ช่วยหน่อยครับ update ข้อมูล พอ submit แล้ว ไม่ส่ง ID ไปด้วย

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยครับ update ข้อมูล พอ submit แล้ว ไม่ส่ง ID ไปด้วย

ช่วยหน่อยครับ update ข้อมูล พอ submit แล้ว ไม่ส่ง ID ไปด้วย
คือ มันฟ้อง แบบนี้
Notice: Undefined index: request_ID in C:xampphtdocsCarServiceadmin_up_not.php on line 16


ส่วนอันนี้ ผมให้มันสแดงข้อมูลออกมา แต่มันไม่ มี ค่าของ ID
Error Save
ID = ''
data = more_details = 'not need driver',getcar_time = '9.01',end_time = '15.55',request_status = 'กำลังดำเนินการ',approved_by = 'Mr.-xXx-',date_control = '2017/06/26'


ส่วนที่ผมกำหนด

public function update($table,$data,$variable){        
        $sql = "UPDATE ".$table."SET ".$data."where request_ID = ".$variable;
        $query = mysqli_query($this->connect(),$sql);
        if($query){return TRUE;}else{return FALSE;}
    } 
/*------------------------------------------------------------------*/

อันนี้ส่วน อัพเดต
<?php
include("Connect_database.php");
$connect = new database;
$connect->connect();
 
$table = "car_request";
 
$data = "more_details = ' ".$_POST['more_details']." ' ";
$data .= ",getcar_time = ' ".$_POST["getcar_time"]." ' ";
$data .= ",end_time = ' ".$_POST["end_time"]." ' ";
$data .= ",request_status = ' ".$_POST["request_status"]." ' ";
$data .= ",approved_by = ' ".$_POST["approved_by"]." ' ";
$data .= ",date_control = ' ".$_POST["date_control"]." ' ";
 
$variable = " ' ".$_GET['request_ID']." ' ";
 
$sql = $connect->update($table,$data,$variable);
 
if($sql) {
echo "<br>"."Record update successfully [".$variable."] [".$data."]";
}else{
echo "<br>"."Error Save"."<br>"."ID = ".$variable."<br>"." data = ".$data." ";
}
 
mysqli_close($connect->connect());
?>

=======================================================
อันนี้ แบบฟอร์ฒ
<form action="update.php" method="post" name="car_n_driver" >
<input type="text" name="more_details" value="<?php echo $objResult['more_details']; ?>" size="92" />
<input type="text" name="getcar_time" value="<?php echo $objResult["getcar_time"]; ?>"/>
<input style="border-color:#F00" type="text" name="end_time" id="end_time" value="" />
<select name="request_status" size="1" style="text-align:center">
                <option value="กำลังดำเนินการ"> กำลังดำเนินการ </option>
                <option value="อนุมัติ"> อนุมัติ </option>
                <option value="ไม่อนุมัติ"> ไม่อนุมัติ </option>
              </select>
<select name="approved_by" size="1" style="text-align:center">
     <option value=""></option>
     <option value="Mr.-xXx-">Mr.-xXx-</option>
     <option value="Mr.-xOx-">Mr.-xOx-</option>
  </select>
<input type="text" name="date_control" id="date_control" value="" style="border-color:#F00" />
</form>
<input type="submit" name="submit" value="submit">


Twenty1 182.255.10.xxx 26-06-2017 09:57:50

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

https://www.ninenik.com/forum_view_2398_1.html#comment_5574


ninenik 180.183.47.xxx 26-06-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ