ใส่ while my fetch array ตรงไหนคะรบกวนทีค่ะ พอดีต้อง select 2 query มาโชว์ใน table เดียว

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ใส่ while my fetch array ตรงไหนคะรบกวนทีค่ะ พอดีต้อง select 2 query มาโชว์ใน table เดียว

ใส่ while my fetch array ตรงไหนคะรบกวนทีค่ะ พอดีต้อง select 2 query มาโชว์ใน table เดียว
ตามภาพเลยค่ะ ต้องการวนอยู่ใน table เดียวกัน แต่ทีนี้มันมี 2 query เลยใส่ while อันที่ 2 ไม่ได้ ว่าต้องใส่ตรงไหน


นี่คือโค้ดค่ะ

<table class="table table-striped">
     <h3><span>(B).Certificates And Qualifications</span></h3>
      <tr align="center">
      	<td><b>Description of Cert / Course</b></td>
        <td><b>Country of issue</b></td>
        <td><b>Number</b></td>
        <td><b>Date of Issue</b></td>
        <td><b>Date of Expiry</b></td>
        <td><b>Place of issue</b></td>
        <td><b>Issuing Authority / Body</b></td>
        <td><b>Upload file</b></td>
      </tr>
        <?php
		$i = 1;
			$sql_cc_1 = "SELECT * FROM `name_certificates` where nc_status = 1 ";
			$result_cc_1 = mysql_query($sql_cc_1);	
			$sql_cc_2 = "SELECT * FROM crew_certificates where cc_fk_cp_id = '".$crews."' and cc_status = 1 ";
			$result_cc_2 = mysql_query($sql_cc_2);
	
		while($row_cc_1 = mysql_fetch_array($result_cc_1))
		//$row_cc_2 = mysql_fetch_array($result_cc_2)
			
{
	?>
	 <tr>
  <td><?php echo $row_cc_1['nc_formal_name_en'];?></td> 
    <td>
         	<select name="cc_country_<?php echo $i ?>" class="form-control">
 						<option value="">-- กรุณาเลือกประเทศ --</option>
              	<?
      							$result = mysql_query("SELECT * FROM addr_countries ");
      							while($country = mysql_fetch_array($result)){
							
    						?>
          			<option value="<? echo $country['country_name_en'] ?>"
                	<? if($row15['cc_country']==$country['country_name_en']){?>selected<? }?> ><? echo $country['country_name_en'] ?>
                </option>
                <? } ?>
					</select>        
    </td>
        <td><input type="text" name="cc_number_<?php echo $i ?>" value="<? $row_cc_2['cc_number']?>" class="form-control"/></td>
        <td><input type="date" name="cc_date_issued_<?php echo $i ?>" value="<? $row_cc_2['cc_date_issued']?>" class="form-control"/></td>
        <td><input type="date" name="cc_date_expired_<?php echo $i ?>" value="<? $row_cc_2['cc_date_expired']?>" class="form-control" <?=$objDocument->setDocExpiredDay($row15['cc_date_expired'])?>/></td>
        <td><input type="text" name="cc_place_<?php echo $i ?>" value="<? $row_cc_2['cc_place']?>" class="form-control"/></td>
        <td><input type="text" name="cc_authority_<?php echo $i ?>" value="<? $row_cc_2['cc_authority']?>" class="form-control"/></td>   
        <td>
        <input type="file" name="upload_file_<?php echo $i ?>" />
        </td>     
</tr>  
<?php 
$i++;
}
	
 

	
?> 
 
     </table>


Thepaysz 14.207.54.xxx 21-12-2015 10:36:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดูการใช้ join table เป้นแนวทาง

การใช้งาน SQL INNER JOIN 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=553 via @ninenik

การใช้งาน SQL LEFT JOIN 


ninenik 180.183.49.xxx 21-12-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ