    $_SESSION['user_id'] = $row_user['user_id'];
    if ($row_user['user_status']== 500){
      $_SESSION['is_admin']=500;
      header("Location:../index.php");
    }else {
      $_SESSION['is_member'] = 0;
      $_SESSION['user_email']= $row_user['user_email'];
      $last = mysqli_query($dbcon, $sql2);
      $user_ip= mysqli_query($dbcon, $sql_ip);
      header("Location:../index.php");
    }
   
  } else {
    echo "ผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง";
    header("Location:login.php");
  }
  ?>


Tanasan10254 113.53.92.xxx 11-10-2015 09:16:13

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่เคยใช้คำส่ั่งนี้มาก่อน ยังไงลองดูคู่มือดีๆ อีกทีเผื่อตกคำสั่งอะไรไป

http://php.net/manual/en/mysqli-stmt.get-result.php


ninenik 1.47.41.xxx 11-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
อันนี้อาจจะเป็นที่ตัว appserv เก่าไปต้องหาตัวใหม่มาลงครับ แต่ของผมคือเป็นตอนลงhostจริงของเว็ปhostingerตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลย วอนผู้รู้ช่วยบอกหน่อยครับ 


themole0117 27.145.136.xxx 18-04-2017 01:22


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ