ช่วยหน่อยค่ะ ทำยังไงให้ List หายไปก่อน แล้วให้เเสดงอีกทีตอน search

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยค่ะ ทำยังไงให้ List หายไปก่อน แล้วให้เเสดงอีกทีตอน search

ช่วยหน่อยค่ะ ทำยังไงให้ List หายไปก่อน แล้วให้เเสดงอีกทีตอน search
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Restaurant</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="test.css"> 
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>

<body> 
<input type="text" id="myInput" onkeyup="myFunction()" placeholder="Ange restaurangnamn">
<ul id="myUL"> 
 <li><a href="#">Hot Wok &amp;Pizza Take Away</a></li>
 <li><a href="#">Piazza Teatro</a></li>
 <li><a href="#">Restaurang PM och Vänner</a></li>
 <li><a href="#">Evedals värdhus </a></li>
 <li><a href="#">Båtsmannen</a></li>
 <li><a href="#">Miso Japansk Restaurang</a></li>
 <li><a href="#">Stars N Stripes</a></li>
 <li><a href="#">La Castellina</a></li>
</ul>
</body>
</html> 

@charset "UTF-8";
/* CSS Document */
#myInput {
  background-image: url('/css/searchicon.png'); /* Add a search icon to input */
  background-position: 10px 12px; /* Position the search icon */
  background-repeat: no-repeat; /* Do not repeat the icon image */
  width: 100%; /* Full-width */
  font-size: 16px; /* Increase font-size */
  padding: 12px 20px 12px 40px; /* Add some padding */
  border: 1px solid #ddd; /* Add a grey border */
  margin-bottom: 12px; /* Add some space below the input */
}

#myUL {
  /* Remove default list styling */
  list-style-type: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

#myUL li a {
  border: 1px solid #ddd; /* Add a border to all links */
  margin-top: -1px; /* Prevent double borders */
  background-color: #f6f6f6; /* Grey background color */
  padding: 12px; /* Add some padding */
  text-decoration: none; /* Remove default text underline */
  font-size: 18px; /* Increase the font-size */
  color: black; /* Add a black text color */
  display: block; /* Make it into a block element to fill the whole list */
}

#myUL li a.header {
  background-color: #e2e2e2; /* Add a darker background color for headers */
  cursor: default; /* Change cursor style */
}

#myUL li a:hover:not(.header) {
  background-color: #eee; /* Add a hover effect to all links, except for headers */
}

// JavaScript Document 
function myFunction() {
  // Declare variables
  var input, filter, ul, li, i;
  input = document.getElementById('myInput');
  filter = input.value.toUpperCase();
  ul = document.getElementById("myUL");
  li = ul.getElementsByTagName('li');

  // Loop through all list items, and hide those who don't match the search query
  for (i = 0; i < li.length; i++) {
    a = li[i].getElementsByTagName("a")[0];
    if (a.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
      li[i].style.display = "";
    } else {
      li[i].style.display = "none"	
		
    }
  }
}


T Churairat ChanPhithak 77.243.149.xxx 12-05-2017 23:29:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองประมาณนี้ดู

function myFunction() {
  // Declare variables
  var input, filter, ul, li, i;
  input = document.getElementById('myInput');
  filter = input.value.toUpperCase();
  ul = document.getElementById("myUL");
  li = ul.getElementsByTagName('li');
 
 	if(filter.length>0){
		ul.style.display = "";
		// Loop through all list items, and hide those who don't match the search query
		for (i = 0; i < li.length; i++) {
			a = li[i].getElementsByTagName("a")[0];
			if (a.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
				li[i].style.display = "";
			} else {
				li[i].style.display = "none"  
			 
			}
		}
	}else{
		ul.style.display = "none"  
	}
}


ninenik 1.47.38.xxx 13-05-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ