รบกวนช่วยดูโค้ด ลบ ข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บ แต่ใน ฐานข้อมูล ข้อมูลยังอยู่

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดูโค้ด ลบ ข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บ แต่ใน ฐานข้อมูล ข้อมูลยังอยู่

รบกวนช่วยดูโค้ด ลบ ข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บ แต่ใน ฐานข้อมูล ข้อมูลยังอยู่
รบกวนขอโค้ด ลบ ที่ลบข้อมูลหน้าแสดงในเว็บ แต่ ข้อมูลในฐานข้อมูลยังอยู่ค่ะ 
สร้างฟิลไว้เก็บค่าที่ลบ ชื่อ show ค่ะ คือ พอลบข้อมูลหน้าแสดงในเว็บ ในฐานข้อมูลตาราง meeting ค่าฟิล show เป็น n แต่ถ้าไม่ลบ ค่าฟิล show เป็น y ค่ะ

ตอนนี้โค้ดลบที่เขียนได้ มัน ลบทั้งหน้าแสดงและลบในฐานข้อมูลค่ะ ต้องเพิ่มเงื่อนไขแบบไหนตรงไหนคะ??
<?php
session_start();
include("db/connect.php");//เรียกใช้ไฟล์connect.php
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); //ดัก noticeออกไป
if($_GET['do']=="delete")//เข้าเงื่อนไข $_GET (คือการที่เพิ่มข้อมูลมากแต่ต้องมาพร้อมกับฟอร์ม)โดยใช้กับปุ่มdelete
{ 
	$sid = $_GET['sid'];
	$a = "DELETE from meeting where meeing_id = '$sid'";
	$query = mysql_query($a)or die(mysql_error());
	echo "<script type='text/javascript'>alert('บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
  echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=show_meeting.php'>";
}		
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form action = "show_meeting.php" method = "post" >
 <table width="90%" height="10%" align="center">
  <tr>
   <th><center>ค้นหารายละเอียดเอกสาร : 
 <input type="text" name="search" id="search" value="<? echo $meet_description; ?>" ; />
 <input name="find" type="submit" id="find" value="ค้นหา" /></center></th>
  </tr>
  <tr>
  <td><div align="right">[ <a href="meeting.php"> เพิ่มเอกสาร</a> ]</div></td></tr>
 </table>
</form>
 <table width="90%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
 <tr>
   <th width="20%" height="32" bgcolor="#FFFF33" scope="col">ชื่อเอกสารรายงาน / วาระ</th>
   <th width="10%" height="32" bgcolor="#FFFF33" scope="col">วันที่</th>
   <th width="20%" height="32" bgcolor="#FFFF33" scope="col">เอกสารแนบวาระ / ไฟล์เอกสาร</th>
   <th width="20%" height="32" bgcolor="#FFFF33" scope="col">รายงานการประชุม / ไฟล์เอกสาร</th>
   <th width="20%" height="32" bgcolor="#FFFF33" scope="col">รายละเอียดเอกสาร</th>
   <th width="2%" bgcolor="#FFFF33" scope="col">ลบ</th>
   </tr>
 <?php 			
 			$strQuery = "SELECT * FROM meeting";
 			if(isset($_POST['search']) ) 
			{ $strQuery = $strQuery . " WHERE meet_description LIKE '%". $_POST['search']. "%' "; } 
			$strQuery = $strQuery . ";";
			//echo $strQuery . "</br>";
			$check_log = mysql_query($strQuery) or die (mysql_error());    
			
			$num = mysql_num_rows($check_log);
				if($num <=0) {   
				 
				} 
				$n=0;//ให้ค่า n= 0
 		 while ($objResult = mysql_fetch_array($check_log)){ 
				 ?>
                   <tr>
   <td align="center"><?=$objResult["agen"];?>&nbsp;&nbsp;<?=$objResult["meeting_name"];?></td>
    <td align="center"><?=$objResult["date_meet_up"];?></td>
   <td align="center"><?=$objResult["agenda"];?></td>
   <td align="center"><?=$objResult["meet_no"];?></td>
   <td align="center"><?=$objResult["meet_description"];?></td>   
  <td align="center"><a href="add_meeting.php?do=edit&sid=<?php echo $objResult["meeting_id"]; ?>">แก้ไข</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="show_meeting.php?do=delete&sid=<?php echo $objResult["meeting_id"]; ?>">ลบ</a></td>                 
					</tr>
 <?php
			 $a++;
	}
?>
                  </table> 
</table>
</body>
</html>


Nachon 202.29.178.xxx 20-02-2017 10:11:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่เข้าใจว่าทำอะไรน่ะ แต่คำว่า ลบ ก็คือลบจากฐานข้อมูล คำว่าซ่อน ก็คือไม่แสดงในหน้าแสดงปกติ แต่ไม่ได้ลบจากฐานข้อมูล

ลองพยายามเรียบเรียงแนวทางการเขียนโปรแกรมดีๆ ดู

ถ้าต้องการ ลบ แล้วข้อมูลหาย โค้ดด้านบนถูกต้องแล้ว
แต่ถ้าต้องการแค่ซ่อน ด้วยใช้ ฟิลด์ show ตรงนี้ โค้ดด้านบนผิด 
กรณีใช้ ซ่อน  ให้ select แบบมี where เช่น


      $strQuery = "SELECT * FROM meeting WHERE 1 AND show='y' ";
      if(isset($_POST['search']) ) 
      { $strQuery = $strQuery . " AND meet_description LIKE '%". $_POST['search']. "%' "; } 
      $strQuery = $strQuery . ";";
 
ส่วนคำสั่งในตอนลบ จะไม่ใช่ delete แต่จะแค่ไปเปลี่ยนสถานะการแสดงในฟิลด์ show เป้น n คือไม่แสดง
 
  $a = "UPDATE meeting SET show='n' where meeing_id = '$sid'";
  $query = mysql_query($a)or die(mysql_error());
 
แนวๆ นี้ เป็นต้น


ninenik 183.89.215.xxx 20-02-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ