ขอสอบถามเรื่องการจัดข้อความภาษาไทยใน Report โดยใช้ tcpdf ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอสอบถามเรื่องการจัดข้อความภาษาไทยใน Report โดยใช้ tcpdf ค่ะ

ขอสอบถามเรื่องการจัดข้อความภาษาไทยใน Report โดยใช้ tcpdf ค่ะ

โดยดัดแปลงโค๊ดจากบทความนี้  https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=575

ตอนนี้ติดปัญหาอย่างเดียวค่ะ คือ ข้อความจัดเรียงไม่สวย พอถึงช่วงเว้นวรรค ข้อความก็จะตัดขึ้นบรรทัดใหม่เลยค่ะ 

รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะNaomikijung 123.242.167.xxx 21-10-2015 11:58:42

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตามจริง ข้อความถ้าไม่ติดกันยาว ก็ไม่น่าตัดบรรทัดใหม่ นอกจากข้อความส่วนนั้น จะยาวต่อกัน ถ้ามีช่องว่าง ก็จะตัดลงบรรทัดใหม่

หรือไม่ก็ลองใช้ css จัดชิดขวาซ้ายดู ตามนี้

<?php
// Include the main TCPDF library (search for installation path).
require_once('tcpdf/tcpdf.php');
include("tcpdf/class/class_curl.php");

// การตั้งค่าข้อความ ที่เกี่ยวข้องให้ดูในไฟล์ 
// tcpdf / config / tcpdf_config.php 

// เริ่มสร้างไฟล์ pdf
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

// กำหนดรายละเอียดของไฟล์ pdf
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('ninenik');
$pdf->SetTitle('TCPDF table report');
$pdf->SetSubject('TCPDF ทดสอบ');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, ทดสอบ,ninenik, guide');

// กำหนดข้อความส่วนแสดง header
$pdf->SetHeaderData(
  PDF_HEADER_LOGO, // โลโก้ กำหนดค่าในไฟล์ tcpdf_config.php 
  PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.' 001',
  PDF_HEADER_STRING, // กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
  array(0,0,0), // กำหนดสีของข้อความใน header rgb 
  array(0,0,0)  // กำหนดสีของเส้นคั่นใน header rgb 
);

$pdf->setFooterData(
  array(0,64,0), // กำหนดสีของข้อความใน footer rgb 
  array(220,44,44)  // กำหนดสีของเส้นคั่นใน footer rgb 
);

// กำหนดฟอนท์ของ header และ footer กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

// ำหนดฟอนท์ของ monospaced กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

// กำหนดขอบเขตความห่างจากขอบ กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

// กำหนดแบ่่งหน้าอัตโนมัติ
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

// กำหนดสัดส่วนของรูปภาพ กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

// อนุญาตให้สามารถกำหนดรุปแบบ ฟอนท์ย่อยเพิมเติมในหน้าใช้งานได้
$pdf->setFontSubsetting(true);

// กำหนด ฟอนท์
$pdf->SetFont('thsarabun', '', 14, '', true);

// เพิ่มหน้า 
$pdf->AddPage();


ob_start();
?>

<div style="text-align: justify;">
ฟอนท์ ภาษาไทยสำหรับ tcpdf 
(ถ้าใครโหลดไฟล์จากด้านบนแล้ว จะมี font ภาษาไทยอยู่ด้วยไม่ต้องไปดาวน์โหลดใหม่) โดยชื่อที่เราจะเอาไปใช้และรองรับภาษาไทยมี
angsanaupccordiaupc thsarabun      
</div>

<?php
$html=ob_get_clean();
// เรียกใช้งาน ฟังก์ชั่นดึงข้อมูลไฟล์มาใช้งาน
//$html = curl_get("data2.php"); // path ไฟล์ 
// ภ้าทดสอบที่เครื่องก็ใช้ http://localhost/data_html.php

// สร้าง pdf ด้วยคำสั่ง writeHTMLCell()
$pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $html, 0, 1, 0, true, '', true);

// แสดงไฟล์ pdf
$pdf->Output('table_report.pdf', 'I');
?>


โค้ดก็จากตัวอย่างในบนความตามลิ้งค์ninenik 183.88.100.xxx 21-10-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ