สอบถามการใช้งาน Typeahead ร่วมกับการทำ Add/Remove Input Fileds Dynamic หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการใช้งาน Typeahead ร่วมกับการทำ Add/Remove Input Fileds Dynamic หน่อยครับ

สอบถามการใช้งาน Typeahead ร่วมกับการทำ Add/Remove Input Fileds Dynamic หน่อยครับ
อยากให้ทุก input สามารถใช้งาน autocomplete ได้เหมือนกันทุก input อ่ะครับ ตอนนี้มันทำงานแค่อันแรกอันเดียวครับ


<form name="FormData" method="post" action="" >
<div class="wrapper">
<div class="row">
<div class="col-md-10">
<input type="text" name="input_array_name[]" class="form-control text-uppercase typeahead" autocomplete="off" placeholder="ค้นหาชื่อบริษัท...."/>
</div>
</div>	
</div>
<p><button class="add_fields">Add More Fields</button></p>
</form>


$(document).ready(function() {
						var max_fields = 10; //Maximum allowed input fields 
						var wrapper  = $(".wrapper"); //Input fields wrapper
						var add_button = $(".add_fields"); //Add button class or ID
						var x = 1; //Initial input field is set to 1
						
						//When user click on add input button
						$(add_button).click(function(e){
							e.preventDefault();
							//Check maximum allowed input fields
							if(x < max_fields){ 
								x++; //input field increment
								//add input field
								$(wrapper).append('<div class="row"><div class="col-md-10"><input type="text" name="input_array_name[]" class="form-control text-uppercase typeahead" autocomplete="off" placeholder="ค้นหาชื่อบริษัท...." /> <a href="javascript:void(0);" class="remove_field">Remove</a></div></div>');
							}
						});
						
						//when user click on remove button
						$(wrapper).on("click",".remove_field", function(e){ 
							e.preventDefault();
							$(this).parent('div').remove(); //remove inout field
							x--; //inout field decrement
						})
					});


$(document).ready(function(){ 
			$('.typeahead').typeahead({
				autoSelect: true,
				minLength: 2,
				//delay: 200,
				hint: true,
				highlight:true,
				source: function(query, result)
				{
					$.ajax({
						url:"fetch.php",
						method:"POST",
						data:{query:query},
						
						dataType:"json",
						success:function(data)
						{
							result($.map(data, function(item){
								return item;
							}));
						}
					})
				}
			});
			
		});


Pramuan.pao 112.121.130.xxx 18-09-2018 11:42:35

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เรียกใช้ typehead ให้กับ input class typehead ตัวสุดท้ายอีกที หลังจากเพิ่มาายการใหม่

            //When user click on add input button
            $(add_button).click(function(e){
              e.preventDefault();
              //Check maximum allowed input fields
              if(x < max_fields){ 
                x++; //input field increment
                //add input field
                $(wrapper).append('<div class="row"><div class="col-md-10"><input type="text" name="input_array_name[]" class="form-control text-uppercase typeahead" autocomplete="off" placeholder="ค้นหาชื่อบริษัท...." /> <a href="javascript:void(0);" class="remove_field">Remove</a></div></div>');
                
                //////////////
                  $('.typeahead:last').typeahead({
                    autoSelect: true,
                    minLength: 2,
                    //delay: 200,
                    hint: true,
                    highlight:true,
                    source: function(query, result)
                    {
                      $.ajax({
                        url:"fetch.php",
                        method:"POST",
                        data:{query:query},
                         
                        dataType:"json",
                        success:function(data)
                        {
                          result($.map(data, function(item){
                            return item;
                          }));
                        }
                      })
                    }
                  });                
                ///////////////
                
              }
            });


ninenik 180.183.137.xxx 18-09-2018
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ


pramuan.pao 112.121.130.xxx 20-09-2018 07:57


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ