ผมต้องการ ให้ จำนวนที่จ่ายออกไป ไม่สามารถจ่ายได้ ถ้าจำนวนใน db มี10 แล้วกดจ่ายไป20 อยากให้เบิกไม่ได้ต้องทำยังไง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผมต้องการ ให้ จำนวนที่จ่ายออกไป ไม่สามารถจ่ายได้ ถ้าจำนวนใน db มี10 แล้วกดจ่ายไป20 อยากให้เบิกไม่ได้ต้องทำยังไง

ผมต้องการ ให้ จำนวนที่จ่ายออกไป ไม่สามารถจ่ายได้ ถ้าจำนวนใน db มี10 แล้วกดจ่ายไป20 อยากให้เบิกไม่ได้ต้องทำยังไง

<?php include '../db.php';?>
<?php
session_start();

 $a = 0;
 $Total = 0;
 $SumTotal = 0;

  for($i=0;$i<=(int)$_SESSION["intLine"];$i++)
 {
	 if($_SESSION["strProductID"][$i] != "")
	 {
 		$strSQL = "SELECT * FROM tam_tine_product WHERE ProductID = '".$_SESSION["strProductID"][$i]."' ";
		$objQuery = mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
		$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
    //echo "aa".$_SESSION["strProductID"][$i];
		//exit();
		
		
 $strSQL = "
	INSERT INTO tam_tine_orders (ProductName,OrderDate,Name,positionname,faculty,Address,Tel,Email,Status,unit)
	VALUES
	('".$objResult["ProductName"]."',NOW(),'".$_POST["lecturer_name"]."','".$_POST["positionname"]."','".$_POST["faculty_id"]."',
	'".$_POST["txtAddress"]."','".$_POST["txtTel"]."','".$_POST["txtEmail"]."','".$a."','".$objResult["unit"]."') 
 ";
 
 	 }
 }
 
 
 mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());

 $strOrderID = mysql_insert_id();

 $strOrderID = mysql_insert_id();

 for($i=0;$i<=(int)$_SESSION["intLine"];$i++)
 {
	 if($_SESSION["strProductID"][$i] != "")
		 
	 {
		 
		 
		 
		 
			 $strSQL = "
				INSERT INTO tam_tine_orders_detail (OrderID,ProductID,Qty)
				VALUES
				('".$strOrderID."','".$_SESSION["strProductID"][$i]."','".$_SESSION["strQty"][$i]."') 
			 ";
			 mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
	 }
 }
mysql_close();

session_destroy();

header("location:finish_order.php?OrderID=".$strOrderID);
?>Trayloveza 223.205.250.xxx 22-11-2016 21:20:58

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
อยากเช็กตอนจะ  INSERT INTO เข้าไปอะครับ Qty ถ้าน้อยกว่า 0 จะจ่ายไม่ได้ 


trayloveza 223.205.250.xxx 22-11-2016 21:27
 ความคิดเห็นที่ 2
  ตามหลักก็น่าจะ if else ธรรมดา a =10 , b =20
ถ้าเงื่อนไขคือ เบิกไม่ได้ถ้า b>a หรือ เบิกได้ถ้า b<=a
จะได้ 
if(b<=a){
  /// ทำคำสั่ง
}

ที่เหลือก็คือเช็คว่า ค่า a กับ b จะเอามาจากไหน
ก็สร้างตัวแปรรับ เข่น
$a = ....;
$b = .....;
if($b<=$a){

}


ninenik 1.47.133.xxx 22-11-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ