ช่วยหน่อยนะคะ เกี่ยวกับ intent.call

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยนะคะ เกี่ยวกับ intent.call

ช่วยหน่อยนะคะ เกี่ยวกับ intent.call
อยากให้เมื่อคลิ้กที่ imagebutton รูปโทรศัพท์(ดังในรูป) แล้วโทรออกเป็น emergency call ค่ะ
ไม่มี error รันได้ แต่คลิ้กไม่ขึ้นอะไรเลย 
ใส่
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" /> เรียนร้อยค่ะ


รูปค่ะ ทำเป็นหน้า Tab เลื่อนๆนะคะ

http://www.mx7.com/view2/AbTCWOpDBtGTrwzH


EmergencyCall.java
public class EmergencyCall extends AppCompatActivity {

  private SectionsPagerAdapter mSectionsPagerAdapter;


  private ViewPager mViewPager;

  private static final int PERMISSION_REQUEST_CODE = 200;

  public ImageButton btn;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_emergency_call);


    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    mSectionsPagerAdapter = new SectionsPagerAdapter(getSupportFragmentManager());

    mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.container);
    mViewPager.setAdapter(mSectionsPagerAdapter);

    TabLayout tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs);
    tabLayout.setupWithViewPager(mViewPager);


    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(EmergencyCall.this, Manifest.permission.CALL_PHONE)) {
      Toast.makeText(EmergencyCall.this, "ฟังก์ชันการโทร ใช้ได้ตามปกติ !!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(EmergencyCall.this, new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},
          PERMISSION_REQUEST_CODE);
    }

  }


  public void addListenerOnButtonClick() {
    btn = (ImageButton) btn.findViewById(R.id.bt1669);
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Intent callintent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
        callintent.setData(Uri.parse("tel: 1669"));
        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(EmergencyCall.this,
            Manifest.permission.CALL_PHONE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          // TODO: Consider calling
          //  ActivityCompat#requestPermissions
          // here to request the missing permissions, and then overriding
          //  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions,
          //                     int[] grantResults)
          // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation
          // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.
          return;
        }
        startActivity(callintent);
      }
    });
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {
    switch (requestCode) {
      case PERMISSION_REQUEST_CODE:
        if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          Toast.makeText(EmergencyCall.this, "ใช้สิทธ์การโทรออกได้แล้ว !!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else {
          Toast.makeText(EmergencyCall.this, "คุณไม่มีสิทธิ์ใช้ฟังก์ชันการโทรออก !!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        break;
    }
  }

ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


Kaizkolos 1.2.196.xxx 21-10-2017 15:43:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  แนะนำไม่ถูกเหมือนกัน ไม่ค่อยถนัด JAVA ใน Android


ninenik 27.55.67.xxx 21-10-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ