ผมติดปัญหาครับ ต้องการค้นหาข้อมูล จากวันนี้ ถึงอีกวันหนึ่ง ผมเขียน PHP ออกรายงานครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผมติดปัญหาครับ ต้องการค้นหาข้อมูล จากวันนี้ ถึงอีกวันหนึ่ง ผมเขียน PHP ออกรายงานครับ

ผมติดปัญหาครับ ต้องการค้นหาข้อมูล จากวันนี้ ถึงอีกวันหนึ่ง ผมเขียน PHP ออกรายงานครับ
ผมต้องการออกรายงานการค้นหาข้อมูลใน sql ซึ่งออกได้หมดตามเงื่อนไขแล้ว แต่ผมไม่สามารถ กำหนดวันที่ของการเรียกดูข้อมูลได้ ไม่รู้ว่าควรจะเพิ่มอะไรตรงไหนดีครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์ด้วยครับขอบคุณครับ ผมใช้ php ในการออกรายงานนะครับ

นี่คือเท่าที่ผมทำได้ครับ แต่ยังค้นหาไม่ไป


นี่คือ code ของผมครับ ขอบคุณครับ

<?php
error_reporting(0);
ob_start();
session_start();
$dbname='rrdb';
$user  ='root';
$pass  ='password';
include('model/config.php');
?>
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
<meta name="KeyWords" content="Test report Sqlite ">
   <meta name="author" content="Supasit Bounnark">
        <title>รายงาน ระบบฐานข้อมูล 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="view/bootstrap.css" />
        <link rel="stylesheet" href="view/bootstrap-theme.min.css">
        <style>
.glyphicon { margin-right:5px; } 
</style>  
    </head>
 
    <body>
 
 
<div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
    <div class="container">
        <div class="col-md-12">
            <div class="row">  
                <div class="col-md-12">
                    <div class="panel panel-default" > 
                    <div class="panel-heading"><b>รายงานคะแนนแบบกำหนดวันที่ </b></div> 
                        <div class="panel-body">
                        <table class="table table-bordered table-striped table-hover" width="60%" >
 
 
<form action="A6.php">
Start Date : <input type="date"><br><br>
Stop Date  : <input type="date">    ==>
<input type="submit"><br> <br>
 
 
 
 
 
                            <thead> 
                                <tr>
<th class="text-center">Date</th>
<th class="text-center">PlayerID</th>
<th class="text-center">PlayerName</th>
<th class="text-center">Round</th>
<th class="text-center">Score</th>
 
 
 
</tr>
                                </thead>
<?php
 
    $perpage = 5;
if (isset($_GET['page'])) { $page = $_GET['page']; } else { $page = 1; }
    $start = ($page - 1) * $perpage;
 
    $resultsgroubname=$connect->query("SELECT score.Play_date, score.Player_ID AS Player_ID,player.PlayerName AS PlayerName  FROM score
INNER JOIN player 
ON score.Player_ID= player.Player_ID
GROUP BY score.Player_ID");
     while($objPlayer_ID = $resultsgroubname->fetch()){
   ?>
   <tr>
   <td  align="center">    <?=$objPlayer_ID['Play_date']  ?>      </td>
    <td  align="center">    <?=$objPlayer_ID['Player_ID']  ?>      </td>
    <td  align="center">    <?=$objPlayer_ID['PlayerName']  ?>      </td>
   <?php
    $total=0;
$results = $connect->query("SELECT Round,Score FROM score WHERE Player_ID='".$objPlayer_ID['Player_ID']."'
;");
        while($obj = $results->fetch())
        {
?>
 
 
<td  align="center">    <?=$obj['Round'];  ?>      </td>
<td  align="center">    <?=$obj['Score'];  ?>      </td>
 
 
 
</tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
 
 
 
<?php 
  $total=$total+$obj['Score'];
 
}
$sumtotal=$sumtotal+$total;
?>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"> total </td>
<td align="center"><?php echo $total ?></td>
</tr>
<?php 
}
 
        ?>
         
<tr>
<td align="center"> 3 Person </td>
<td align="center">  </td>
<td align="center">  </td>
 
<td align="center"> Grand total </td>
<td align="center"> <?php echo $sumtotal ?> </td>
 
</tr>
</table>
 
</table>
 
 
 
 
<div class="row">
<div class="col-md-12 text-right">
  <nav> <ul class="pagination">
<li> <a href="A4.php?page=3" aria-label="Previous">
<span aria-hidden="true">&laquo;</span>
</a>
</li>
 
<li> <a href="A6.php?page=<?php echo $total_page;?>" aria-label="Next">
<span aria-hidden="true">&raquo;</span>
</a>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
</div>
</div> <!-- panel-body -->
</div> <!-- panel panel-default -->
</div> <!-- col-md-12 -->
</div> <!-- row -->
</div> <!-- col-md-12 -->
</div> <!-- container-->
</div> <!-- navbar navbar-default navbar-fixed-top -->
 </body>
</html>


Supasit Bounnark 119.76.1.xxx 08-03-2017 23:21:32

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

ตัวอย่าง การใช้งาน วันที่ ใน mysql และคำสั่ง เทคนิค การ query
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=543 via @ninenik


ninenik 1.46.229.xxx 09-03-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ