ช่วยเรื่อง การแสดงข้อมูลจาก radio หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยเรื่อง การแสดงข้อมูลจาก radio หน่อยครับ

ช่วยเรื่อง การแสดงข้อมูลจาก radio หน่อยครับถ้าเลือก ไปกลับ ให้ขึ้นวันที่ เดือนทางกลับครับ

<body>
	<div data-role="page" data-theme="a">
		
		<div data-role="header" data-position="inline">
			<h2>ระบบ จองตั๋วรถทัวร์</h2>
		</div>
		<div class="ui-content" role="main">
		<ul data-role="listview" data-inset="true" data-divider-theme="a">
			<li data-role="list-divider">ค้นหาเที่ยวรถ</li>
			
			<li>
				<form action="" method="post" ENCTYPE="multipart/form-data">
  				

          <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
  				<input type="radio" name="go" id="radio-choice-h-2a" value="oneway" checked="checked">
  				<label for="radio-choice-h-2a">เที่ยวเดียว</label>
  				<input type="radio" name="go" id="radio-choice-h-2b" value="twoway">
  				<label for="radio-choice-h-2b">ไป-กลับ</label>
    			</fieldset>


   	 <label for="textinput-disabled">ต้นทาง : </label> 		
  <select name="select-native-1" id="select-native-1">
    <option value="2">เลือก</option>
    <option value="3">The 3rd Option</option>
    <option value="4">The 4th Option</option>
  </select>


  <label for="textinput-disabled">ปลายทาง : </label> 
    <select name="select-native-1" id="select-native-1">
    <option value="2">เลือก</option>
    <option value="3">The 3rd Option</option>
    <option value="4">The 4th Option</option>
  </select>
  
  <label for="textinput-disabled">วันที่เดินทางไป : </label> 
  <input type="date" data-clear-btn="false" name="dateoneway" id="dateoneway" value=""placeholder="วันที่ออกเดินทาง">
  
  <div class="form-group" id="datetwoway">
  <label for="textinput-disabled">วันที่เดินทางกลับ : </label> 
  <input type="date" data-clear-btn="false" name="datetwoway" id="datetwoway" value=""placeholder="วันที่ออกเดินทาง">
  </div>

  <a href="#" data-role="button" data-inline="true" data-icon="search">ค้นหา</a>

    		</form>

			</li>

		</ul>
    </div>
		 

		<div data-role="footer"data-position="fixed">
    <div data-role="navbar">
      <ul>
        <li><a href="#" data-icon="grid" class="ui-btn-active">หน้าหลัก</a></li>
        <li><a href="#" data-icon="star" >สมัครสมาชิก</a></li>
        <li><a href="#" data-icon="info">ติดต่อเรา</a></li>
      </ul>
    </div><!-- /navbar -->
		</div><!-- /footer -->

	</div>
</body>


ิbondsanti 118.172.113.xxx 18-11-2015 11:14:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช้ if else ธรรมดา น่าจะประมรณนี้

  $(":radio[name=go]").on("click",function(){
    if($(this).val()=='twoway'){
      $("#datetwoway").show();
    }else{
      $("#datetwoway").hide();
    }
  });


ninenik 183.89.95.xxx 18-11-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ไม่ได้อะพี่นิค


ิbondsanti 118.172.104.xxx 18-11-2015 15:33


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ