ขอความรู้หน่อยครับ ดึง real time ใส่ยังไงครับ เขียนด้วย Dream

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอความรู้หน่อยครับ ดึง real time ใส่ยังไงครับ เขียนด้วย Dream

ขอความรู้หน่อยครับ ดึง real time ใส่ยังไงครับ เขียนด้วย Dream
<?php require_once('Connections/Garage.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
  if (PHP_VERSION < 6) {
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
  }
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
 
  switch ($theType) {
    case "text":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;    
    case "long":
    case "int":
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
      break;
    case "double":
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
      break;
    case "date":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;
    case "defined":
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
      break;
  }
  return $theValue;
}
}
 
mysql_select_db($database_Garage, $Garage);
$query_Garage = "SELECT * FROM tbgarage";
$Garage = mysql_query($query_Garage, $Garage) or die(mysql_error());
$row_Garage = mysql_fetch_assoc($Garage);
$totalRows_Garage = mysql_num_rows($Garage);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Garage</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style type="text/css">
body {
background-image: url(car.jpg);
font-size: 36px;
text-align: center;
font-weight: bold;
}
.หัวข้อ {
font-size: 45px;
font-weight: bold;
}
</style>
</head>
 
<body>
<p class="หัวข้อ">*สถานะ*</p>
<table border="1" align="center">
  <tr>
    <td width="300">ช่อง 1</td>
    <td width="300">ช่อง 2</td>
    <td width="300">ช่อง 3</td>
  </tr>
  <?php do { ?>
    <tr>
      <td height="101"><?php echo $row_Garage['status1']; ?></td>
      <td><?php echo $row_Garage['status2']; ?></td>
      <td><?php echo $row_Garage['status3']; ?></td>
    </tr>
    <?php } while ($row_Garage = mysql_fetch_assoc($Garage)); ?>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Garage);
?>
 


โป้. 223.24.165.xxx 23-10-2018 00:07:48

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ