เขียน PHP HTML ต้องการเลือกค่า checkbox สำหรับคุณครู ส่งค่าไปอีกหน้าหนึ่ง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เขียน PHP HTML ต้องการเลือกค่า checkbox สำหรับคุณครู ส่งค่าไปอีกหน้าหนึ่ง

เขียน PHP HTML ต้องการเลือกค่า checkbox สำหรับคุณครู ส่งค่าไปอีกหน้าหนึ่ง
เขียน PHP HTML JAVASCRIPE ต้อง -เลือก checkbox สำหรับคุณครู แล้วส่งค่าไปหน้า check_login.php 
                                                          -เลือก checkbox สำหรับนักเรียน แล้วส่งค่าไปหน้า check_login_student.php 
 <body>
<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"">

 <tr>
  <td width="66"><img src="img/ppy_logo.jpg" width="66" height="65"></td>
  <td width="824" align="center" bgcolor="#003366"><p class="style1"><span class="style3">&#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3621;&#3609;&#3633;&#3585;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609; &#3650;&#3619;&#3591;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609;&#3611;&#3621;&#3641;&#3585;&#3611;&#3633;&#3597;&#3597;&#3634;</span><br>
  </p>  </td>
	
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>

  <td><form name="form1" method="post" action="check_login.php">
   <br>
   <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1"style="width: 300px">
    <tbody>
		
     <tr>
      <td colspan="2">System Login<br></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="left">&nbsp;Username:</td>
      <td><input name="txtUsername" type="text" id="txtUsername">      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="left">&nbsp;Password: </td>
      <td><input name="txtPassword" type="password" id="txtPassword"></td>
     </tr>
			<tr>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="data_item1" type="checkbox" class="css_data_item" id="data_item1" value="1">สำหรับคุณครู</input></td>
      <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="data_item2" type="checkbox" class="css_data_item" id="data_item2" value="2">สำหรับนักเรียน</input></td>
			</tr>
     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="submit" name="Submit" value="Login"></td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
	 
   <br>
  </form></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center" bgcolor="#003366"><p><strong><strong><br>
      <span class="style4">Copyright &copy;</span></strong></strong><span class="style4"> 2019 Information Technllogy</span></p>
  <p>&nbsp;</p></td>
 </tr>
</table>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript"> 
$(function(){    
    
  $(".css_data_item").click(function(){ // เมื่อคลิก checkbox ใดๆ 
    if($(this).prop("checked")==true){ // ตรวจสอบ property การ ของ  
      var indexObj=$(this).index(".css_data_item"); //  
      $(".css_data_item").not(":eq("+indexObj+")").prop( "checked", false ); // ยกเลิกการคลิก รายการอื่น 
    } 
  }); 
  
      
}); 


</script> 
</body>


AumeBun Kumruck 96.30.67.xxx 14-01-2019 09:42:18

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
หาส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีสองส่วน คือ ตรง 
action="check_login.php" กับ
กับ checkbox ซึ่งจริงๆ ถ้าเงื่อนไขให้เลือกอย่างใด อย่างหนึ่งควรใช้เป็น radio แทน
เพราะถ้าเป็น radio แล้วเราไม่ต้องมาเขียนสคริปคำสั่งเพิ่มเหมือนใช้ checkbox
 
แนวทาง คือเมื่อคลิกเลือก checkbox ใดๆ ให้ค่า ของ action เปลี่ยนไปตามที่ต้องการ
โดยใช้เงื่อนไข ค่าของ checkbox ที่ถูกเลือก
 
  $(".css_data_item").click(function(){ // เมื่อคลิก checkbox ใดๆ 
    if($(this).prop("checked")==true){ // ตรวจสอบ property การ ของ  
      var indexObj=$(this).index(".css_data_item"); //     			
      $(".css_data_item").not(":eq("+indexObj+")").prop( "checked", false ); // ยกเลิกการคลิก รายการอื่น 
			
      var checkVal = $(this).val(); // ค่าของ checkbox ที่เลือก
			console.log(checkVal);  //  			
      var formObj = $("form[name='form1']"); // jquery form object                                      
			var newFormActionValue = "check_login.php";
			if(checkVal=="1"){
				newFormActionValue = "check_login.php";
			}else{
				newFormActionValue = "check_login_student.php";
			}
			formObj.attr("action",newFormActionValue); // change form action value       
      var formAction = formObj.attr("action"); // form action value 			
      console.log(formAction);  			
    } 
  }); 


ninenik 14.207.219.xxx 14-01-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ