PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


เพิ่มเมนู bookmark บันทึกบทความหรือเนื้อหาที่สนใจ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เพิ่มเมนู bookmark บันทึกบทความหรือเนื้อหาที่สนใจ

  เพิ่มเมนู bookmark บันทึกบทความหรือเนื้อหาที่สนใจเพิ่มเมนู bookmark ให้สมาชิก สามารถที่จะบันทีก เนื้อหา
หรือบทความที่สนใจอยู่ และสามารถกลับมาดูอีกครั้ง โดยไม่ต้องค้นหาใหม่
ง่าย เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน
แล้วไปที่หน้าบทความนั้น
จะปรารกฎ ปุ่มสำหรับ บันทึก ดังรูป มุมด้านขวาของบทความ

 

หลังจากบันทึก เมนูจะเปลี่ยนลิ้งค์ไปยังหน้า bookmarkหรือสามารถไปยังหน้า เมนู bookmark ได้ที่เมนูฝั่งขวามือ Ninenik 14.207.216.xxx 01-03-2019 16:12:27

  ข่าวประกาศ หรือกระทู้ถามนี้ ปิดการถาม-ตอบ ไม่สามารถตอบกลับได้