ถ้าจะทำระบบล็อกอินตลอดเวลาเปลี่ยนหน้าแล้วไม่หายผมต้องทำยังไงบ้างครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถ้าจะทำระบบล็อกอินตลอดเวลาเปลี่ยนหน้าแล้วไม่หายผมต้องทำยังไงบ้างครับ

ถ้าจะทำระบบล็อกอินตลอดเวลาเปลี่ยนหน้าแล้วไม่หายผมต้องทำยังไงบ้างครับ
อันนี้โค้ดหน้าล็อกอินของผม
<body>
<form action="check_login.php" name="frm_login" method="post">
<P></P>
<center><table>
<tr>
	<td>ID</td>
	<td><input type="text" name="user" id="user"></td>
</tr>
<tr>
	<td>Password</td>
	<td><input type="password" name="pass" id="pass"></td>
</tr>
</table>
</center>
<center>
 <table>
	<tr>
  <td> <input name="chk" type="checkbox" id="chk" value="on" /> 
 Remember<br /></td>
	<td><input type="submit" name="submit" value="ตกลง"></td>
	</tr>
</table></center>
</form>
</body>

อันนี้ตัวเช็คล็อกอินผมลองเอา cookie ไปใส่แล้วแต่ว่าเหมือนไม่ทำงานหรือมันทับกับ SESSION
<?php
	session_start();
	mysql_connect("localhost","root","1234");
	mysql_select_db("shop");
	$strSQL = "SELECT * FROM member WHERE Username = '".mysql_real_escape_string($_POST['user'])."' 
	and Password = '".mysql_real_escape_string($_POST['pass'])."'";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
	if(!$objResult){
	echo "Username and Password Incorrect!";
	}
	else
	{
			$_SESSION["user_id"] = $objResult["user_id"];
			$_SESSION["Status"] = $objResult["Status"];
			session_write_close();
	if($chk == "on") { 
	setcookie("user",$user,time()+3600*24*356);
	setcookie("pass",$pass,time()+3600*24*356);
	}
			if($objResult["Status"] == "ADMIN")
			{
				header("location:admin_page.php");
			}
			else
			{
				header("location:user_page.php");
			}
	 
	}
	mysql_close();
?>


Manit500 1.20.196.xxx 16-04-2016 16:26:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตรวจสอบดูว่าตัวแปร COOKIE ถูกสรา้งขึ้นมาไหม ปกติ setcookie คำสั่งใน php  จะเขียนไว้ด้านบนสุดของไฟล์ หรือไม่
ก็จะไม่ควรมีช่องว่างเกิดขึ้นก่อนคำสั่ง setcookie 
ชื่อตัวแปรก็สำคัญ พยายามไม่ช้ตัวแปรแบบ global และควรใช้ชื่อตัวแปรตารูปแบบที่ส่งค่า
เช่น ส่งค่า POST ตัวแปรก็ควรจเป็น $_POST['chk'] แทน $chk อะไรประมาณนี้
อีกอย่างก็เรื่อง path ควรกำหนด path ให้กับตัวแปร cookie เพราะจถมีผลกรณีใช้ตัวแปรข้ามโฟลเดอร์
หากต้องการใช้แบบทั้งเว็บ ควรกำหนด path เป็น  "/"

setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600,"/"); // กำหนดตัวแปร  


กำหนด path ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 3 

หรือจะลองใช้ javascript สร้าง cookie ตามตัวอย่างนี้ดูก็ได้

เลือก checkbox ในข้อมูลหลายๆ หน้าด้วย cookie อย่างง่าย 


ninenik 122.155.42.xxx 16-04-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ