ดึงค่ามาแสดง polygon ลงฐานข้อมูล MySQL

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงค่ามาแสดง polygon ลงฐานข้อมูล MySQL

ดึงค่ามาแสดง polygon ลงฐานข้อมูล MySQL
บันทึกค่าลงฐานข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ดึงตัวแปร arr_[ath มาแสดง


จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ 125.27.7.xxx 26-11-2018 18:50:07

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น จะได้รายการ array path ของ lat และ lon แยกกันด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ 
แนวทาง สมมติรูปแบบ การแสดง polygon  แบบ ฟิกค่า ตามแนวทางตัวอย่าง

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/polygon-arrays

ดังนั้น เราต้องจัดรูปแบบข้อมูลที่ดึงมาให้อยู่ในรูปแบบ ดังนี้ตัวอย่างโค้ดสมมติ แบบฟิกค่า ก่อนดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

<?php
// 3 บรรทัดนี้้ สำหรับป้องกันการ cache จำค่าเก่าตอนทพสอบ คงไว้ หรือเอาออกได้
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Polygon 01</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <style type="text/css">
  html {
    height: 100%
  }
  body {
    height:100%;
    margin:0;
    padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas {
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;/* margin-top:100px;*/
  }
  #contain_map {
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;
    margin-top:10px;
  }
  /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */ 
  #showDD {
    position:absolute;
    bottom:5px;
    /*  background-color:#000; */
    color:#FFF;
  }
  #show_form_data {
    margin:auto;
    width:550px;
  }
  #hand_b {
    width:31px;
    height:31px;
    cursor:pointer;
    background-image: url(images/Bsu.png);
  }
  #hand_b.selected {
    background-image: url(images/Bsd.png);
  }
  #shape_b {
    width:31px;
    height:31px;
    cursor:pointer;
    background-image: url(images/Bpu.png);
  }
  #shape_b.selected {
    background-image: url(images/Bpd.png);
  }
  </style>
</head>
<body>
  
  <br>
  <div class="container-fluid">
    <div id="contain_map">
     <div id="map_canvas"></div>
     <div id="showDD">
      <table>
       <tr>
        <td><div id="hand_b"
       onclick="stopEditing()"/></td>
        <td><div id="shape_b"
      onclick="startShape()"/></td>
       </tr>
      </table>
     </div>
    </div>
  </div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var poly;
var polygon;
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
  // กำหนด Option ของแผนที่
  var myOptions = {
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
  };
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

	// array object ของ polygon กรณีเราฟิกค่าเพื่อทดสอบ
	var polygonCoords = [
		{lat: 13.78223577870228, lng: 100.62867164611816},
		{lat: 13.769064611612139, lng: 100.62798500061035},
		{lat: 13.768064239482117, lng: 100.65991401672363},
		{lat: 13.785069983402076, lng: 100.66266059875488}		
	];	
	
	// จัดรูปแบบ polygon.
	polygon = new GGM.Polygon({
	 paths: polygonCoords, // array object ของ polygon
	 strokeColor: '#FF0000', // สีเส้น
	 strokeOpacity: 0.8, // ความโปร่งใสเส้น
	 strokeWeight: 3, // ความหนาเส้น
	 fillColor: '#FF0000', // สีของ polygon
	 fillOpacity: 0.35 // ความโปร่งใสของ polygon
	});
	polygon.setMap(map); // นำ polygon ไปแสดงในแผนที่
  
}
$(function(){
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
  // v เวอร์ชัน่ 3.2
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
  $("<script/>", {
   "type": "text/javascript",
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&key=YOU_KEY&sensor=false&language=th&callback=initialize"
  }).appendTo("body");  
});
</script>   
</body>
</html>

ส่วนของ array path ที่เบื้องต้นเราฟิกค่า
กรณีดึงจากฐานข้อมูล

<?php
// 3 บรรทัดนี้้ สำหรับป้องกันการ cache จำค่าเก่าตอนทพสอบ คงไว้ หรือเอาออกได้
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
?>
<?php
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php 
// https://www.ninenik.com/forum_view_2398_1.html#comment_5574
include("dbconnect.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Polygon 01</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <style type="text/css">
  html {
    height: 100%
  }
  body {
    height:100%;
    margin:0;
    padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas {
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;/* margin-top:100px;*/
  }
  #contain_map {
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;
    margin-top:10px;
  }
  /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */ 
  #showDD {
    position:absolute;
    bottom:5px;
    /*  background-color:#000; */
    color:#FFF;
  }
  #show_form_data {
    margin:auto;
    width:550px;
  }
  #hand_b {
    width:31px;
    height:31px;
    cursor:pointer;
    background-image: url(images/Bsu.png);
  }
  #hand_b.selected {
    background-image: url(images/Bsd.png);
  }
  #shape_b {
    width:31px;
    height:31px;
    cursor:pointer;
    background-image: url(images/Bpu.png);
  }
  #shape_b.selected {
    background-image: url(images/Bpd.png);
  }
  </style>
</head>
<body>
  
  <br>
  <div class="container-fluid">
    <div id="contain_map">
     <div id="map_canvas"></div>
     <div id="showDD">
      <table>
       <tr>
        <td><div id="hand_b"
       onclick="stopEditing()"/></td>
        <td><div id="shape_b"
      onclick="startShape()"/></td>
       </tr>
      </table>
     </div>
    </div>
  </div>
  <pre>
<?php
// ฟังก์ชั่นจัดรูปแบบ
function _setPolygonPath($path){
	list($lat,$lon) = explode(",",$path);
	return "{lat: $lat, lng: $lon}";
}
// ฟังก์ชั่นจัดรูปแบบ สร้าง javascirpt array object 
function _pathObj($path){
	return "[".implode(",\r\n",$path)."]";
}
$sql = "
SELECT data FROM tbl_simple
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result){
	$row = $result->fetch_assoc();
	$arr_path = explode("\r\n",$row['data']); // แยกข้อมูลจากการขึ้นบรรทัดใหม่
	$path_obj = _pathObj(array_map("_setPolygonPath",$arr_path)); // จัดรูปแบบ
}
?>  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var poly;
var polygon;
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
  // กำหนด Option ของแผนที่
  var myOptions = {
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
  };
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

	// array object ของ polygon กรณีเราฟิกค่าเพื่อทดสอบ
/*	var polygonCoords = [
		{lat: 13.78223577870228, lng: 100.62867164611816},
		{lat: 13.769064611612139, lng: 100.62798500061035},
		{lat: 13.768064239482117, lng: 100.65991401672363},
		{lat: 13.785069983402076, lng: 100.66266059875488}		
	];	*/
	// กรณีใช้ค่าจากตัวแปร php ที่ดึงข้อมูลจาก database
	var polygonCoords = <?=$path_obj?>;
	// จัดรูปแบบ polygon.
	polygon = new GGM.Polygon({
	 paths: polygonCoords, // array object ของ polygon
	 strokeColor: '#FF0000', // สีเส้น
	 strokeOpacity: 0.8, // ความโปร่งใสเส้น
	 strokeWeight: 3, // ความหนาเส้น
	 fillColor: '#FF0000', // สีของ polygon
	 fillOpacity: 0.35 // ความโปร่งใสของ polygon
	});
	polygon.setMap(map); // นำ polygon ไปแสดงในแผนที่
  
}
$(function(){
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
  // v เวอร์ชัน่ 3.2
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
  $("<script/>", {
   "type": "text/javascript",
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&key=YOUR_KEY&sensor=false&language=th&callback=initialize"
  }).appendTo("body");  
});
</script>   
</body>
</html>

ผลลัพธ์

ถ้าเราวิวซอร์สในส่วนของ array path ที่ใช้จากฐานข้อมูล จะเป็นดังนี้ninenik 223.24.149.xxx 27-11-2018


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ