ต้องการGet locationของdeviceลงใน google place search boxครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการGet locationของdeviceลงใน google place search boxครับ

ต้องการGet locationของdeviceลงใน google place search boxครับ
ตอนนี้ผมสามารถทำได้แล้วครับ แต่ได้เฉพาะบPC แต่เวลาไปเปิดบนเบราเซอร์ของAndroidหรือiOS ไม่สามารถใช้ได้ครับ อยากทำให้สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มครับ ขอคำแนะนำด้วยครัล

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>Trip Planner</title>
  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/trip-css.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://getbootstrap.com/examples/signin/signin.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="bootstrap/css/bootstrap.min.css"></script>
  <style>
    #bg {
      position: fixed;
      top: -50%;
      left: -50%;
      width: 200%;
      height: 200%;
    }
    #bg img {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      right: 0;
      bottom: 0;
      margin: auto;
      min-width: 50%;
      min-height: 50%;
    }
    .col-md-6 {
      background-color: #FFFFFF;
    }
  </style>
</head>
<body style="padding-top: 50px">
<div id="bg">
  <img src="Image/bg.png" alt="">
</div>
<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Trip Planner</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item active">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Welcome</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="container">
  <div class="row" >
    <div class="col-lg-3">
      <script type="text/javascript">
      (function() {
      var po = document.createElement('script');
      po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
      po.src = 'https://plus.google.com/js/client:plusone.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
      s.parentNode.insertBefore(po, s);
      })();

      </script>
      <script type="text/javascript">
        function canSubmit() {
          return true;
        }
      </script>
    </div>
    <div class="col-md-6" style="margin-top: 5%">
      <form class="form-signin" role="form" id="login" action="search" method="post" onclick="canSubmit()">
        <div id="status"></div>
        <center><h1 class="form-signin-heading" style="margin-top: 10%">User Registration</h1></center>
        <br><br>
        <p style="color: red; font-size: 12px">Please login here if don't have account gmail !!</p>
        Name : <input type="text" id="inputFullname" class="form-control" name="person.username" required autofocus>
        E-mail : <input type="email" id="inputEmail" class="form-control" name="person.email" required ><br>
        <p style="font-size: 12px; color: #0000ee">login with google. Click</p>
        <button class="g-signin "
             data-scope="https://www.googleapis.com/auth/plus.login https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"
             data-requestvisibleactions="http://schemas.google.com/AddActivity"
             data-clientId="462831984997-47o8udcnaagao8mpi6lvp8gb423qlq47.apps.googleusercontent.com"
             data-accesstype="offline"
             data-callback="mycoddeSignIn"
             data-theme="dark"
             data-cookiepolicy="single_host_origin">
        </button>
        <br>
        <center><button type="submit" class="btn btn-default" style="text-align: left; margin-top: 5%; margin-bottom: 5%">Login</button></center>
      </form>
    </div>
    <div class="col-lg-3">
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  var gpclass = (function(){
    //Defining Class Variables here
    var response = undefined;
    return {
      mycoddeSignIn:function(response){
        // The user is signed in
        if (response['access_token']) {
          //Get User Info from Google Plus API
          gapi.client.load('plus','v1',this.getUserInformation);

        } else if (response['error']) {
        }
      },
      getUserInformation: function(){
        var request = gapi.client.plus.people.get( {'userId' : 'me'} );
        request.execute( function(profile) {
          var email = profile['emails'].filter(function(v) {
            return v.type === 'account'; // Filter out the primary email
          })[0].value;
          var fName = profile.displayName;
          $("#inputFullname").val(fName);
          $("#inputEmail").val(email);
        });
      }
    }; //End of Return
  })();

  function mycoddeSignIn(gpSignInResponse){
    gpclass.mycoddeSignIn(gpSignInResponse);
  }
</script>
<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="js/index.js"></script>
</body>
</html>


Sakarin Khimhajan 49.229.194.xxx 25-06-2018 15:28:55

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ