หน้าแก้ไขไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา หน้าแก้ไขไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะ

หน้าแก้ไขไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะ
หน้าแก้ไข กด บันทึก แล้วมันไม่บันทึกข้อมูลกับไฟล์ที่อัพโหลดใหม่ ค่ะ มันแค่เด้งกลับมาให้กรอกข้อมูลใหม่ค่ะ 
ไม่แจ้ง error ด้วยค่ะ?? ไม่ทราบว่ามันต้องแก้ไขยังไงคะ รบกวนหน่อยนะคะ

<?php
session_start();
 include("db/connect.php");//เรียกใช้ไฟล์connect.php
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); //ดัก noticeออกไป
if($_POST["Save"]){
			$asbuit_id=$_POST["asbuit_id"];
	 		$zone_asbuit=$_POST["zone_asbuit"];
			$asbuit_name=$_POST["asbuit_name"];
			$file_asbuit='".$_FILES["file_asbuit"]["name"]."';
			$date_asbuit_up = date("Y-m-d H:i:s");
			$asbuit_description=$_POST["asbuit_description"];
			$p_id=$_POST["p_id"];
			$pro_id=$_POST["pro_id"];
			$pro_name=$_POST["province_name"];
			$sid=$_POST["sid"];
			
	@$fileName_tis620 = iconv("utf-8", "tis-620", $_FILES["file_asbuit"]["name"]); 
	$fileName_utf8 = iconv("tis-620", "utf-8", $fileName_tis620);
	if(move_uploaded_file($_FILES["file_asbuit"]["tmp_name"], "upload/technical/asbuit/" . $fileName_tis620))
		{
			//select pro_name
	$sql_pname = "SELECT pro_name as province_name  FROM province WHERE pro_id = '$pro_id' ";
	$db_query_pname=mysql_query($sql_pname);
	$result_pname = mysql_fetch_array($db_query_pname);
	$province_name=$result_pname[province_name];
			$sql = "UPDATE asbuit SET zone_asbuit='$zone_asbuit',asbuit_name='$asbuit_name',file_asbuit='".$_FILES["file_asbuit"]["name"]."',date_asbuit_up='$date_asbuit_up',asbuit_description='$asbuit_description',p_id='$p_id',pro_id='$pro_id',pro_name='$province_name' WHERE asbuit_id='$sid'";
			
			$query = mysql_query($sql) or die (mysql_error());
			echo "<script type='text/javascript'>alert('บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
  			echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=show_asbuit.php'>";
						}
}
if($_GET['do']=="edit") //เป็นการคำสั่งในแก้ไขข้อมูล
{
	$sid = $_GET['sid'];
	$sql = "select * from asbuit where asbuit_id = '$sid'";
	$a = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 
 	$objResult = mysql_fetch_array($a);
}
?>
<form name="form1" method="post">
<table align="center"><tr>
<th colspan="2" align="center" bgcolor="#FFFF99" scope="col">เพิ่มเอกสาร Asbuit </th></tr>
 <tr>
       <td align="right">โปรเจค : </td>
       					<td> 
             <label for="p_id"></label>
             <select name="p_id" id="p_id">
           <option value="1" <?php if($objResult["p_id"] == '1'){echo"selected";}?>>MA Fiber</option>
            <option value="2" <?php if($objResult["p_id"] == '2'){echo"selected";}?>>MA Equipment</option>
            </select></td></tr>
<tr>
  <td align="right">ZONE :</td>
  <td><label for="zone_asbuit"></label>
  <select name="zone_asbuit" id="zone_asbuit">
   <option value="1" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '1'){echo"selected";}?>>1</option>
   <option value="2" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '2'){echo"selected";}?>>2</option>
   <option value="3" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '3'){echo"selected";}?>>3</option>
   <option value="4" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '4'){echo"selected";}?>>4</option>
   <option value="5" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '5'){echo"selected";}?>>5</option>
   <option value="6" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '6'){echo"selected";}?>>6</option>
   <option value="7" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '7'){echo"selected";}?>>7</option>
   <option value="8" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '8'){echo"selected";}?>>8</option>
   <option value="9" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '9'){echo"selected";}?>>9</option>
   <option value="10" <?php if($objResult["zone_asbuit"] == '10'){echo"selected";}?>>10</option>
   </select>
   </td>
   <tr>
    <td align="right">จังหวัด :</td>
  <td><label for="pro_id"></label>  <select name="pro_id" id="pro_id">
   <option value="1" <?php if($objResult["pro_id"] == '1'){echo"selected";}?>>กรุงเทพมหานคร</option>
   <option value="2" <?php if($objResult["pro_id"] == '2'){echo"selected";}?>>กระบี่</option>
   <option value="3" <?php if($objResult["pro_id"] == '3'){echo"selected";}?>>กาญจนบุรี</option>
   <option value="4" <?php if($objResult["pro_id"] == '4'){echo"selected";}?>>กาฬสินธุ์</option>
   <option value="5" <?php if($objResult["pro_id"] == '5'){echo"selected";}?>>กำแพงเพชร</option>
   <option value="6" <?php if($objResult["pro_id"] == '6'){echo"selected";}?>>ขอนแก่น</option>
   <option value="7" <?php if($objResult["pro_id"] == '7'){echo"selected";}?>>จันทบุรี</option>
   <option value="8" <?php if($objResult["pro_id"] == '8'){echo"selected";}?>>ฉะเชิงเทรา</option>
   <option value="9" <?php if($objResult["pro_id"] == '9'){echo"selected";}?>>ชลบุรี</option>
   <option value="10" <?php if($objResult["pro_id"] == '10'){echo"selected";}?>>ชัยนาท</option>
   <option value="11" <?php if($objResult["pro_id"] == '11'){echo"selected";}?>>ชัยภูมิ</option>
   <option value="12" <?php if($objResult["pro_id"] == '12'){echo"selected";}?>>ชุมพร</option>
   <option value="13" <?php if($objResult["pro_id"] == '13'){echo"selected";}?>>เชียงราย</option>
   <option value="14" <?php if($objResult["pro_id"] == '14'){echo"selected";}?>>เชียงใหม่</option>
   <option value="15" <?php if($objResult["pro_id"] == '15'){echo"selected";}?>>ตรัง</option>
   <option value="16" <?php if($objResult["pro_id"] == '16'){echo"selected";}?>>ตราด</option>
   <option value="17" <?php if($objResult["pro_id"] == '17'){echo"selected";}?>>ตาก</option>
   <option value="18" <?php if($objResult["pro_id"] == '18'){echo"selected";}?>>นครนายก</option>
   <option value="19" <?php if($objResult["pro_id"] == '19'){echo"selected";}?>>นครปฐม</option>
   <option value="20" <?php if($objResult["pro_id"] == '20'){echo"selected";}?>>นครพนม</option>
   <option value="21" <?php if($objResult["pro_id"] == '21'){echo"selected";}?>>นครราชสีมา</option>
   <option value="22" <?php if($objResult["pro_id"] == '22'){echo"selected";}?>>นครศรีธรรมราช</option>
   <option value="23" <?php if($objResult["pro_id"] == '23'){echo"selected";}?>>นครสวรรค์</option>
   <option value="24" <?php if($objResult["pro_id"] == '24'){echo"selected";}?>>นนทบุรี</option>
   <option value="25" <?php if($objResult["pro_id"] == '25'){echo"selected";}?>>นราธิวาส</option>
   <option value="26" <?php if($objResult["pro_id"] == '26'){echo"selected";}?>>น่าน</option>
   <option value="27" <?php if($objResult["pro_id"] == '27'){echo"selected";}?>>บึงกาฬ</option>
   <option value="28" <?php if($objResult["pro_id"] == '28'){echo"selected";}?>>บุรีรัมย์</option>
   <option value="29" <?php if($objResult["pro_id"] == '29'){echo"selected";}?>>ปทุมธานี</option>
   <option value="30" <?php if($objResult["pro_id"] == '30'){echo"selected";}?>>ประจวบคีรีขันธ์</option>
   <option value="31" <?php if($objResult["pro_id"] == '31'){echo"selected";}?>>ปราจีนบุรี</option>
   <option value="32" <?php if($objResult["pro_id"] == '32'){echo"selected";}?>>ปัตตานี</option>
   <option value="33" <?php if($objResult["pro_id"] == '33'){echo"selected";}?>>พระนครศรีอยุธยา</option>
   <option value="34" <?php if($objResult["pro_id"] == '34'){echo"selected";}?>>พังงา</option>
   <option value="35" <?php if($objResult["pro_id"] == '35'){echo"selected";}?>>พัทลุง</option>
   <option value="36" <?php if($objResult["pro_id"] == '36'){echo"selected";}?>>พิจิตร</option>
   <option value="37" <?php if($objResult["pro_id"] == '37'){echo"selected";}?>>พิษณุโลก</option>
   <option value="38" <?php if($objResult["pro_id"] == '38'){echo"selected";}?>>เพชรบุรี</option>
   <option value="39" <?php if($objResult["pro_id"] == '39'){echo"selected";}?>>เพชรบูรณ์</option>
   <option value="40" <?php if($objResult["pro_id"] == '40'){echo"selected";}?>>แพร่</option>
   <option value="41" <?php if($objResult["pro_id"] == '41'){echo"selected";}?>>พะเยา</option>
   <option value="42" <?php if($objResult["pro_id"] == '42'){echo"selected";}?>>ภูเก็ต</option>
   <option value="43" <?php if($objResult["pro_id"] == '43'){echo"selected";}?>>มหาสารคาม</option>
   <option value="44" <?php if($objResult["pro_id"] == '44'){echo"selected";}?>>มุกดาหาร</option>
   <option value="45" <?php if($objResult["pro_id"] == '45'){echo"selected";}?>>แม่ฮ่องสอน</option>
   <option value="46" <?php if($objResult["pro_id"] == '46'){echo"selected";}?>>ยะลา</option>
   <option value="47" <?php if($objResult["pro_id"] == '47'){echo"selected";}?>>ยโสธร</option>
   <option value="48" <?php if($objResult["pro_id"] == '48'){echo"selected";}?>>ร้อยเอ็ด</option>
   <option value="49" <?php if($objResult["pro_id"] == '49'){echo"selected";}?>>ระนอง</option>
   <option value="50" <?php if($objResult["pro_id"] == '50'){echo"selected";}?>>ระยอง</option>   
   <option value="51" <?php if($objResult["pro_id"] == '51'){echo"selected";}?>>ราชบุรี</option>
   <option value="52" <?php if($objResult["pro_id"] == '52'){echo"selected";}?>>ลพบุรี</option>
   <option value="53" <?php if($objResult["pro_id"] == '53'){echo"selected";}?>>ลำปาง</option>
   <option value="54" <?php if($objResult["pro_id"] == '54'){echo"selected";}?>>ลำพูน</option>
   <option value="55" <?php if($objResult["pro_id"] == '55'){echo"selected";}?>>เลย</option>
   <option value="56" <?php if($objResult["pro_id"] == '56'){echo"selected";}?>>ศรีสะเกษ</option>
   <option value="57" <?php if($objResult["pro_id"] == '57'){echo"selected";}?>>สกลนคร</option>
   <option value="58" <?php if($objResult["pro_id"] == '58'){echo"selected";}?>>สงขลา</option>
   <option value="59" <?php if($objResult["pro_id"] == '59'){echo"selected";}?>>สตูล</option>
   <option value="60" <?php if($objResult["pro_id"] == '60'){echo"selected";}?>>สมุทรปราการ</option>
   <option value="61" <?php if($objResult["pro_id"] == '61'){echo"selected";}?>>สมุทรสงคราม</option>
   <option value="62" <?php if($objResult["pro_id"] == '62'){echo"selected";}?>>สมุทรสาคร</option>
   <option value="63" <?php if($objResult["pro_id"] == '63'){echo"selected";}?>>สระแก้ว</option>
   <option value="64" <?php if($objResult["pro_id"] == '64'){echo"selected";}?>>สระบุรี</option>
   <option value="65" <?php if($objResult["pro_id"] == '65'){echo"selected";}?>>สิงห์บุรี</option>
   <option value="66" <?php if($objResult["pro_id"] == '66'){echo"selected";}?>>สุโขทัย</option>
   <option value="67" <?php if($objResult["pro_id"] == '67'){echo"selected";}?>>สุพรรณบุรี</option>
   <option value="68" <?php if($objResult["pro_id"] == '68'){echo"selected";}?>>สุราษฎร์ธานี</option>
   <option value="69" <?php if($objResult["pro_id"] == '69'){echo"selected";}?>>สุรินทร์</option>
   <option value="70" <?php if($objResult["pro_id"] == '70'){echo"selected";}?>>หนองคาย</option>
   <option value="71" <?php if($objResult["pro_id"] == '71'){echo"selected";}?>>หนองบัวลำภู</option>
   <option value="72" <?php if($objResult["pro_id"] == '72'){echo"selected";}?>>อ่างทอง</option>
   <option value="73" <?php if($objResult["pro_id"] == '73'){echo"selected";}?>>อุดรธานี</option>
   <option value="74" <?php if($objResult["pro_id"] == '74'){echo"selected";}?>>อุทัยธานี</option>
   <option value="75" <?php if($objResult["pro_id"] == '75'){echo"selected";}?>>อุตรดิตถ์</option>
   <option value="76" <?php if($objResult["pro_id"] == '76'){echo"selected";}?>>อุบลราชธานี</option>
   <option value="77" <?php if($objResult["pro_id"] == '77'){echo"selected";}?>>อำนาจเจริญ</option>
   </select>   </td></tr>
       <font color="#FF0000">&nbsp;</font>
    <tr>
  <td align="right">ชื่อเอกสาร :</td>
  <td ><label for="asbuit_name"></label>
  <input type="text" name="asbuit_name" id="asbuit_name" value="<?php echo $objResult["asbuit_name"] ?>" /></td>
 </tr>
  <tr>
  <td align="right">รายละเอียด :</td>
  <td ><label for="asbuit_description"></label>
  <input type="text" name="asbuit_description" id="asbuit_description" value="<?php echo $objResult["asbuit_description"] ?>" /></td>
 </tr>
  <tr>
  <td align="right">ไฟล์ :</td>
   <td><input type="text" name="file_asbuit" id="file_asbuit" value="<?php echo $objResult["file_asbuit"] ?>" />
   <input name="files" type="hidden" id="time" value="<?echo"$file_asbuit";?>"></td>
  </tr>
  <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>
  <tr>
  <td colspan="2" align="center"><input name="file_asbuit" type="file" id="file_asbuit" > </td></tr>
  </table>
   <p align="center"> 
     <input name="sid" type="hidden" value="<?php echo $sid;?>" />
     <input type="button" onClick="window.history.back()" value="ย้อนกลับ">
     <input type="submit" name="Save" id="Save" value="บันทึก" />
     <input type="reset" name="cancel" id="cancel" value="ยกเลิก" />
    </p>
    </form>


Nachon 202.29.178.xxx 15-03-2017 09:42:48

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ต้องฝึก debug code ให้คล่อง

ดูความเห็นที่ 4 จากบทความนี้เป็นแนวทาง
 


ninenik 14.207.43.xxx 15-03-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ