แปลง timestamp ให้เป็นรูปแบบวันที่ภาษาไทย ติดตรงปี พ.ศ. ที่ยังไม่ได้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา แปลง timestamp ให้เป็นรูปแบบวันที่ภาษาไทย ติดตรงปี พ.ศ. ที่ยังไม่ได้

แปลง timestamp ให้เป็นรูปแบบวันที่ภาษาไทย ติดตรงปี พ.ศ. ที่ยังไม่ได้
<?php
$thai_day_arr=array("อาทิตย์","จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์");  
$thai_month_arr=array(  
  "0"=>"",  
  "1"=>"มกราคม",  
  "2"=>"กุมภาพันธ์",  
  "3"=>"มีนาคม",  
  "4"=>"เมษายน",  
  "5"=>"พฤษภาคม",  
  "6"=>"มิถุนายน",  
  "7"=>"กรกฎาคม",  
  "8"=>"สิงหาคม",  
  "9"=>"กันยายน",  
  "10"=>"ตุลาคม",  
  "11"=>"พฤศจิกายน",  
  "12"=>"ธันวาคม"          
);  
$thai_month_arr_short=array(  
  "0"=>"",  
  "1"=>"ม.ค.",  
  "2"=>"ก.พ.",  
  "3"=>"มี.ค.",  
  "4"=>"เม.ษ.",  
  "5"=>"พ.ค.",  
  "6"=>"มิ.ย.",  
  "7"=>"ก.ค.",  
  "8"=>"ส.ค.",  
  "9"=>"ก.ย.",  
  "10"=>"ต.ค.",  
  "11"=>"พ.ย.",  
  "12"=>"ธ.ค."          
);  
function thai_date_and_time($time){  // 19 ??????? 2556 ???? 10:10:43
  global $thai_day_arr,$thai_month_arr;  
  $thai_date_return.=date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$thai_month_arr[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  $thai_date_return.= " เวลา ".date("H:i:s",$time);
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_and_time_short($time){  // 19 ?.?. 2556 10:10:4
  global $thai_day_arr,$thai_month_arr_short;  
  $thai_date_return.=date("j",$time);  
  $thai_date_return.="&nbsp;&nbsp;".$thai_month_arr_short[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  $thai_date_return.= " ".date("H:i:s",$time);
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_short($time){  // 19 ?.?. 2556
  global $thai_day_arr,$thai_month_arr_short;  
  $thai_date_return.=date("j",$time);  
  $thai_date_return.="&nbsp;&nbsp;".$thai_month_arr_short[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_fullmonth($time){  // 19 ??????? 2556
  global $thai_day_arr,$thai_month_arr;  
  $thai_date_return.=date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$thai_month_arr[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_short_number($time){  // 19-12-56
  global $thai_day_arr,$thai_month_arr;  
  $thai_date_return.=date("d",$time);  
  $thai_date_return.="-".date("m",$time);  
  $thai_date_return.= "-".substr((date("Y",$time)+543),-2);  
  return $thai_date_return;  
} 

//$dateData="2559-6-14";
$dateData="2016-6-14";	
echo thai_date_and_time(strtotime($dateData)); 

?>
ผลที่แสดงตัวแปร $dateData ออกมาเป็น: 14 มิถุนายน 2016 ซึ่งแสดงผลได้ถูกต้อง แต่ผมติดปัญหาตรงที่ค่า $dateData ผมเก็บค่าในฐานข้อมูลเป็นปี พ.ศ. คือ 2559-6-14 ซึ่งตอนแสดงผลออกมามันผิดพลาดเป็น 1 มกราคม 2513 รบกวนช่วยแนะนำวิธีแปลงค่า timestamp ให้เป็นภาษาไทย โดยที่ยังคงเป็นปี พ.ศ. เหมือนเดิมด้วยครับ.


Giggstar 49.230.189.xxx 14-06-2017 23:20:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทางการจัดรูปแบบข้อความวันที่ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ใน php 


ninenik 1.47.3.xxx 15-06-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ.


giggstar 1.46.67.xxx 27-06-2017 04:44


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ