รูปภาพไม่เก็บลงโพเดอร์ เมื่อรันออนไลน์ แต่ใช้localhost สามารถเก็บลงได้ เป็นสาเหตุอะไรหรือครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รูปภาพไม่เก็บลงโพเดอร์ เมื่อรันออนไลน์ แต่ใช้localhost สามารถเก็บลงได้ เป็นสาเหตุอะไรหรือครับ

รูปภาพไม่เก็บลงโพเดอร์ เมื่อรันออนไลน์ แต่ใช้localhost สามารถเก็บลงได้ เป็นสาเหตุอะไรหรือครับ
ผมใช้โค้ดตัวนี้อะครับ ในการเก็บรูปลงโพเดอร์ ทดสอบใน localhost สามารถเก็บลงโพเดอร์ได้ แต่ ผมลองทดสอบขึ้นเว็บจริง มันไม่สารถเก็บรูปลงโพเดอร์ได้อะครับ เป็นที่อะไรหรือครับ ใครพอจะรู้บ้างครับ ขอคำชีแนะที่ครับ
โค้ดที่ใช้เก็บรูปลงโพสเดอร์
$rand1 = rand(0,1000);
$rand2 = rand(100000000000,10000000000000000);
$name_file= rand($rand1,$rand2);
$ext=end(explode('.', $_FILES['imagep']['name']));
$new_name_file = $name_file . '.' . $ext;
$PATH_FILEUPLOAD = "";
$PATH_FILEUPLOAD = 'pictureproduct/' . $new_name_file; 
move_uploaded_file($_FILES['imagep']['tmp_name'], $PATH_FILEUPLOAD);
อันนีเ้ป็นโค้ดตัวเต็มที่ผมเขียน

Code (PHP)
 <?php
$idpro=$_POST['idpro'];
$series=$_POST['series'];
$provinn=$_POST['provinn'];
 $namepo=$_POST['namepo'];
 $procat=$_POST['procat'];
 $textareazies=$_POST['textareazies'];
 $textareapro=$_POST['textareapro'];
 $color=$_POST['color'];
 $procatprogro=$_POST['procatprogro'];	
	 $rand1 = rand(0,1000);
			$rand2 = rand(100000000000,10000000000000000);
			$name_file= rand($rand1,$rand2);
			$ext=end(explode('.', $_FILES['imagep']['name']));
			$new_name_file = $name_file . '.' . $ext;
			$PATH_FILEUPLOAD = "";	
	 		$PATH_FILEUPLOAD = 'pictureproduct/' . $new_name_file; 
	    move_uploaded_file($_FILES['imagep']['tmp_name'], $PATH_FILEUPLOAD);
		
		 
     require_once("sqlconn.php");
	 

	 $strSql="INSERT INTO product(Pid,Pseries,Pclass,Pname,Pcategory,Psize,Pdetail,color,pic,protegory)
	 VALUES('$idpro','$series','$provinn','$namepo','$procat','$textareazies','$textareapro','$color','$new_name_file','$procatprogro')";

	$result=mysqli_query($conn,$strSql);
		 
	 if($result){
		 
	
	
		 
   mysqli_close($conn);
		    
		 echo "<center><a href ='menu_Backofficeseeion.php' style='text-decoration: none;'><h3>ลงข้อมูลเสร็จสิ้น</h3> </a></center>";
		  
	 }
 ?>


Bcf Sure-Furniture 101.109.240.xxx 30-08-2016 11:51:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดู permission ของ โฟลเดอร์ ว่าเป็น 777 ไหม


ninenik 183.89.93.xxx 30-08-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณ คุณNinenik IP มากครับ เป็นความรู้มากเลยครับ ไม่เคยขึ้นเว็บจริงเลยงง Bcf Sure-Furniture 110.77.200.xxx 31-08-2016 11:05


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ