การแก้ไข Polygon

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การแก้ไข Polygon

การแก้ไข Polygon
หนูอยากทราบวิธี update polygon พอดีตอนนี้หนูกำลังทำการแก้ไข polygon ค่ะแต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบผลลัพธ์เก่ากับผลลัพธ์ที่แก้ไขแล้วออกมาผสมกันค่ะ นี้คือโค้ดที่หนูทำ

 public function updateform()
{
$this->load->library('form_validation');
$data['title'] = 'กรุณาใส่เส้นทาง';
$in_id = $this->uri->segment(3);
$data['Industryy']=$this->Industryy_model->getById($in_id);
$this->form_validation->set_rules('path_arr', 'path_arr', 'required');
 
if ($this->form_validation->run() === FALSE)
{
 
$this->load->view('Polygon/update', $data);
}
        else
        {
$arr_path = preg_split('/rn|r|n/', $_POST['path_arr']); // แยก array เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
if($arr_path){
    foreach($arr_path as $val_parh){ // วนลูปนำค่ามาแสดง หรือวนลูปนำค่าไปบันทึก
        if($val_parh!=""){
            //echo $val_parh."<br>";
//print_r($arr_path); exit;
 
$data = array(
'in_id' => $in_id,
'arr_path' => $val_parh
);
//print_r($data['in_id']);exit;
//$this->Polygon_model->delete($data['in_id']);
$this->Polygon_model->set_polygon($data);
 
        //สิ้นสุดการ insert
 
        //
 
}
}
} redirect('/Industryy/index');

นี้คือผลลัพธ์ค่ะ


ลบกวนสอบถามหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^_^


จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ 1.0.191.xxx 03-12-2018 13:24:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองไล่เงื่อนไข การกำหนด if else ในแต่ละกรณี ให้ชัดเจน เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล หรือแสดงข้อมูล
อย่างเช่น หลังแก้ไขหรืออัพเดท path ใหม่แล้ว ให้ refresh หรือ redirect เรียกหน้านั้นใหม่อีกครั้ง เพื่อดึงข้อมูลจาก db ที่เพิ่งอัพเดท
หรือแม้แต่ การวางตัวแปร บางที ตัวแปรอาจถูกเรียกใช้ร่วมกัน 


ninenik 14.207.3.xxx 03-12-2018


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ