อยากสอบถามเกี่ยวกับ jquery autocomplate ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากสอบถามเกี่ยวกับ jquery autocomplate ค่ะ

อยากสอบถามเกี่ยวกับ jquery autocomplate ค่ะ
คือ หนูกำลังทำ autocomplate  ค่ะ พอดีหนูทำมาแล้วมันได้แค่ ช่องเดียว 1 อันค่ะ แต่หนูอยากให้ว่า ถ้ากดบวกเพิ่ม ช่อง input มาแล้วให้ขึ้น autocomplate ด้วย หนูยังทำไม่ได้เลยค่ะ อยยากรบกวนพี่นิคช่วยหนูดูหน่อยค่ะ มารบกวนพี่อีกแล้วค่ะ

นี่คือโค้ดค่ะ มันยังไงกดบวกเพิ่มมา อันที่ 2 มันก้ไม่ยอม autocomplate ให้ค่ะ ไม่ทราบว่าทำไมยังไงค่ะ พอมีคำแนะนำไหมค่ะ
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.auto-complete.css">
<div class="row">
	<div class="col-xs-12 col-sm-12 control-group" id="fields">
  	
    	<div class="form-group text-contact">
			<label class="col-xs-12 col-sm-12 control-label">Certificate :</label>
				<div class="col-xs-12 col-sm-12 controls">
        	<form action="#" class="pure-form" method="post" enctype="multipart/form-data">
					<!--<input id="hero-demo" autofocus type="text" name="" placeholder="Certificate">-->
          <div class="entry input-group">
            <input id="" autofocus class="form-control autocomplate" name="" type="text" placeholder="Certificate" />
          	<span class="input-group-btn">
              <button class="btn btn-success btn-add" type="button">
                <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
              </button>
            </span>
          </div>
          
          </form> 
				</div>
			</div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12" align="center">
      	<input type="submit" name="" value="Save" id="btn-save"/>
      </div>
		  
  </div>
</div>
  <script src="js/jquery.auto-complete.js"></script>
  <script>
	
    $(function(){
			
			 $('.autocomplate').autoComplete
			 ({
        minChars: 1,
        source: function(term, suggest){
          term = term.toLowerCase();
          var choices = ['ActionScript', 'AppleScript', 'Asp', 'Assembly', 'BASIC', 'Batch', 'C', 'C++', 'CSS', 'Clojure', 'COBOL', 'ColdFusion', 'Erlang', 'Fortran', 'Groovy', 'Haskell', 'HTML', 'Java', 'JavaScript', 'Lisp', 'Perl', 'PHP', 'PowerShell', 'Python', 'Ruby', 'Scala', 'Scheme', 'SQL', 'TeX', 'XML'];
          var suggestions = [];
          for (i=0;i<choices.length;i )
            if (~choices[i].toLowerCase().indexOf(term)) suggestions.push(choices[i]);
          suggest(suggestions);
        }
      });
			
			
			$(document).on('click', '.btn-add', function(e)
  {
      
			
			
			e.preventDefault();

    var controlForm = $('.controls form:first'),
      currentEntry = $(this).parents('.entry:first'),
      newEntry = $(currentEntry.clone()).appendTo(controlForm);

    newEntry.find('input').val('');
    controlForm.find('.entry:not(:last) .btn-add')
      .removeClass('btn-add').addClass('btn-remove')
      .removeClass('btn-success').addClass('btn-danger')
      .html('<span class="glyphicon glyphicon-minus"></span>');
  }).on('click', '.btn-remove', function(e)
	
  {
		$(this).parents('.entry:first').remove();

		e.preventDefault();
		return false;
      
			
			
			});
	
			
    });
	
  </script>

รบกวนด้วยนะค่ะพี่นิค :(
 


Chickenkook 101.109.171.xxx 14-10-2016 14:51:16

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 ใช้ ่jquery autocomplete ตัวไหนอยู่

ถ้าเป็น jquery ui autocomplete ดูตัวอย่างโค้ดนี้เป็นแนวทาง

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>jQuery UI Autocomplete - Default functionality</title>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
 <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
 <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="row"> 
  <div class="col-xs-12 col-sm-12 control-group" id="fields"> 
     
      <div class="form-group text-contact"> 
      <label class="col-xs-12 col-sm-12 control-label">Certificate :</label> 
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 controls"> 
          <form action="#" class="pure-form" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
          <!--<input id="hero-demo" autofocus type="text" name="" placeholder="Certificate">--> 
          <div class="entry input-group"> 
            <input id="" autofocus class="form-control autocomplate" name="" type="text" placeholder="Certificate" /> 
            <span class="input-group-btn"> 
              <button class="btn btn-success btn-add" type="button"> 
                <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> 
              </button> 
            </span> 
          </div> 
           
          </form>  
        </div> 
      </div> 
      <div class="col-xs-12 col-sm-12" align="center"> 
        <input type="submit" name="" value="Save" id="btn-save"/> 
      </div> 
       
  </div> 
</div> 
 
 
<script> 
   
    $(function(){ 
       

 
      var availableTags = [
       "ActionScript",
       "AppleScript",
       "Asp",
       "BASIC",
       "C",
       "C++",
       "Clojure",
       "COBOL",
       "ColdFusion",
       "Erlang",
       "Fortran",
       "Groovy",
       "Haskell",
       "Java",
       "JavaScript",
       "Lisp",
       "Perl",
       "PHP",
       "Python",
       "Ruby",
       "Scala",
       "Scheme"
      ];
      $( ".autocomplate" ).autocomplete({
       source: availableTags
      }); 
       
       
      $(document).on('click', '.btn-add', function(e) { 
      e.preventDefault(); 
 
    	var controlForm = $('.controls form:first'), 
      currentEntry = $(this).parents('.entry:first'), 
      newEntry = $(currentEntry.clone()).appendTo(controlForm); 
 
    	newEntry.find('input').val('')
      .autocomplete({
       source: availableTags
      }); 
    	controlForm.find('.entry:not(:last) .btn-add') 
      .removeClass('btn-add').addClass('btn-remove') 
      .removeClass('btn-success').addClass('btn-danger') 
      .html('<span class="glyphicon glyphicon-minus"></span>'); 
			
  		}).on('click', '.btn-remove', function(e) { 
				$(this).parents('.entry:first').remove(); 
				e.preventDefault(); 
				return false; 
			}); 
   
       
    }); 
   
  </script>
 
 </body>
</html>


ตัวอย่างninenik 1.46.142.xxx 14-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะพี่นิค ช่วยได้เยอะเลย จริงๆหนูก็ใช้ Jquery UI ค่ะchickenkook 101.108.217.xxx 17-10-2016 10:01


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ