ถามเรื่องการแบ่งหน้าครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเรื่องการแบ่งหน้าครับ

ถามเรื่องการแบ่งหน้าครับ

พอดีผมทำ CRUD ตามลิงค์ข้างต้นนี้ครับ แต่ในนี้ไม่ได้ระบุการแบ่งหน้าเอาไว้อะครับอยากทราบแนวทางการแบ่งอะครับที่ไม่กระทบต่อการแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลครับ
http://www.itechempires.com/2016/03/php-mysql-crud-create-read-update-delete-operations-using-jquery/


#แปะโค๊ดส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคำถามครับ

 

CREATE TABLE `test`.`users` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`first_name` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`last_name` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`email` VARCHAR( 50 ) NOT NULL
) ENGINE = MYISAM ;
// Add Record
function addRecord() {
  // get values
  var first_name = $("#first_name").val();
  var last_name = $("#last_name").val();
  var email = $("#email").val();

  // Add record
  $.post("ajax/addRecord.php", {
    first_name: first_name,
    last_name: last_name,
    email: email
  }, function (data, status) {
    // close the popup
    $("#add_new_record_modal").modal("hide");

    // read records again
    readRecords();

    // clear fields from the popup
    $("#first_name").val("");
    $("#last_name").val("");
    $("#email").val("");
  });
}

// READ records
function readRecords() {
  $.get("ajax/readRecords.php", {}, function (data, status) {
    $(".records_content").html(data);
  });
}


function DeleteUser(id) {
  var conf = confirm("Are you sure, do you really want to delete User?");
  if (conf == true) {
    $.post("ajax/deleteUser.php", {
        id: id
      },
      function (data, status) {
        // reload Users by using readRecords();
        readRecords();
      }
    );
  }
}

function GetUserDetails(id) {
  // Add User ID to the hidden field for furture usage
  $("#hidden_user_id").val(id);
  $.post("ajax/readUserDetails.php", {
      id: id
    },
    function (data, status) {
      // PARSE json data
      var user = JSON.parse(data);
      // Assing existing values to the modal popup fields
      $("#update_first_name").val(user.first_name);
      $("#update_last_name").val(user.last_name);
      $("#update_email").val(user.email);
    }
  );
  // Open modal popup
  $("#update_user_modal").modal("show");
}

function UpdateUserDetails() {
  // get values
  var first_name = $("#update_first_name").val();
  var last_name = $("#update_last_name").val();
  var email = $("#update_email").val();

  // get hidden field value
  var id = $("#hidden_user_id").val();

  // Update the details by requesting to the server using ajax
  $.post("ajax/updateUserDetails.php", {
      id: id,
      first_name: first_name,
      last_name: last_name,
      email: email
    },
    function (data, status) {
      // hide modal popup
      $("#update_user_modal").modal("hide");
      // reload Users by using readRecords();
      readRecords();
    }
  );
}

$(document).ready(function () {
  // READ recods on page load
  readRecords(); // calling function
});

<?php
	// include Database connection file 
	include("db_connection.php");

	// Design initial table header 
	$data = '<table class="table table-bordered table-striped">
						<tr>
							<th>No.</th>
							<th>First Name</th>
							<th>Last Name</th>
							<th>Email Address</th>
							<th>Update</th>
							<th>Delete</th>
						</tr>';

	$query = "SELECT * FROM users";

	if (!$result = mysql_query($query)) {
    exit(mysql_error());
  }

  // if query results contains rows then featch those rows 
  if(mysql_num_rows($result) > 0)
  {
  	$number = 1;
  	while($row = mysql_fetch_assoc($result))
  	{
  		$data .= '<tr>
				<td>'.$number.'</td>
				<td>'.$row['first_name'].'</td>
				<td>'.$row['last_name'].'</td>
				<td>'.$row['email'].'</td>
				<td>
					<button onclick="GetUserDetails('.$row['id'].')" class="btn btn-warning">Update</button>
				</td>
				<td>
					<button onclick="DeleteUser('.$row['id'].')" class="btn btn-danger">Delete</button>
				</td>
  		</tr>';
  		$number++;
  	}
  }
  else
  {
  	// records now found 
  	$data .= '<tr><td colspan="6">Records not found!</td></tr>';
  }

  $data .= '</table>';

  echo $data;
?>


  


Armarm2002 171.7.59.xxx 18-04-2017 05:14:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดาวน์โหลดโค้ดจากบทความนี้ ไปดูเป็นแนวทาง

แจกโค้ด ajax เพิ่ม ลบ แก้ไข แบ่งหน้า ร่วมกัน bootstrap modal 


ninenik 180.183.112.xxx 18-04-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ