ตอนนี้ทำการupload ไฟล์ลงฐานข้อมูลค่ะ แต่ต้องการให้ update แล้วข้อมูลที่updateไปก่อนหน้านี่ไม่หายจะต้องทำอย่างไง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ตอนนี้ทำการupload ไฟล์ลงฐานข้อมูลค่ะ แต่ต้องการให้ update แล้วข้อมูลที่updateไปก่อนหน้านี่ไม่หายจะต้องทำอย่างไง

ตอนนี้ทำการupload ไฟล์ลงฐานข้อมูลค่ะ แต่ต้องการให้ update แล้วข้อมูลที่updateไปก่อนหน้านี่ไม่หายจะต้องทำอย่างไง
นี้โค้ดค่ะ แต่ตอนนี้update แล้วข้อมูลก็ยังหายอยู่ค่ะ 

	if($_FILES['FilesName']['name']!= "")
	
	{
			$file = $_FILES['FilesName']['name'];
			$type = $_FILES['FilesName']['type'];
			echo $file;
			$time = time() * microtime(); 
			if ( $type == "image/gif" ) {$FilesName = $time.".gif"; $pic_type = 'GIF'; }
			else if ( $type == "image/png" ) {$FilesName = $time.".png"; $pic_type = 'PNG'; }
			else if (( $type == "image/jpg") or ($type=="image/jpeg") or ($type == "image/pjpeg")) {$FilesName = $time.".jpg"; $pic_type = 'JPG'; }
			else if ($type == "application/octet-stream" ) {$FilesName = $time.".zip"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ) {$FilesName = $time.".docx"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/pdf" ) {$FilesName = $time.".pdf"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/msword" ) {$FilesName = $time.".doc"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/x-shockwave-flash" ) {$FilesName = $time.".swf"; $pic_type = false;}
			else if($type == "application/octet-stream" ) {$FilesName = $time.".rar"; $pic_type = false;}

			move_uploaded_file($_FILES['FilesName']['tmp_name'],'fileupload/'.$FilesName);
			echo $FilesName;
		}
		if($_FILES['FilesName2']['name']!= "")
	
	{
			$file = $_FILES['FilesName2']['name'];
			$type = $_FILES['FilesName2']['type'];
			echo $file;
			$time = time() * microtime(); 
			if ( $type == "image/gif" ) {$FilesName2 = $time.".gif"; $pic_type = 'GIF'; }
			else if ( $type == "image/png" ) {$FilesName2 = $time.".png"; $pic_type = 'PNG'; }
			else if (( $type == "image/jpg") or ($type=="image/jpeg") or ($type == "image/pjpeg")) {$FilesName2 = $time.".jpg"; $pic_type = 'JPG'; }
			else if ($type == "application/octet-stream" ) {$FilesName2 = $time.".zip"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ) {$file2 = $time.".docx"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/pdf" ) {$FilesName2 = $time.".pdf"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/msword" ) {$FilesName2 = $time.".doc"; $pic_type = false;}
			else if ($type == "application/x-shockwave-flash" ) {$file2 = $time.".swf"; $pic_type = false;}
			else if($type == "application/octet-stream" ) {$FilesName2 = $time.".rar"; $pic_type = false;}
	

			move_uploaded_file($_FILES['FilesName2']['tmp_name'],'fileupload/'.$FilesName2);
			echo $FilesName2;
		}
	    
		
		$sql = "UPDATE files SET Name='$Name',FilesName='$FilesName',
FilesName2='$FilesName2' WHERE 	idfiles='1'";
		echo $sql;
		mysql_query($sql) or die(mysql_error());


Kwanjai 171.4.239.xxx 15-06-2016 19:02:23

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 ข้อมูลอะไรหาย 


ninenik 122.155.42.xxx 15-06-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ