รบกวนช่วยดูโค้ด ค้นหา 2 ตารางให้หน่อยค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดูโค้ด ค้นหา 2 ตารางให้หน่อยค่ะ

รบกวนช่วยดูโค้ด ค้นหา 2 ตารางให้หน่อยค่ะ
สิ่งที่ต้องการ : ค้นจาก ข้อมูล p_id จากตาราง append กับ ค้นหาข้อมูล con_description จากตาราง contract ค่ะ
ปัญหาที่เจอ : เขียนโค้ดด้านล่างแล้ว พอพิมพ์คำมันไม่ค้นหาให้ค่ะ ต้องแก้ยังไงคะ รบกวนช่วยหน่อยค่ะ


<form action="show_contract.php">
 <table width="90%" height="10%" align="center">
  <tr>
   <th>ค้นหารายละเอียดเอกสาร :
   <input type="text" name="search" id="search" value="<?php echo $con_description; ?><?php echo $p_id; ?>" ; />
 		<input name="find" type="submit" id="find" value="ค้นหา" /></center>
  </th>
  </tr>
  <tr>
  <td><div align="right">[ <a href="contract.php">เพิ่มเอกสาร </a> ]</div></td></tr>
 </table>
</form>
<table border="2" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" width="90%">
<tr>
<th bgcolor="#FFFF33" width="6%" >โปรเจค</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="8%" >เลขที่สัญญา</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="8%" >วันที่</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="15%">เรื่อง/เอกสารสัญญาหลัก</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="13%">ไฟล์เอกสารสัญญา</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="8%" >วันที่</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="8%">ผนวกครั้งที่</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="13%">ไฟล์เอกสารผนวก</th>
<th bgcolor="#FFFF33" width="15%">รายละเอียด</th>
<th width="2%" bgcolor="#FFFF33" scope="col">แก้ไข l ลบ</th>
 </tr>
  <?php
	$strQuery = "SELECT append.p_id,contract.contract_num ,contract.date_con_up,contract.contract_name ,contract.contract_file, append.date_app_up,append.append_name,append.append_file,contract.con_description
FROM contract
LEFT JOIN append ON contract.contract_id= append.contract_id";
 			if(isset($_POST['search']) ) 
			{ $strQuery = $strQuery . " WHERE contract.con_description LIKE '%". $_POST['search']. "%' ";
				$strQuery = $strQuery . " OR append.p_id LIKE '%". $_POST['search']. "%' ";  } 
				//$strQuery = $strQuery . ";";
				//echo $strQuery . "</br>";
			$check_log = mysql_query($strQuery) or die (mysql_error());    
			$num = mysql_num_rows($check_log);
				if($num <=0) {   } 
				$n=0;//ให้ค่า n= 0
 		 while ($objResult = mysql_fetch_array($check_log)){
				 ?>
 <tr>
 		<td align="center"><?=$objResult["p_id"] ;?></td>
  		<td align="center"><?=$objResult["contract_num"] ;?></td>
    <td align="center"><?=$objResult["date_con_up"] ;?></td>
  	<td align="center"><?=$objResult["contract_name"] ;?></td>
    <td align="center"><?=$objResult["contract_file"] ;?></td>
 		<td align="center"><?=$objResult["date_app_up"] ;?></td>
   	<td align="center"><?=$objResult["append_name"] ;?></td>
    <td align="center"><?=$objResult["append_file"] ;?></td>
  	 	<td align="center"><?=$objResult["con_description"] ;?></td>
  		 <td align="center"><a href="add_contract.php?contract_num=<?php echo $objResult["contract_num"]; ?>">แก้ไข</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="show_contract.php?do=delete&sid=<?php echo $objResult["contract_id"]; ?>">ลบ</a></td>
 </tr>
 <?php } ?>
</table> </td></tr></table>


Nachon 202.29.178.xxx 16-02-2017 10:05:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การใช้งาน SQL LEFT JOIN 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=554 via @ninenik

เช็คดูว่า ต้องการค้นหาอะไร แล้วใช้คำสั่ง หรือเลือกฟิลด์ที่ต้องการค้นหาให้ถูกต้อง

 


ninenik 180.183.114.xxx 16-02-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ตอนนี้แก้ได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ


nachon 202.29.178.xxx 16-02-2017 10:50


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ