จะเขียน script ยังไงให้สามารถดึงรูปภาพมาจากฐานข้อมูลได้ และให้เรียงกัน 3 ภาพ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จะเขียน script ยังไงให้สามารถดึงรูปภาพมาจากฐานข้อมูลได้ และให้เรียงกัน 3 ภาพ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

จะเขียน script ยังไงให้สามารถดึงรูปภาพมาจากฐานข้อมูลได้ และให้เรียงกัน 3 ภาพ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
นี่โค้ดที่เราเขียนแต่ยังไม่ได้เขียน script เข้าไป
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>นักเรียน</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS" crossorigin="anonymous">
 	<link rel="stylesheet" href="styleindex.css" />
 	<style>
	h2 {
	 line-height: 1.66;
	 margin: 0;
	 padding: 0;
	 font-weight: bold;
	 color: #222;
	 font-family: th sarabun new;
	 font-size: 26px; }
	.block-1 {
	width: 120px;
	height: 250px;
	margin: 20px;
	background: #204E5F;
	float: left;
	}
	.block-2 {
		width: 120px;
		height: 250px;
		margin: 20px;
		background: #79A7A8;
		float: left;
	}
	.block-3 {
		width: 120px;
		height: 250px;
		margin: 20px;
		background: #B7D7D8;
		float: left;
	}
	</style>
</head>
<body>
	<script src="js/jquery-1.11.0.min.js"></script>
	<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
	<!-- menu bootstrap header-->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light " style="background-color: #FF8984;">
 <a class="navbar-brand">
  <img src="http://angsila.cs.buu.ac.th/~58160704/project/picture/1.png" width="30" height="30" class="d-inline-block align-top" alt="">
  Sign Language 
 </a>
 </nav>
	<nav class="navbar navbar-light ">
 	<h2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;บทเรียน</h2>
 	<form class="form-inline ">
  	<input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="ค้นหา..." aria-label="Search">
  	<button class="btn btn-light" type="submit" style="background-color: #B7D7D8;">ค้นหา</button>
 	</form>
	</nav>
	<br>
	<br>
	<center>
		<div class="container">
		<div class="card block-1" style="width: 20rem;">
	 		<img src="..." class="card-img-top" alt="Norway">
	 	<div class="card-body">
	  <h5 class="card-title ">Card title</h5>
	  <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
	  <a href="#" class="btn btn-primary">บทที่1</a>
	 	</div>
		</div>
		<div class="card block-2" style="width: 20rem;">
 			<img src="..." class="card-img-top" alt="...">
 		 <div class="card-body">
  	<h5 class="card-title">Card title</h5>
  	<p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
  	<a href="#" class="btn btn-primary">บทที่2</a>
 		</div>
		</div>
 		<div class="card block-3" style="width: 20rem;">
 		<img src="..." class="card-img-top" alt="...">
 		<div class="card-body">
  	<h5 class="card-title">Card title</h5>
  	<p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
  	<a href="#" class="btn btn-primary">บทที่3</a>
 		</div>
		</div>
		</div>
	</center>
</body>
</html>


SkYmU 202.28.78.xxx 14-02-2019 18:22:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทางประยุกต์ระบบ Grid จัดรูปแบบคอลัมน์ ใน Bootstrap 4 http://niik.in/880 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=880 via @ninenik

รู้จักและใช้งาน Layout และ Grid System ใน Bootstrap 4 อย่างง่าย http://niik.in/872 


ninenik 223.24.166.xxx 14-02-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ