ช่วยหน่อยนะคะ เลือก select แล้วให้แสดงค่าใน textbox แบบเพิ่มบรรทัด

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยนะคะ เลือก select แล้วให้แสดงค่าใน textbox แบบเพิ่มบรรทัด

ช่วยหน่อยนะคะ เลือก select แล้วให้แสดงค่าใน textbox แบบเพิ่มบรรทัด
เลือก select แล้วจะแสดงค่าใน textbox 
แต่พอเพิ่มบรรทัด อีกบรรทัด เมื่อเลือก select แล้ว ค่าใน textbox ไม่แสดงออกมาน่ะค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ งมมาเป็นอาทิตย์แล้ว crying 


<?php
mysql_connect("localhost","root","");

mysql_select_db("mrk");

mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript">

$(function(){
   
  $("#addRowcar").click(function(){ 
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ 
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน 
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input 
    $(".firstTrcar:eq(0)").clone(true)  
    .find("input").attr("value","").end() 
    .find("select").attr("value","").end() 
    .appendTo($("#myTblcar")); 
  }); 
  $("#removeRowcar").click(function(){ 
    // // ส่วนสำหรับการลบ 
    if($("#myTblcar tr").size()>2){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ 
      $("#myTblcar tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย 
    }else{ 
      // เหลือ 1 รายการลบไม่ได้ 
      alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ"); 
    } 
  }); 
	
	$(".in-qtycar").click(function(){
    $(this).select();  
  })
  $(".in-qtycar").keyup(function(){
    var indexObjcar=$(".in-qtycar").index(this);
    var qtycar=$(".in-qtycar").eq(indexObjcar).val();
    var pricecar=$(".carPrice").eq(indexObjcar).val();
    var amountcar=qtycar*pricecar;
    $(".in-amountcar").eq(indexObjcar).val(amountcar);    
     
    var totalAmountcar=0;
    $(".in-amountcar").each(function(i,k){ 
      var qtycar=$(".in-qtycar").eq(i).val(); 
      var pricecar=$(".carPrice").eq(i).val(); 
      var amountcar=qtycar*pricecar; 
      $(".in-amountcar").eq(i).val(amountcar);
      totalAmountcar+=amountcar; 
    });   
    $(".in-amount-totalcar").val(totalAmountcar);   
  });
   
   
  // // ส่วนนี้ เป็นการแสดง รวม ค่าในช่อง in-amount 
  var totalAmountcar=0;
  $(".in-amountcar").each(function(i,k){ 
    var qtycar=$(".in-qtycar").eq(i).val(); 
    var pricecar=$(".carPrice").eq(i).val(); 
    var amountcar=qtycar*pricecar; 
    $(".in-amountcar").eq(i).val(amountcar);
    totalAmountcar+=amountcar; 
  });   
  $(".in-amount-totalcar").val(totalAmountcar);
});

</script>
<!------------------------------------------------------------------------------------------->
<script language="JavaScript">
	function resutcar(carID)
	{
		switch(carID)
		{
			<?php
			$strSQLcar = "SELECT * FROM car ORDER BY carID ASC";
			$objQuerycar = mysql_query($strSQLcar);
			while($objResultcar = mysql_fetch_array($objQuerycar))
			{
			?>
				case "<?php echo $objResultcar["carID"];?>":
				frmMain.carPrice.value = "<?php echo $objResultcar["carPrice"];?>";
				break;
			<?php
			}
			?>
			default:
			 frmMain.carPrice.value = "";
		}
	}
</script>

<!------------------------------------------------------------------------------------------->
<form method="post" name="frmMain" action="index.php?module=user&action=insert-book" enctype="multipart/form-data">

<table width="100%" bordercolor="#FFCC66"><tr><td>
        <table id="myTblcar" width="100%" >      
          <tr><th>เลือกรถ</th><th>ราคา</th><th>จำนวน</th><th>ราคารวม</th></tr>
          
          <tr bgcolor="#FFFFFF" align="center" class="firstTrcar">
          
          <td><select name="carID[]" OnChange="resutcar(this.value);">
    <option value=""><<-----เลือกรถ----->></option>

			<?php
			$strSQLcar = "SELECT * FROM car ORDER BY carID ASC";
			$objQuerycar = mysql_query($strSQLcar);
			while($objResultcar = mysql_fetch_array($objQuerycar))
			{
			?>
			<option value="<?php echo $objResultcar["carID"];?>"><?php echo $objResultcar["carName"];?></option>
			<?php
			}
			?>
    </select></td>
          <td><input type='text' name='carPrice' class="carPrice" value=""></td>
          <td><input type='text' name='in-qtycar[]' class="in-qtycar"></td>
          <td><input type='text' name='in-amountcar[]' class="in-amountcar" ></td>
          </tr>
          
        </table>
        </td></tr>
        <tr><td align="right">ราคารวมรถทั้งหมด &nbsp;&nbsp;<input type='text' name='in-amount-totalcar[]' class="in-amount-totalcar" ></td></tr>
        <tr><td>
        <table align="center" width="95%"> 
         
       <tr align="right"> 
        <td> 
        <button style="background-color:#FF6; height:25; width:25; font-size:18px; border-radius:10px;" id="addRowcar" type="button">+</button>  
         
        <button style="background-color:#F63; height:25; width:25; font-size:18px; border-radius:10px;" id="removeRowcar" type="button">-</button> 
        &nbsp; 
        &nbsp; 
      </td> 
       </tr> 
      </table> 


Mali19 180.183.152.xxx 03-07-2017 01:29:47

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ต้องฝึก debug การทำงานของ javascript ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=692 via @ninenik

ตรวจสอบการทำงานของ ฟังก์ชั่น resutcar() ว่าทำงานถูกหรือไม่ มีการส่งค่าหรือไม่
 


ninenik 183.88.65.xxx 03-07-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ