การใส่เลขลำดับอัตโนมัติ php mysqli

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การใส่เลขลำดับอัตโนมัติ php mysqli

การใส่เลขลำดับอัตโนมัติ php mysqli
รบกวนช่วยชี้เเนะ เป็นโค้ดเลยยิ่งดี อิอิอิ เกี่ยวกับการใส่ลำดับอัตโนมัติ สำหรับ php mysqli
เช่นโด้คด้านล่างนี้ จะเพิ่มเติมโค้ดตรงส่วนไหน จะได้เลขลำดับ ด้านหน้าอัตโนมัติ 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
 
<style>
table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
}
th, td {
    padding: 10px;
}
th{
background-color:lightgreen;
}
 
td1 {
    padding: 0.3em 0.3em;
    text-align: rigth;
}
 
</style>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> 
                <meta name="author" content="Codrops" />
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/component.css" />
<!--[if IE]>
  <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body >
<?php
 include 'database.php';
 
$sql = "Select student.StudentID,student.Name,student.Surname,student.ID_class,ckHudurAr.ma,ckHudurAr.kad,ckHudurAr.la,ckHudurAr.kid 
                   From student INNER JOIN ckHudurAr ON student.StudentID = ckHudurAr.StudentID 
                   WHERE ID_class = '".$_GET["ID_class"]."'  ORDER BY StudentID ASC ";
$result = mysqli_query($link,$sql);
?>
 
<Form Action="result.php" Method="Post" target="iframe_target">
<iframe id="iframe_target" name="iframe_target" src="#" style="width:0;height:0;border:0px solid #fff;"></iframe>
<script language="JavaScript">
function showResult(result)
{
if(result==1)
{
document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=green FONT SIZE=5> Save successfully! บันทึกสำเร็จ</font>  <br>";
}
else
{
document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red FONT SIZE=5> Error!! Cannot save data </font> <br>";
}
}
 
</script>
<div id="divResult"></div>
 
<?php
echo "<table border=1px align=center>";
 
echo "<th>no</th><th>name surname</th><th>ma</th><th>kad</th><th>la</th><th>kid</th>";
while ($data = mysqli_fetch_array($result))
{
$no = $data['StudentID'];
$name = $data['Name'];
$surname = $data['Surname'];
$choice1 = $data['ma'];
$choice2 = $data['kad'];
$choice3 = $data['la'];
$choice4 = $data['kid'];
 
 
echo "<tr>";
echo "<td bgcolor=lightblue align=center>$no</td></tr>";
echo "<td align=rigth >$name&nbsp;&nbsp;$surname</td>";
echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=1 checked></td>";
echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=2></td>";
echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=3></td>";
echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=4></td>";
}
 
echo "</table>
<center><button type='submit' value='Submit'>บันทึกข้อมูล</button>
<button type='reset' value='Reset'>ล้างข้อมูล</button></center>
</Form>";
?>
<?php
 
mysqli_close($link);
?>
</body>
</html>
 


Azhary Pk 116.58.248.xxx 17-04-2017 21:14:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
   ถ้าหมายถึงเลขลำดับรายการ ปกติ ก็ใช้ตัวแปร แล้วบวกค่า

<?php
$i=0;

while(){
	$i++;	
	echo $i; // $i คือเลขลำดับรายการ	
}
?>


ninenik 180.183.112.xxx 18-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ทำได้เเล้วครับAzhary Pk 116.58.248.xxx 18-04-2017 12:00


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ