ขอวิธัการกำหนดค่าว่างก็จะไม่ต้อง insert ข้อมูลลงในฟิลนั้นครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอวิธัการกำหนดค่าว่างก็จะไม่ต้อง insert ข้อมูลลงในฟิลนั้นครับ

ขอวิธัการกำหนดค่าว่างก็จะไม่ต้อง insert ข้อมูลลงในฟิลนั้นครับ

   //upload image

   $ext = pathinfo(basename($_FILES['food_image']['name']), PATHINFO_EXTENSION);
   $new_image_name = 'img_'.uniqid().".".$ext;
   $image_path = "upload/";
   $upload_path = $image_path.$new_image_name;
   $susscess = move_uploaded_file($_FILES['food_image']['tmp_name'],$upload_path);

  $current_date = date("Y-m-d H:i:s");
	//Check MEMBERNo for dupplicate
	$check = "SELECT * FROM users WHERE email = '$email'";
	$ck_1 = mysqli_query($con,$check);

    if(mysqli_num_rows($ck_1) > 0)
    {
       $msg = " <script> swal('Error ', 'Sorry... email already taken','error');</script>";

		}else{


if ($susscess == FALSE) {
 // code...
 $msg = " <script> swal('Error ', 'กรุณาใส่รูปภาพ');</script>";
 
}


   $food_image = $new_image_name;

$sql = "INSERT INTO users(name,nickname,mobile,food_type,food_image,area_w,area_ws,social,line_id,email,code_rand,trn_date) VALUES('".$uname."','".$nickname."','".$mobile."','".$food_type."','".$food_image."','".$area_w."','".$area_ws."','".$social."','".$line_id."','".$email."','".$cp."' ,'".$current_date."' )";

$sd = mysqli_query($con,$sql);จาก code ข้างบนตรงส่วนของรูปภาพ  ถ้าผมไม่มีรูปมันก็เพิ่มชื่อลงไปในฟืลแทน อยากกำหนดว่าถ้าผมไม่ได้เลือกเพิ่มภาพ ก็จะไม่ให้มัน insert อะไีลงไปที่ฟิลรูปภาพเลย  ต้องแปลง code ออกมายังไงครับ  


Seaza Sanddy 171.98.41.xxx 09-12-2018 15:35:40

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ให้เข้าใจว่า คำสั่ง PHP ทำงานฝั่ง server แล้วส่งค่ามาแสดงที่ browser ฝั่ง client ส่วน javascript ที่งานที่ฝั่ง client 
ดังนั้น PHP ทำงาน ก่อน javascript ดังน้้น ถ้าไม่แก้จากโค้ดเพิมทั้งหมด ก็สามาถเพิ่มคำสั่ง exit; เข้าไปกรณีแจ้งว่า กรุณาใส่รูปภาพได้

if ($susscess == FALSE) {
 // code...
 $msg = " <script> swal('Error ', 'กรุณาใส่รูปภาพ');</script>";
  exti;
}


หรือจะใส่เป็น else ให้เข้าเงื่อนไขตามแต่กรณีก็ได้

if ($susscess == FALSE) {
 // code...
 $msg = " <script> swal('Error ', 'กรุณาใส่รูปภาพ');</script>";
  
}else{
 
 
   $food_image = $new_image_name;
 
$sql = "INSERT INTO users(name,nickname,mobile,food_type,food_image,area_w,area_ws,social,line_id,email,code_rand,trn_date) VALUES('".$uname."','".$nickname."','".$mobile."','".$food_type."','".$food_image."','".$area_w."','".$area_ws."','".$social."','".$line_id."','".$email."','".$cp."' ,'".$current_date."' )";
 
$sd = mysqli_query($con,$sql);

}ninenik 223.24.147.xxx 09-12-2018
 ความคิดเห็นที่ 2
สอบถามครับ ถ้าผมจะไม่ Fix ว่าต้องใส่รุป ต้องกำหนดยังไงครับ ประมาณว่า ไม่กำหนดเลยจะใส่รุปก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้อง insert อะไรลงไปใน ฟิลนั้นครับ 


Seaza Sanddy 171.98.41.xxx 09-12-2018 22:35


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ