ต้องการทำระบบสมัครสมาชิก php ที่ติดต่อ json แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการทำระบบสมัครสมาชิก php ที่ติดต่อ json แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น

ต้องการทำระบบสมัครสมาชิก php ที่ติดต่อ json แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น
regis.php
<?php
$host="localhost"; // Host name
$username="947166"; // Mysql username
$password="nonzana123"; // Mysql password
$db_name="947166"; // Database name
 
// Connect to server and select databse.
mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("ไม่สามาถเชื่อนต่อเซิฟเวอร์ได้");
mysql_select_db("$db_name")or die("ไม่สามารถเลือกตารางได้");
 
// username and password sent from form
 
 $userid= $_POST['userid'];
 $user= $_POST['user'];
 $pass= $_POST['pass'];
 $name= $_POST['name'];
 $email= $_POST['email'];
 
 
// To protect MySQL injection
$mycode = mysql_real_escape_string($userid);
 
 
$sql = "INSERT INTO user SET user (userid,user,pass,email,name) value ('$userrid','$user','$pass','$name','$email') ";
$sql2 = "SELECT * FROM user WHERE userid='$mycode' AND user ='$name'";
 
$result=mysql_query($sql);
$result2=mysql_query($sql2);
 
    $jsonData = array();
    while ($array = mysql_fetch_assoc($result2)) {
    $jsonData[] = $array;
  }
  //--------------------------------------------------------------------------
  // 3) echo result as json 
  //--------------------------------------------------------------------------
  echo json_encode($jsonData); 
 
?>
-----------------------------------------------------------
index.js
function checksign() {
            if ($('#userid').val().length>0 && $('#user').val().length>0 && $('#pass').val().length>0 && $('#name').val().length>0 && $('#email').val().length>0 ) {
            
            // Send data to server through ajax call
            // action is functionality we want to call and outputJSON is our data
                $.ajax({
                    url: 'http://nonnexus.freevar.com/file/register.php',
                    data: {  userid : $('#userid').val(),
                             user : $('#user').val(),
                             pass : $('#pass').val(),
                             name : $('#name').val(),
                             email : $('#email').val(),
 
 
                          },    
                    type: 'post',   
                    datatype: "text",    
                   
                    beforeSend: function() {
                        // This callback function will trigger before data is sent
                        $.mobile.loading('show', {theme:"b", text:"Please wait...", textonly:true, textVisible: true}); // This will show ajax spinner
                    },
                    complete: function() {
                        // This callback function will trigger on data sent/received complete
                        $.mobile.loading('hide'); // This will hide ajax spinner
                    },
                    success: function(data) {
                        
                        var json = $.parseJSON(data);
                        if (json.length) {   
                             alert("สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว");
                             window.location.hash = "#login";
                        } 
                        else {
                            alert("กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง");
                        }
                    },
                    
                    error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
       
                        alert(thrownError);
                    }
                    
                }); }
         else {
            alert('กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน');
       }           
   // return false; // cancel original event to prevent form submitting
//
};


 


Janjung 180.183.81.xxx 12-05-2016 22:48:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


  • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 ต้องไล่ดูทีละจุดว่า error ส่วนไหน 


ninenik 122.155.42.xxx 12-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
คำสั่ง Insert ผิดไหม


Suthee Khongnapha 183.89.131.xxx 13-05-2016 13:06


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ