ทำไม ส่งค่า จาก JQUERY ไปยัง ไฟล์ PHP แล้ว แต่ PHP ไม่ทำงาน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ทำไม ส่งค่า จาก JQUERY ไปยัง ไฟล์ PHP แล้ว แต่ PHP ไม่ทำงาน

ทำไม ส่งค่า จาก JQUERY ไปยัง ไฟล์ PHP แล้ว แต่ PHP ไม่ทำงาน

คือ ถ้าเรียกโปรแกรม ผ่าน jquery แล้ว PHP ไม่ทำงานค่ะ แต่มีการ ส่งค่ากลับมา ยัง JS ได้ค่ะ โค้ดที่ส่งมาเป็นโค้ดที่ใช้ Crop Image ค่ะ

แต่ว่าลองไป Run Prgram ที่ไฟล์ php โดย ตรง ก็มีการทำงานปกติ ค่ะ รูปก็ถูก Crop และแสดงผล ปกติ ค่ะ 

โค้ด JS 

 

$(document).delegate('#btn-confirm-crop', 'click', function(event) {
  var formData = $( "#FrmImg" ).serializeArray();
  formData.push({ "name": "acc_action", "value": "crop_image" }); 
  $.post('modules/' + opPage + '/process.php', formData, function(data, textStatus, xhr) {
    console.log(data);
    $( ".jcrop-holder" ).remove();
    get_photo();
  });
}); 


โค้ด PHP 

 

if(isset($_POST['acc_action']) and $_POST['acc_action'] == "crop_image"){
		$img_file_name = $_POST['img_file_name'];
		$x = $_POST['x'];
		$y = $_POST['y'];
		$w = $_POST['w'];
		$h = $_POST['h'];

		$targ_w = $targ_h = 300;
		$jpeg_quality = 90;
		$targetfile = '../../file_managers/press/';

		$src = $targetfile.'thumbnails/'.$img_file_name;
		$img_r = imagecreatefromjpeg($src);
		$dst_r = ImageCreateTrueColor( $targ_w, $targ_h );

		imagecopyresampled($dst_r,$img_r,0,0,$x,$y,$targ_w,$targ_h,$w,$h);
		ImageJPEG($dst_r,$src); 
		copy($dst_r, $src);

		echo "	<div class="upload-img1"><img src="file_managers/press/thumbnails/".$img_file_name."?".time()."" alt=""></div>
				<div style="text-align: center; margin-left: 175px;">
          <button type="button" class="btn btn-gray btn-block btn-lg" id="btn-rotate-left" style="width: 50px;padding: 10px 10px;font-size: 12px; float: left; margin: 0px 10px;"><i class="fa fa-undo" aria-hidden="true"></i></button>
          <button type="button" class="btn btn-gray btn-block btn-lg" id="btn-crop" style="width: 50px;padding: 10px 10px;font-size: 12px; float: left; margin: 0px 10px;"><i class="fa fa-crop" aria-hidden="true"></i></button>
          <button type="button" class="btn btn-gray btn-block btn-lg" id="btn-rotate-right" style="width: 50px;padding: 10px 10px;font-size: 12px; float: left; margin: 0px 10px;"><i class="fa fa-repeat" aria-hidden="true"></i></button>
          <button type="button" class="btn btn-gray btn-block btn-lg" id="btn-confirm-crop" style="width: auto;padding: 10px 10px;font-size: 12px; float: left; margin: 0px 10px; display: none">Crop Image</button>
        </div>";

	}


Srannit 27.145.9.xxx 30-01-2017 13:25:16

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่แน่ใจว่าส่งค่า ส่งชื่อ หรือมีฟอร์มรูปแบบการส่งไฟล์ไปแบบไหน

ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง เกี่ยวกับการส่งไฟล์รูปไปใช้งานผ่าน ajax ด้วย jquery

การใช้งาน FormData() ใน HTML5 อัพโหลดไฟล์ผ่าน ajax ด้วย jquery 


ninenik 180.183.113.xxx 30-01-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ