สอบถาม การดึงภาพจากฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขในหน้าฟร์อม

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม การดึงภาพจากฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขในหน้าฟร์อม

สอบถาม การดึงภาพจากฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขในหน้าฟร์อม
 
 <?php
       while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        $image = $row['image_content'];
        $images = $row['image_id'];
        $article_id = $row['article_id'];
        $topic = $row['topic'];
        $article_text = $row['article_text'];
        $writer = $row['writer'];


       ?>

       <form id="new-article" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <div class="row">
         <div class="col-md-12">
          <div class="form-group">
          <label class="control-label text-semibold">รูปหัวบทความ:</label>

          <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="512000">
          <input type="file" name="file" id="file" value="<?php $images ?>" class="file-input" data-show-upload="false" data-show-caption="true" data-show-preview="true" accept="image/*" >
          <?php
          echo "<img src='data:image/jpeg;base64,".base64_encode($image)."' class='img-responsive' width='500px' />";
?>

ผมสามารถดึงภาพมาได้แต่ถ้าผมไม่เลือกภาพใหม่ แล้วกดเซิฟไป เกิดไม่มีภาพครับ ต้องทำยังไงครับ อยากให้เวลาเราไม่เลือกภาพก็ส่งค่าตัวเดิมกลับไปอัปเดท 


หน้าฟรอมอัปเดท


 if(isset($_GET['u'])):
   if(isset($_POST['bts'])):

$sql="SELECT * FROM image where image_id= '$image_id' ";


 $image_id = "";
 if(is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'])) {
  if($_FILES['file']['error'] == 0) {
   include "lib/IMager/imager.php";
   $img = image_upload('file');
   $img = image_to_jpg($img);
   $img = image_resize_max($img, 600, 300); //ให้ภาพกว้างไม่เกิน 600px สูงไม่เกิน 300px
   $f = image_store_db($img, "image/jpeg");

    $sql = "REPLACE INTO image VALUES('$image_id', '$f')";
   mysqli_query($mysqli, $sql);
   $image_id = mysqli_insert_id($mysqli);
  }
 }

 $t = $_POST['topic'];
 $c = $_POST['content'];
 $w = $_POST['writer'];
 $article_id = $_POST['article_id'];


$sql = "REPLACE INTO article VALUES('$article_id', '$t', '$c', '$w', NOW(), 0, '$image_id')";
 if(@mysqli_query($mysqli, $sql)) {
   $msg = "<div class='alert alert-success'>
   <span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> &nbsp;ประกาศข่าวสารเรียบร้อยแล้ว<p/>
              ระบบ'จะนำคุณกำลับไปยังหน้าล็อคอินในอีก 5 วินาที.</p>
   </div>";

   header ("refresh:5; url=index.php");

 }
 else {
  echo '<h3 class="waringing">เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล กรุณาลองใหม่</h3>';

 }
     endif;
   endif;

/*

  $res = $mysqli->query("SELECT * FROM article WHERE article_id =".$_GET['u']);
   $row = $res->fetch_assoc();*/

  //ภาพดีฟอลต์ กรณีไม่ได้กำหนดรูปภาพเอาไว้


  echo $sql = "SELECT article.*, image.image_content
    FROM article LEFT JOIN image
    on article.image_id = image.image_id
    WHERE article_id =".$_GET['u'];
    $result = $mysqli->query($sql);
?>
 


Awordmart2 124.120.225.xxx 03-07-2016 23:14:21

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่แน่ใจ เป็นกับคำสั่ง sql replace into หรือ่ป่าว
ปกตใช้แต่ INSERT INTO กับ UPDATE เงื่อยไขใช้แค่เทียบว่า ถ้ามีข้อมูลใหม่
ก็อัพเดทฟิลด์ที่ต้องการ 


ninenik 183.88.81.xxx 04-07-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ตอนนี้ผมทำคือ เมื่อผมเลือกรูปใหม่ รุปก็จะไปทับแทนที่รุปเดิมใน mysql blob แต่ผมติดปัญหาที่ต้อง เมื่อผมไมไ่ด้เลือกรูป แล้วกดบันทึก แทนที่มันจะจดจำข้อมูลเดิมกลับไป มันกลับไม่จดจำข้อมูลอะไรเลย รุปเดิมก็หายไป รูปใหม่ก็ไมไ่ด้แทนที่  ครับ


awordmart2 124.120.229.xxx 05-07-2016 00:14


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ