สอบถามเรื่อง...ส่งค่าเพื่อดึกข้อมูล ที่เราเลือก

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง...ส่งค่าเพื่อดึกข้อมูล ที่เราเลือก

สอบถามเรื่อง...ส่งค่าเพื่อดึกข้อมูล ที่เราเลือก
a_chkup.php
 
$code=$_GET['code'];
$s_time=$_GET['s_time'];
$e_time=$_GET['e_time'];
 
$c_chkdup=mysql_db_query($dbname,"select code, s_time, e_time from patients_name_time ");
while($f_subj=mysql_fetch_array($c_chkdup)) {
echo " ".$f_subj[1]."-".$f_subj[2]." ";  
 

function checkdup(code){
 
var url = "a_chkdup.php?code="+code ;
 
xmlhttp = newXmlHttp();
xmlhttp.open("POST", url, false);
xmlhttp.send(null);
 
callback(xmlhttp.responseText);
document.getElementById('chkdup').innerHTML = xmlhttp.responseText ;
 
}
function callback( response ){  
        // นำค่าที่ได้มาแยกด้วย |  
          var arr_a = response.split("|");   
          // จัดรูปแบบ  
          var result_str="<i>"+arr_a[0]+"</i>";          
          // แสดงในส่วนที่ต้องการ  
       document.getElementById('chkdup').innerHTML = result_str;  
    
 
 
}wangae_data.php
<select name="code" class="fontNormal" id="code" onchange="checkdup(document.getElementById('code').value ':00',this.value,document.getElementById('code').value)">
                  <option selected="selected" value="0">--เลือกช่วงเวลา--</option>
                 <?php
require_once('connection.php');
$room_sql=mysql_db_query($dbname,"select row_id,code,name from patients_name_time");
while($f_room=mysql_fetch_array($room_sql)) {
?>
 <option value="<?=$f_room[1]?>" <? if($row['code']==$f_room[1]) echo ' selected '; ?> ><?=$f_room[2]?></option>
<? 
}
?>
              </select>
             <font color="red"> * </font><div class="fontBN" id="chkdup" ></div>

ผลที่แสดงออกมา//ผมต้องการ แสดง เฉพาะเวลาที่เราเลือกครับ  ขอแนะนำหน่อย ครับบบบBaby 1.179.131.xxx 09-03-2016 10:32:15

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 183.88.82.xxx 09-03-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ