ผมทำฟอร์มส่งเมล์แต่อ่านเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผมทำฟอร์มส่งเมล์แต่อ่านเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ

ผมทำฟอร์มส่งเมล์แต่อ่านเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ

ผมทำฟอร์มส่งเมล์อัตโนมัติแต่ถ้าพิมพ์เนื้อหาเป็นภาษาไทยพอไปเปิดที่ hotmail จะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับ ช่วยผมด้วยครับ ผมแนบโค๊ดมาด้วยครับ

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script>

<script type="text/javascript"> 
  			function sendMail()
{

	
var req = new ajaxobj();

		req.onreadystatechange = function()
		{
			if(req.readyState==4)
			{
				document.getElementById("messagealert").innerHTML = req.responseText;

			}else{
				document.getElementById("messagealert").innerHTML = "<img src='images/indicator.gif' />";
			}
		}

	var first_name = document.getElementById("name").value;
	var last_name =	document.getElementById("email").value;
	var subject =	document.getElementById("tel").value;
	var message =	document.getElementById("enquiry").value;


	var a = Math.random();
	req.open("GET","mailer.php?a=" a "&first_name=" first_name "&last_name=" last_name "&message=" message "&subject=" subject,true);
	req.send(null);
	
}

</script>
<!-- End ???????????????? -->
<style type="text/css">
#verify_math{
	display:block;
	height:21px;	
}
#verify_math span{
	display:block;
	height:21px;	
	width:30px;
	position:relative;
	float:left;
	text-align:center;
	line-height:20px;
	color:#000;
}
#verify_math span.digital{
	background:url(images/digi_img.jpg) left top no-repeat;	
}
#i_verify{
	position:relative;
	height:15px;	
	width:35px;	
	text-align:center;
	padding:0;
	margin:0;
	font-size:15px;
	font-weight:bold;
	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
}
.contact {
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
}
.styled{
	width:350px;
	background-color: #3197FB;
	border:solid 1px #505050;
	color:#033;
	font-size:13px;
	padding:5px;
	margin:5px;
	font-family:Trebuchet MS,Arial;
}
</style>
</head>

<body>
<?php
$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);
?>
<form class="contact" name="contact">
		 <table width="367">
      <tr>
       <td><span class="style1">Name:*</span></td>
       <td><input type="text" name="name" id="name" class="styled" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="style1">Email:*</td>
       <td><input type="text" name="email" id="email" class="styled" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="style1">Tel:</td>
       <td><input type="text" name="tel" id="tel" class="styled" /></td>
      </tr>
      <tr>
       <td valign="top" class="style1">Enquiry:*</td>
       <td><textarea id="enquiry" name="enquiry" rows="8" class="styled">Please write your enquiry here.</textarea></td>
      </tr>
			<tr>
				<td class="style1">Tel:</td>
       <td>
			 <div id="verify_math">
 				<span class="digital" style="background-position:<?=($_SESSION['num_to_check'][0]*-30)?>px 0px;"></span>
 				<span>+</span>
 				<span class="digital" style="background-position:<?=($_SESSION['num_to_check'][1]*-30)?>px 0px;"></span>
 				<span>=</span><span>
 				<input name="i_verify" type="text" id="i_verify" maxlength="2" />
				</span> 
			 </td>
 				<td></td>
			</tr>
      	<tr>
				<td></td>
			</tr>
			 <tr>
				<td></td>
			</tr>
			 
			 <tr>
			 <td></td>
       <td><p>
         <input type="reset" value="clear" name="clear" class="clearmes" />
         <input type="button" onclick="sendMail()" value="Send Message" name="submit" class="submit" />
				 <!--<input type="submit" name="button2" id="button2" value="Submit" />-->
        </p>
         <div style="color:#FF0000;" id="messagealert"></div>
        </p>
				 <p class="h4"> <b> Please Key Number Add.*</b></BR>
          <b> Please fill in required fields.*</b></p>
			 </td>
			 
      </tr>
     </table>
		 <p>&nbsp;</p>
		</form>
</body>
</html>

ส่วนของสคริปส่ง.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
 
 if($_POST['button2']){
	if(isset($_POST['i_verify']) && $_POST['i_verify']==@array_sum($_SESSION['num_to_check']) && $_POST['i_verify']>0 && trim($_POST['i_verify'])!=""){
		echo "<span style='color:green;'>Right</span>";
		 echo"$id";
 echo"$name";
		$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
		$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);
		exit;
	}else{
		echo "<span style='color:red;'>Wrong</span>";
		$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
		$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);		
		exit;	
	}
	
}
 
 if($_POST['button2']){
	if(isset($_POST['i_verify']) && $_POST['i_verify']==@array_sum($_SESSION['num_to_check']) && $_POST['i_verify']>0 && trim($_POST['i_verify'])!=""){
		echo "<span style='color:green;'>Right</span>";
		 echo"$id";
 echo"$name";
		$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
		$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);
		exit;
	}else{
		echo "<span style='color:red;'>Wrong</span>";
		$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
		$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);		
		exit;	
	}
	
}


$subjectmail = $_GET['subject'];
$first_name = $_GET['first_name'];
$last_name = $_GET['last_name'];
$messagemail = $_GET['message'];


if(!$_GET['first_name'] || !$_GET['last_name'] || !$_GET['message'] ) 
{
		echo "Please fill out all the required fields<br />Fields marked with * are required.n";
}
 else {
			
		//$emailsend="piko@localhost";
			//$emailsend="info@maenamburi.com";
			$emailsend="chumpon123@hotmail.com";

//		if (eregi ("^([a-z0-9_]|-|.)+@(([a-z0-9_]|-)+.)+[a-z]{2,4}$", $emailsend)) 
//		{

			$from = "$first_name<$last_name>";
			$subject= "Messege from $first_name";
			$message = "nName : $first_namen";
			$message .= "Email : $last_namen";
			$message .= "Tel : $subjectmailn";
			$message .= "Message : $messagemailn";

			$headers="From: $fromn";
	
			if (@mail($emailsend, $subject, $message, $headers)) 
			{
				echo "Thank you, your email has been sent.";

			} else 
			{
				echo "I'm sorry, there seems to have been an error trying to send your email. Please try again.";
			}	
	//	}
	}
?>
</body>
</html>

 

 Boy415 113.53.16.xxx 03-09-2010 17:24:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะเป็นกับตัวไฟล์ ajax เพราะที่ไฟล์อื่นๆ ก็ เป็น UTF-8 หมดน่าจะไม่มีปํญหา แนะนำให้เปลี่ยน
encoding ไฟล์ ajax.js เป็น utf-8 ใช้ dream หรือ editplus เปลี่ยนก็ได้ ในดรีมก็เปิดไฟล์ ajax.js
ไปที่เมนู modify เลือก page properties... เข้าไปแก้ encoding เป็น utf-8
 
แนะนำให้ศึกษาการใช้ ajax ใน jQuery จะดีที่สุด เขียนโค้ดได้ง่ายไม่กี่บรรทัด 
 
ความรู้เพิ่มเติม


ninenik 183.89.168.xxx 03-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ  ผมลองทำตามที่พี่บอกแล้วน่ะครับ แต่ก็ยังไม่ได้ครับ ขอบคุณพี่น่ะboy415 113.53.11.xxx 06-09-2010 09:43


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ