ช่วยดูให้หน่อยว่าต้องแก้ไขยังไงครับ select ให้รวมได้แถวเดียวและผลรวม

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูให้หน่อยว่าต้องแก้ไขยังไงครับ select ให้รวมได้แถวเดียวและผลรวม

ช่วยดูให้หน่อยว่าต้องแก้ไขยังไงครับ select ให้รวมได้แถวเดียวและผลรวม
ดาด้าครับ

ความต้องการครับ


<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>
<style type="text/css">
<!--
.style28 {font-family: "MS Sans Serif"; font-size: 12px; }
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"></head>
<body>
<?php
$objConnect = mysql_connect("localhost","-","-") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("-");
$strSQL1 = "select * from review_t_recpay ";
$objQuery1= mysql_query($strSQL1) or die ("Error Query [".$strSQL1."]");
while($objResult1 = mysql_fetch_array($objQuery1)){
$id = $objResult1['t_recpayid'];
//echo $id;
}
$strSQL2 = "select 
IF(t_rexpid='NOR',t_dueamt,'') AS price1,
IF(t_rexpid='FEE',t_dueamt,'') AS price2,
IF(t_rexpid='202',t_dueamt,'') AS price3,
IF(t_rexpid='INT',t_intdue,'') AS price4,
IF(t_rexpid='IOV',t_intovdue,'') AS price5,
IF(t_rexpid='FDU',t_feedue,'') AS price6,
IF(t_rexpid='FOV',t_feeovdue,'') AS price7,
t_recpayid,t_contid,t_memberid,t_dueamt
from review_t_recpay_d ";
$objQuery2 = mysql_query($strSQL2) or die ("Error Query [".$strSQL2."]");
?>
<table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1">
 <tr>
  <td width="0" height="40" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ลำดับ</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">เลขที่สัญญา</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">รหัสสมาชิก</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ค่าธรรมเนียมแรกเข้า</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">มูลค่าหุ้น</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ต้นเงิน</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ดอกเบี้ยรับ</td>
	<td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ดอกเบี้ยค้าง</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ค่าปรับ</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">ค่าปรับค้าง</td>
  <td width="0" align="center" bgcolor="#FF9999" class="style28">รวม</td>
 </tr>
 <?
$i=0;
while($objResult2 = mysql_fetch_array($objQuery2)){
$t_recpayid = $objResult2['t_recpayid'];
$t_contid = $objResult2['t_contid'];
$t_memberid = $objResult2['t_memberid'];
$t_dueamt = $objResult2['t_dueamt'];
$price1 = $objResult2['price1'];
$price2 = $objResult2['price2'];
$price3 = $objResult2['price3'];
$price4 = $objResult2['price4'];
$price5 = $objResult2['price5'];
$price6 = $objResult2['price6'];
$price7 = $objResult2['price7'];
//echo $t_recpayid ;
echo $price1 ;
$i = $i + 1; 
 ?>
 <tr>
  <td width="4%" align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $i ?></td>
  <td width="15%" align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $t_recpayid ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $t_contid ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $t_memberid ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price1  ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price2?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price3 ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price4 ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price5 ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price6 ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $price7 ?></td>
  <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" class="style28"><?php echo $t_dueamt ?></td>
 </tr>
<? 
} 
?>
</table>
<?php
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>
ได้แบบนี้ครับ


Panyaadd 110.77.157.xxx 11-08-2016 16:38:13

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 1.47.138.xxx 14-08-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ