สร้างฟังชั่นแชท ที่สามารถส่งรูปได้ ทำยังไง?

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สร้างฟังชั่นแชท ที่สามารถส่งรูปได้ ทำยังไง?

สร้างฟังชั่นแชท ที่สามารถส่งรูปได้ ทำยังไง?

<div class="chat_window">
  <div class="top_menu">
    <div class="buttons">
      <div class="button close"></div>
      <div class="button minimize"></div>
      <div class="button maximize"></div>
    </div>
    <div class="title">Chat</div>
  </div>
  <ul class="messages"></ul>
  <div class="bottom_wrapper clearfix">
    <div class="message_input_wrapper"><input class="message_input" placeholder="Type your messagยิ้ม..."/></div>
    <div class="send_message">
      <div class="icon"></div>
      <div class="text">Send</div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="message_template">
  <li class="message">
    <div class="avatar"></div>
    <div class="text_wrapper">
      <div class="text"></div>
    </div>
  </li>
</div>


* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 background-color: #edeff2;
 font-family: "Calibri", "Roboto", sans-serif;
}

.chat_window {
 position: absolute;
 width: calc(100% - 20px);
 max-width: 800px;
 height: 500px;
 border-radius: 10px;
 background-color: #fff;
 left: 50%;
 top: 50%;
 transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
 box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
 background-color: #f8f8f8;
 overflow: hidden;
}

.top_menu {
 background-color: #fff;
 width: 100%;
 padding: 20px 0 15px;
 box-shadow: 0 1px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.top_menu .buttons {
 margin: 3px 0 0 20px;
 position: absolute;
}
.top_menu .buttons .button {
 width: 16px;
 height: 16px;
 border-radius: 50%;
 display: inline-block;
 margin-right: 10px;
 position: relative;
}
.top_menu .buttons .button.close {
 background-color: #f5886e;
}
.top_menu .buttons .button.minimize {
 background-color: #fdbf68;
}
.top_menu .buttons .button.maximize {
 background-color: #a3d063;
}
.top_menu .title {
 text-align: center;
 color: #bcbdc0;
 font-size: 20px;
}

.messages {
 position: relative;
 list-style: none;
 padding: 20px 10px 0 10px;
 margin: 0;
 height: 347px;
 overflow: scroll;
}
.messages .message {
 clear: both;
 overflow: hidden;
 margin-bottom: 20px;
 transition: all 0.5s linear;
 opacity: 0;
}
.messages .message.left .avatar {
 background-color: #f5886e;
 float: left;
}
.messages .message.left .text_wrapper {
 background-color: #ffe6cb;
 margin-left: 20px;
}
.messages .message.left .text_wrapper::after, .messages .message.left .text_wrapper::before {
 right: 100%;
 border-right-color: #ffe6cb;
}
.messages .message.left .text {
 color: #c48843;
}
.messages .message.right .avatar {
 background-color: #fdbf68;
 float: right;
}
.messages .message.right .text_wrapper {
 background-color: #c7eafc;
 margin-right: 20px;
 float: right;
}
.messages .message.right .text_wrapper::after, .messages .message.right .text_wrapper::before {
 left: 100%;
 border-left-color: #c7eafc;
}
.messages .message.right .text {
 color: #45829b;
}
.messages .message.appeared {
 opacity: 1;
}
.messages .message .avatar {
 width: 60px;
 height: 60px;
 border-radius: 50%;
 display: inline-block;
}
.messages .message .text_wrapper {
 display: inline-block;
 padding: 20px;
 border-radius: 6px;
 width: calc(100% - 85px);
 min-width: 100px;
 position: relative;
}
.messages .message .text_wrapper::after, .messages .message .text_wrapper:before {
 top: 18px;
 border: solid transparent;
 content: " ";
 height: 0;
 width: 0;
 position: absolute;
 pointer-events: none;
}
.messages .message .text_wrapper::after {
 border-width: 13px;
 margin-top: 0px;
}
.messages .message .text_wrapper::before {
 border-width: 15px;
 margin-top: -2px;
}
.messages .message .text_wrapper .text {
 font-size: 18px;
 font-weight: 300;
}

.bottom_wrapper {
 position: relative;
 width: 100%;
 background-color: #fff;
 padding: 20px 20px;
 position: absolute;
 bottom: 0;
}
.bottom_wrapper .message_input_wrapper {
 display: inline-block;
 height: 50px;
 border-radius: 25px;
 border: 1px solid #bcbdc0;
 width: calc(100% - 160px);
 position: relative;
 padding: 0 20px;
}
.bottom_wrapper .message_input_wrapper .message_input {
 border: none;
 height: 100%;
 box-sizing: border-box;
 width: calc(100% - 40px);
 position: absolute;
 outline-width: 0;
 color: gray;
}
.bottom_wrapper .send_message {
 width: 140px;
 height: 50px;
 display: inline-block;
 border-radius: 50px;
 background-color: #a3d063;
 border: 2px solid #a3d063;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 transition: all 0.2s linear;
 text-align: center;
 float: right;
}
.bottom_wrapper .send_message:hover {
 color: #a3d063;
 background-color: #fff;
}
.bottom_wrapper .send_message .text {
 font-size: 18px;
 font-weight: 300;
 display: inline-block;
 line-height: 48px;
}

.message_template {
 display: none;
}
(function () {
  var Message;
  Message = function (arg) {
    this.text = arg.text, this.message_side = arg.message_side;
    this.draw = function (_this) {
      return function () {
        var $message;
        $message = $($('.message_template').clone().html());
        $message.addClass(_this.message_side).find('.text').html(_this.text);
        $('.messages').append($message);
        return setTimeout(function () {
          return $message.addClass('appeared');
        }, 0);
      };
    }(this);
    return this;
  };
  $(function () {
    var getMessageText, message_side, sendMessage;
    message_side = 'right';
    getMessageText = function () {
      var $message_input;
      $message_input = $('.message_input');
      return $message_input.val();
    };
    sendMessage = function (text) {
      var $messages, message;
      if (text.trim() === '') {
        return;
      }
      $('.message_input').val('');
      $messages = $('.messages');
      message_side = message_side === 'left' ? 'right' : 'left';
      message = new Message({
        text: text,
        message_side: message_side
      });
      message.draw();
      return $messages.animate({ scrollTop: $messages.prop('scrollHeight') }, 300);
    };
    $('.send_message').click(function (e) {
      return sendMessage(getMessageText());
    });
    $('.message_input').keyup(function (e) {
      if (e.which === 13) {
        return sendMessage(getMessageText());
      }
    });
    sendMessage('Hello Philip! ');
    setTimeout(function () {
      return sendMessage('Hi Sandy! How are you?');
    }, 1000);
    return setTimeout(function () {
      return sendMessage('I'm fine, thank you!');
    }, 2000);
  });
}.call(this)); 


Mininoon 110.78.165.xxx 06-02-2017 15:29:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 ลองดูแนวทางการอัพโหลดรูป ไปพร้อมข้อความผ่าน  ajax ด้วยเนื้อหานี้ดู

การใช้งาน FormData() ใน HTML5 อัพโหลดไฟล์ผ่าน ajax ด้วย jquery 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=722 via @ninenik

วิธีการน่าจะต้องลองศึกษาาเพิ่มเติมดูเอง เพราะมีขั้นตอนพอสมควร


ninenik 14.207.170.xxx 06-02-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ