สอบถามเรื่อง hightcharts ในส่วนของวันที่ครับ อยากให้มันแสดงเป็น ภาษาไทยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง hightcharts ในส่วนของวันที่ครับ อยากให้มันแสดงเป็น ภาษาไทยครับ

สอบถามเรื่อง hightcharts ในส่วนของวันที่ครับ อยากให้มันแสดงเป็น ภาษาไทยครับ
<? include("config.inc.php");?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title></title>

		<?
$g_date1=$_POST["g_date1"];
$g_date2=$_POST["g_date2"];

if($g_date1){
$query_log=mysql_query("select * from log_temp where log_date between '$g_date1' and '$g_date2' group by log_date order by log_date asc");
}else{
$query_log=mysql_query("select * from log_temp where log_date LIKE '".date("d-m-y")."' AND log_time between '".$now_h."' and '".$now_h1."' order by log_id desc");
}
		?>

		<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
		<style type="text/css">
${demo.css}
		</style>
		<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#container').highcharts({
    chart: {
      type: 'line'
    },
    title: {
      text: '<? //echo"ข้อมูลของ วันที่ $g_date เวลา $g_hour";?>'
    },
    subtitle: {
      text: ''
    },
    xAxis: {
      categories: [<? 
      // $query_log=mysql_query("select * from log_ph where log_date LIKE '".$g_date."' AND log_time between '".$hour1."' and '".$hour2."' order by log_id desc");
        while($fetch_log=mysql_fetch_array($query_log)){
      echo"'".$fetch_log['log_date']."',";
        }?>]
    },
    yAxis: {
      title: {
        text: 'Temperature (°C)'
      }
    },
    plotOptions: {
      line: {
        dataLabels: {
          enabled: true
        },
        enableMouseTracking: false
      }
    },
			<?
			if($g_date1){
$query_log=mysql_query("select avg(log_temp) as tavg from log_temp where log_date between '$g_date1' and '$g_date2' group by log_date order by log_date asc");
}

?>
    series: [{
      name: 'Average Temperature',
      data: [<? 
		//		$query_log=mysql_query("select * from datalog where log_date LIKE '".$g_date."' AND log_time between '".$hour1."' and '".$hour2."' order by log_id desc");
				while($fetch_log=mysql_fetch_array($query_log)){
			echo"".number_format($fetch_log['tavg'], 0, '.', '').",";
				}?>]
    }]
  });
});

$(function() {
$( "#datepicker" ).datepicker({
changeMonth: true,
changeYear: true,
yearRange:'-50:+0',
dateFormat: 'd/m/y'
});
});

$(function() {
$( "#datepicker2" ).datepicker({
changeMonth: true,
changeYear: true,
yearRange:'-50:+0',
dateFormat: 'd/m/y'
});
});
		</script>
		<link rel="stylesheet" href="script/jquery-ui.css">
	 <script src="script/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="script/jquery-ui.js"></script>
	</head>
	<body>
<script src="js/highcharts.js"></script>
<center>
<form method="post" action="">
From Date : <input id="datepicker" name="g_date1" type="text" value="<?=$g_date1;?>"/> To Date : <input id="datepicker2" name="g_date2" type="text" value="<?=$g_date2?>"/> 
	<input type="submit" value="submit">
</form>
<div id="container" style="min-width: 310px; height: 300px; margin: 0 auto"></div>
	</body>
</html>


ตอนนี้มันแสดงเป็น ในส่วนของ xAxis: {
            categories: 

แสดงวันที่เป็น 2017/02/12   อยากให่เป้นภาษาไทยหรือไม่ก็กำหนดเป็น 12/02/2017 ประมาณนี้ครับ ต้องแก้ยังไง แก้ไมไ่ด้สักทีครับ


Sun Yuttakarn 27.145.131.xxx 25-01-2018 21:56:56

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่เคยใช้เหมือนกัน แต่ถ้าในตัวอย่างเขา ก็น่าจะรองรับภาษาไทยอยู่


ninenik 180.183.53.xxx 26-01-2018


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ