สอบถาม เรื่องการ แสดงผลของ mpdf ครับ ผม ให้มัน rowspan ไว้ แต่มันไม่ยอมแสดงผลตามครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม เรื่องการ แสดงผลของ mpdf ครับ ผม ให้มัน rowspan ไว้ แต่มันไม่ยอมแสดงผลตามครับ

สอบถาม เรื่องการ แสดงผลของ mpdf ครับ ผม ให้มัน rowspan ไว้ แต่มันไม่ยอมแสดงผลตามครับ
คือผม ทำหัวตาราง แล้วสั่งให้มัน rowspan ไว้ ตอยแสดงก่อนพิมพ์ มันก็ปกติน่ะครับ แต่พอกด ทำเป็น pdf มันก็เพี้ยนเลย

ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

น้คิอรูปก่อนพิมครับ


แล้วนี้คือรูปตอนสั่งทำ pdf ครับ
นี้คือโค๊ดครับ

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
<?php
if($showsch['datebegin'] == $showsch['dateend'])
{
	$date = "วันที่ $datebegin";
}
else
{
	$date = "วันที่ $datebegin ถึงวันที่ $dateend";
}
$header = "<div align="center">รายชื่อผู้เข้าร่วม<br>
						โครงการ $name<br>
						$date <br>
						ณ $location<br></div>"; ?>
</head>
<body>
<table width="100%" border="1" class="table table-bordered">
 <thead>
  <tr>
   <td width="6%" rowspan="2" align="center">   ลำดับที่</td>
		<td width="25%" rowspan="2"align="center">	  ชื่อ - สกุล</td>
   <td colspan="2" align="center">เช้า</th>
   <td colspan="2" align="center">บ่าย</th>
   <td width="18%" rowspan="2"align="center">   หมายเหตุ</td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="16%" align="center">ลายเซ็น</td>
   <td width="9%" align="center">เวลา</td>
   <td width="17%" align="center">ลายเซ็น</td>
   <td width="9%" align="center">เวลา</td>
  </tr>
	</thead>
  <tbody>
  <?php
		$n=1;
		$sel_perjoin = "select pj.PerID,Name,Surname,nametitle from tb_perjoin pj 
		join tb_personal p on p.Perid = pj.perid where pj.sch_id = '$id' " ;
		//echo $sel_perjoin;
	$query_perjoin = mysql_query($sel_perjoin);
	while($showperjoin = mysql_fetch_assoc($query_perjoin))
	{
		if($showperjoin['nametitle'] == 'mr')
		{ $tname = 'นาย'; }
		if($showperjoin['nametitle'] == 'miss')
		{ $tname = 'นางสาว'; }
		if($showperjoin['nametitle'] == 'mrs')
		{ $tname = 'นาง'; }
	?>
  <tr>
		<td align="center"><div align="center"><?php echo $n; ?></div></td>
   <td><?php echo $tname." ".$showperjoin['Name']." ".$showperjoin['Surname']; ?></td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <?php $n++; } ?>
 </tbody>
</table>
</body>
</html>
<?php 
$d = date('d'); $m = date('m'); $y = date('Y')+543;
$html = ob_get_contents();
$pdf = new mPDF('th', 'A4', '0', 'THSaraban'); //การตั้งค่ากระดาษถ้าต้องการแนวตั้ง ก็ A4 เฉยๆครับ ถ้าต้องการแนวนอนเท่ากับ A4-L
$pdf->SetAutoFont();
$pdf->SetDisplayMode('fullpage');
$pdf->setAutoTopMargin = 'stretch';
$pdf->SetHTMLHeader($header);
$pdf->setFooter('{PAGENO}');

$stylesheet = file_get_contents('bootstrap/css/bootstrap.min.css');
$pdf->WriteHTML($stylesheet,1);	
$pdf->WriteHTML($html);
//$pdf->Output();
$pdf->Output("filepdf/ListName_".$name.".pdf");
?>
<div align="center"><button style="width:100px; text-align:center; vertical-align:middle" onClick="window.location = 'filepdf/ListName_<?php echo $name ?>.pdf'">พิมพ์รายงาน</button></div>


Nutzaaclub 1.47.132.xxx 08-01-2018 11:35:57

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่แน่ใจว่ารองรับหรือเปล่า ต้องทดสอบดู แบบไม่มีโค้ด ว่าใช้งาน row span ได้ไหม 


ninenik 180.183.139.xxx 08-01-2018


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ