สร้างตัวแปร Javascript ส่งค่า POST ให้ PHP พร้อมเปลี่ยนหน้า

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สร้างตัวแปร Javascript ส่งค่า POST ให้ PHP พร้อมเปลี่ยนหน้า

สร้างตัวแปร Javascript ส่งค่า POST ให้ PHP พร้อมเปลี่ยนหน้า
$qDe2="SELECT * FROM partner";
$qrDe2=@mysql_query($qDe2);
while($rsDe2=mysql_fetch_array($qrDe2)) {
$id_partner=$rsDe2['id_partner'];?>
<input name="btnButton1" type="button" value="แก้ไขรายการ ลูกค้า(<? echo $id_partner;?>)"  onClick="JavaScript:fncSubmit('page2')">
<? }?>
<input type="reset" name="Reset" value="ล้างข้อมูล" />
<input name="btnButton2" type="button" value="จบการทำใบบันทึก"  onClick="JavaScript:fncSubmit('page1')">
<script language="javascript">
function fncSubmit(strPage)
{
if(strPage == "page1")
{
document.frmMain.action="saveEditDelivery.php?idDe=<? echo $idDe;?>&id_partner=<? echo $id_partner;?>";
}
 
if(strPage == "page2")
{
document.frmMain.action="saveEditDelivery-more.php?idDe=<? echo $idDe;?>&id_partner=<? echo $id_partner;?>";
}
 
document.frmMain.submit();
}
</script>
ถ้าเอา script ไว้ด้านบน ค่า $id_partner จะไม่ขึ้นค่าใดๆ แต่ถ้าเอาไว้ด้านล่างสุดหลัง input button ค่า id_partner จะโชว์แต่ค่าท้ายสุด เช่น id_partner มีค่า 001,002,003 วนลูปมีแค่นี้ ก็จะขึ้นแต่ &id_partner=003 ส่วน $idDe ขึ้นตามปกติเพราะว่า GET มาจากหน้าอื่นค่ะ


Saranya2532 1.46.167.xxx 26-07-2017 00:32:45

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองเพิ่ม parameter เข้าไปในฟังก์ชั่น 
 
<script type="text/javascript">
function fncSubmit(strPage,idPartner){
	var fileAction = "";
	if(strPage == "page1"){
		fileAction = 'saveEditDelivery.php';
	}
	if(strPage == "page2"){
		fileAction = 'saveEditDelivery-more.php';
	}	
	var strAction = fileAction+'?idDe=<? echo $idDe;?>&id_partner='+idPartner;
	document.frmMain.action=strAction;
	document.frmMain.submit();
}
</script>
 
และตอนส่งค่าก็ส่ง $id_partner ไปด้วย
 
onClick="JavaScript:fncSubmit('page2','<? echo $id_partner;?>')"


ninenik 183.88.81.xxx 26-07-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะ 


saranya2532 1.46.42.xxx 26-07-2017 21:13


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ