มีปัญหาเรื่องวันเวลาแสดงไม่ตรงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีปัญหาเรื่องวันเวลาแสดงไม่ตรงครับ

มีปัญหาเรื่องวันเวลาแสดงไม่ตรงครับ
 

/* =Time&Date Config
-------------------------------------------------------------- */
$SuffixTime = array(
	"th"=>array(
		"time"=>array(
			"Seconds"			=>		" วินาทีที่แล้ว",
			"Minutes"				=>		" นาทีที่แล้ว",
			"Hours"					=>		" ชั่วโมงที่แล้ว"
		),
		"day"=>array(
			"Yesterday"		=>		"เมื่อวาน เวลา ",
			"Monday"				=>		"วันจันทร์ เวลา ",
			"Tuesday"			=>		"วันอังคาร เวลา ",
			"Wednesday"	=>		"วันพุธ เวลา ",
			"Thursday"			=>		"วันพฤหัสบดี เวลา ",
			"Friday"				=>		"วันศุกร์ เวลา ",
			"Saturday"			=>		" วันวันเสาร์ เวลา ",
			"Sunday"				=>		"วันอาทิตย์ เวลา ",
		)
	),
	"en"=>array(
		"time"=>array(
			"Seconds"				=>		" seconds ago",
			"Minutes"				=>		" minutes ago",
			"Hours"					=>		" hours ago"
		),
		"day"=>array(
			"Yesterday"		=>		"Yesterday at ",
			"Monday"				=>		"Monday at ",
			"Tuesday"			=>		"Tuesday at ",
			"Wednesday"	=>		"Wednesday at ",
			"Thursday"			=>		"Thursday at ",
			"Friday"				=>		"Friday at ",
			"Saturday"			=>		"Saturday at ",
			"Sunday"				=>		"Sunday at ",
		)
	)
);

$DateThai = array(
	// Day
	"l" => array(	// Full day
		"Monday"				=>		"วันจันทร์",
		"Tuesday"			=>		"วันอังคาร",
		"Wednesday"	=>		"วันพุธ",
		"Thursday"			=>		"วันพฤหัสบดี",
		"Friday"				=>		"วันศุกร์",
		"Saturday"			=>		"วันวันเสาร์",
		"Sunday"				=>		"วันอาทิตย์",
	),
	"D" => array(	// Abbreviated day
		"Monday"				=>		"จันทร์",
		"Tuesday"			=>		"อังคาร",
		"Wednesday"	=>		"พุธ",
		"Thursday"			=>		"พฤหัส",
		"Friday"				=>		"ศุกร์",
		"Saturday"			=>		"วันเสาร์",
		"Sunday"				=>		"อาทิตย์",
	),
	
	// Month
	"F" => array(	// Full month
		"January"				=>		"มกราคม",
		"February"			=>		"กุมภาพันธ์",
		"March"					=>		"มีนาคม",
		"April"					=>		"เมษายน",
		"May"					=>		"พฤษภาคม",
		"June"					=>		"มิถุนายน",
		"July"						=>		"กรกฎาคม",
		"August"				=>		"สิงหาคม",
		"September"		=>		"กันยายน",
		"October"				=>		"ตุลาคม",
		"November"		=>		"พฤศจิกายน",
		"December"		=>		"ธันวาคม"
	),
	"M" => array(	// Abbreviated month
		"January"				=>		"ม.ค.",
		"February"			=>		"ก.พ.",
		"March"					=>		"มี.ค.",
		"April"					=>		"เม.ย.",
		"May"					=>		"พ.ค.",
		"June"					=>		"มิ.ย.",
		"July"						=>		"ก.ค.",
		"August"				=>		"ส.ค.",
		"September"		=>		"ก.ย.",
		"October"				=>		"ต.ค.",
		"November"		=>		"พ.ย.",
		"December"		=>		"ธ.ค."
	)
);
/* =Time&Date Config
-------------------------------------------------------------- */


/* =Function
-------------------------------------------------------------- */
function generate_date_today($Format, $Timestamp, $Language = "th", $TimeText = true )
{
	global $SuffixTime, $DateThai;
	//return date("i:H d-m-Y", $Timestamp) ." | ". date("i:H d-m-Y", time());
	if( date("Ymd", $Timestamp) >= date("Ymd", (time()-345600)) && $TimeText)				// Less than 3 days.
	{
		$TimeStampAgo = (time()-$Timestamp);
		
		if(($TimeStampAgo < 86400))			// Less than 1 day.
		{
			
			$TimeDay = "time";				// Use array time
			
			if($TimeStampAgo < 60)				// Less than 1 minute.
			{
				$Return = (time() - $Timestamp);
				$Values = "Seconds";
			}
			else if($TimeStampAgo < 3600)			// Less than 1 hour.
			{
				$Return = floor( (time() - $Timestamp)/60 );
				$Values = "Minutes";
			}
			else			// Less than 1 day.
			{
				$Return = floor( (time() - $Timestamp)/3600 );
				$Values = "Hours";
			}
			
		}
		else if($TimeStampAgo < 172800)			// Less than 2 day.
		{
			$Return = date("H:i", $Timestamp);
			$TimeDay = "day";
			$Values = "Yesterday";
		}
		else		// More than 2 hours..
		{
			$Return = date("H:i", $Timestamp);
			$TimeDay = "day";
			$Values = date("l", $Timestamp);
		}
		
		if($TimeDay == "time")
			$Return .= $SuffixTime[$Language][$TimeDay][$Values];
		else if($TimeDay == "day")
			$Return = $SuffixTime[$Language][$TimeDay][$Values] . $Return;
		
		return $Return;
	}
	else
	{
		if($Language == "en")
		{
			return date($Format, $Timestamp);
		}
		else if($Language == "th")
		{
			$Format = str_replace("l", "|1|", $Format);
			$Format = str_replace("D", "|2|", $Format);
			$Format = str_replace("F", "|3|", $Format);
			$Format = str_replace("M", "|4|", $Format);
			$Format = str_replace("y", "|x|", $Format);
			$Format = str_replace("Y", "|X|", $Format);

			$DateCache = date($Format, $Timestamp);
			
			$AR1 = array ("", "l", "D", "F", "M");
			$AR2 = array ("", "l", "l", "F", "F");
			
			for($i=1; $i<=4; $i++)
			{
				if(strstr($DateCache, "|". $i ."|"))
				{
					//$Return .= $i;
					
					$split = explode("|". $i ."|", $DateCache); 
					for($j=0; $j<count($split)-1; $j++)
					{
						$StrCache .= $split[$j];
						$StrCache .= $DateThai[$AR1[$i]][date($AR2[$i], $Timestamp)];
					}
					$StrCache .= $split[count($split)-1];
					$DateCache = $StrCache;
					$StrCache = "";
					empty($split);
				}
			}
			
			if(strstr($DateCache, "|x|"))
				{
					
					$split = explode("|x|", $DateCache); 
					
					for($i=0; $i<count($split)-1; $i++)
					{
						$StrCache .= $split[$i];
						$StrCache .= substr((date("Y", $Timestamp)+543), -2);
					}
					$StrCache .= $split[count($split)-1];
					$DateCache = $StrCache;
					$StrCache = "";
					empty($split);
				}

			if(strstr($DateCache, "|X|"))
				{
					
					$split = explode("|X|", $DateCache); 
					
					for($i=0; $i<count($split)-1; $i++)
					{
						$StrCache .= $split[$i];
						$StrCache .= (date("Y", $Timestamp)+543);
					}
					$StrCache .= $split[count($split)-1];
					$DateCache = $StrCache;
					$StrCache = "";
					empty($split);
				}

				$Return = $DateCache;
				
			return $Return;
		}
	}
}
/* =Function
-------------------------------------------------------------- */
//$dateAB = $row[m_date];

echo generate_date_today("d M Y H:i", strtotime($row['m_date']), "th", true);


?>


ผมโพสเมื่อกี้แต่พอแสดงผลเวลามันบอกเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว ต้องแก้ยังไงครับ 

 

ถ้าเกิดจากการใช้ โฮสนอก ต้องปรับตรงไหนครับSun Yuttakarn 110.168.25.xxx 03-10-2016 11:15:50

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่เคยแก้เวลาเหมือนกัน แจ้งโฮสแก้ไขได้ไหม หรือลองดูคำสั่งหน้านี้ เป็นแนวทาง

http://php.net/manual/en/function.date-default-timezone-set.php

<?php
function setTimezone($default) {
    
$timezone "";
    
    
// On many systems (Mac, for instance) "/etc/localtime" is a symlink
    // to the file with the timezone info
    
if (is_link("/etc/localtime")) {
        
        
// If it is, that file's name is actually the "Olsen" format timezone
        
$filename readlink("/etc/localtime");
        
        
$pos strpos($filename"zoneinfo");
        if (
$pos) {
            
// When it is, it's in the "/usr/share/zoneinfo/" folder
            
$timezone substr($filename$pos strlen("zoneinfo/"));
        } else {
            
// If not, bail
            
$timezone $default;
        }
    }
    else {
        
// On other systems, like Ubuntu, there's file with the Olsen time
        // right inside it.
        
$timezone file_get_contents("/etc/timezone");
        if (!
strlen($timezone)) {
            
$timezone $default;
        }
    }
    
date_default_timezone_set($timezone);
}

?>


ninenik 180.183.44.xxx 03-10-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ