สอบถาม การเพิ่ม ลบฟอร์มกับรายการ clone() ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม การเพิ่ม ลบฟอร์มกับรายการ clone() ครับ

สอบถาม การเพิ่ม ลบฟอร์มกับรายการ clone() ครับ
เวลากดเพิ๋มฟอร์มไม่สามารถเลือกวันที่ได้เลยครับ หรือกดลบฟอร์ม ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันครับ
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
  $("#addRow").click(function(){
   // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ 
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน 
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
    $("#myTbl").append($("#firstrow").clone(true)); 
  }); 
  $("#removeRow").click(function(){ 
    if($("#myTbl div").size()>1){ 
      $("#firstrow:last").remove();
    }else{ 
      alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ"); 
    } 
  });      
}); 
</script> 
 <div class="col-lg-12" id="myTbl">
                
                 <div class="row" id="firstrow">   
            
                    <div class="col-lg-3">
          <div class="form-group"><label for='doctor_id'>แพทย์</label>
           <select id='doctor_id' name='doctor_id' class='form-control'>
           <?php
            for($i=0;$i<$doctor_number;$i++) {
             $d_id   = $doctor_data[$i]['doctor_id'];
             $d_name  = $doctor_data[$i]['doctor_name'];
             $d_nick  = $doctor_data[$i]['doctor_nick'];
             $d_surname = $doctor_data[$i]['doctor_surname'];
             echo "<option value='$d_nick'>$d_nick($d_name $d_surname)</option>";
            }
           ?>
           </select>
            </div>
            </div> 
              <div class="col-lg-2">
             <div class="form-group">
                    <label>วันที่</label>
    <div class="input-group date" id="datetimepicker1">
          <input name="date-start" class="form-control input-sm" type="text" required />
      <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
          </span>
        </div>
  
    <script type="text/javascript">
      $(function () {
        $('#datetimepicker1').datetimepicker({
    locale: 'th', 
      format: "DD-MM-YYYY"
    });
        });
    </script>
  </div>
     
            </div>

             <div class='col-md-2'>
          <div class='form-group'>
           <label for='time_start'>เวลาเริ่มต้น</label>
           <select id='time_start' name='time_start' class='form-control'>
           <?php
            for($i=0;$i<22;$i++) {
             echo "<option value='$i'>".$time[$i]."</option>";
            }
           ?>
           </select>
          </div>
         </div>

             <div class='col-md-2'>
          <div class='form-group'>
           <label for='time_start'>เวลาสิ้นสุด</label>
           <select id='time_start' name='time_start' class='form-control'>
           <?php
            for($i=1;$i<23;$i++) {
             echo "<option value='$i'>".$time[$i]."</option>";
            }
           ?>
           </select>
          </div>
         </div>

          <div class='col-md-2'>
          <div class='form-group'>
           <label for='"locate'>สาขา</label>
           <select id='"locate' name='"locate' class='form-control'>
           <?php
            for($i=0;$i<8;$i++) {
             echo "<option value='$i'>".$locate[$i]."</option>";
            }
           ?>
           </select>
          </div>
         </div>
            </div>
             </div>
ขอคำชี้แนะด้วยครับ


Circle2013 180.183.250.xxx 08-06-2016 14:26:03

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การใช้งาน datepicker ใน jqueryui กับ ข้อมูล clone จาก ajax  


ninenik 183.88.82.xxx 08-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ


circle2013 180.183.250.xxx 08-06-2016 14:46


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ