พอดีอยากให้มันเช็คค่าซ้ำก่อน เพิ่มข้อมูล ลงฐานข้อมูลอะครับ #มือใหม่หัดขับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พอดีอยากให้มันเช็คค่าซ้ำก่อน เพิ่มข้อมูล ลงฐานข้อมูลอะครับ #มือใหม่หัดขับ

พอดีอยากให้มันเช็คค่าซ้ำก่อน เพิ่มข้อมูล ลงฐานข้อมูลอะครับ #มือใหม่หัดขับ
ที่เป็นตอนนี้คือข้อมูลซ้ำก็ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆครับแต่ก็จะไม่ไปเพิ่มลงในฐานข้อมูลเช่นกัน แต่หากตรงตามเงื่อนไขก็เพิ่มลงฐานข้อมูลปกติครับแต่มันไม่รีเฟรชหน้าให้ใหม่แล้วก็ไม่ซ่อนโมเดลด้วยครับ

<div class="modal fade" id="teacheradd2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog modal-sm" role="document">
      <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">เข้าสู่ระบบ</h4>
          </div>

          <form data-toggle="validator" role="form" id="teacher-add" method="POST">
            <div class="modal-body"> 

              <div class="form-group">
                <label for="Username">ชื่อ - นามสกุล</label>
                <input type="text" id="name" name="name" placeholder="ชื่อ-นามสกุล" class="form-control" required>
                <span class='glyphicon form-control-feedback' aria-hidden='true'></span>
              </div>

              <div class="form-group">
                <label for="Password">E-Mail</label>
                <input type="email" id="email" name="email" placeholder="E-Mail" class="form-control" required>
                <span class='glyphicon form-control-feedback' aria-hidden='true'></span>
              </div>

              <div class="form-group">
                <label for="first_name">Password</label>
                <input type="text" id="pw" name="pw" placeholder="Password" class="form-control" required>
              </div>

              <div class="form-group">
                <label>ประเภทผู้ใช้งาน</label>
                <select class="form-control" id="type" name="type" required>
                  <option value="1">เจ้าหน้าที่</option>
                  <option value="2">อาจารย์</option>
                </select>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label>เปิด/ปิด สถานะการใช้งาน</label> 
                <select class="form-control" id="enable" name="enable" required>
                  <option value="1">เปิด</option>
                  <option value="2">ปิด</option>
                </select>
              </div>
            </div>

            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ปิด</button>
              <button type="submit" class="btn btn-primary"> บันทึก</button>
            </div>
          </form>
      </div>
    </div>
  </div>

 <script>
        $(document).ready(function(){
                $('#teacher-add').on('submit',function(e){
                e.preventDefault();
                        $.ajax({
                            url:"controller/teacher/addteacher.php",
                            method:"post",
                            data:$('#teacher-add').serialize(),
                            successs:function(data,textStatus){
                                if (data == '1name') {
                                    $('.form-group:nth-child(2)').addClass('has-success has-feedback');
                                    $('.form-group:nth-child(2)').removeClass('has-error');
                                    $('.form-group:nth-child(2) > span').addClass('glyphicon-ok');
                                    $('.form-group:nth-child(2) > span').removeClass('glyphicon-remove');
                                }else{
                                    if (data == '1email') {
                                        alert('กรุณาใส่เนื้อหาโครงงาน');
                                    }else{
                                        $('#teacher-add')[0].reset();
                                        $('#teacheradd2').modal('hide');
                                        location.reload();
                                    }
                                }
 
                                }
                            
                        });
                });
        });
    </script>
<?php
include("db_con.php");
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$pw = $_POST['pw'];
$type = $_POST['type'];
$enable = $_POST['enable'];
$sqlteacher = mysql_query("select * from teacher where t_name ='$name'");
$numteacher = mysql_num_rows($sqlteacher);
 
if ($numteacher == 1) {
echo "1name";
 
}else{
$sqlteacheremail = mysql_query("select * from teacher where t_email ='$email'");
$numteacheremail = mysql_num_rows($sqlteacheremail);
if ($numteacheremail == 1) {
echo "1email";
}else{
$query = "INSERT INTO teacher(t_name, t_email, t_pw,  t_type, t_en) VALUES('$name', '$email', '$pw', '$type', '$enable')";
if ($result = mysql_query($query)) {
echo "add";
}else{
echo "error";
}
 
}
 
}
?>


Armarm2002 171.6.119.xxx 22-04-2017 18:27:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

http://www.ninenik.com/forum_view_2398_1.html#comment_5642


ninenik 1.46.77.xxx 22-04-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ