สอบถามเรื่องการทำ validate from boostrap 4 ครับ จะกำหนดให้มันกรอกได้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัว @ เท่านั้น

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการทำ validate from boostrap 4 ครับ จะกำหนดให้มันกรอกได้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัว @ เท่านั้น

สอบถามเรื่องการทำ validate from boostrap 4 ครับ จะกำหนดให้มันกรอกได้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัว @ เท่านั้น
CODE JS

 <script>
  // Validation
  (function() {
    'use strict';
    window.addEventListener('load', function() {
      // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
      var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
      // Loop over them and prevent submission
      var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
        form.addEventListener('submit', function(event) {
          if (form.checkValidity() === false) {
            event.preventDefault();
            event.stopPropagation();
          }
          form.classList.add('was-validated');
        }, false);
      });
    }, false);
  })();
  </script> 


https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/


ผมใช้ตัว JS boostrap แล้วผมต้องการกำหนดให้ from ให้กรอกได้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัว @ เท่านั้นต้องกำหนดยังไงครับ และอีก from ให้กรอกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามกรอกตัวเลขหรืออักษรพิเศษ  

 

 Awordmart 134.236.18.xxx 09-05-2018 18:50:21

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองใช้ pattern แทรกเข้าไปใน input text ดู เช่น
 
<input type="text" pattern="([A-Za-z]|[@])+" />


ninenik 223.24.158.xxx 09-05-2018


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ